Sparing på bankkonto gir svak avkastning

Ta del i verdiskapningen, spre bedriftens risiko – spar i fond.

Mange bedrifter innser at sparing er viktig, og mange er flinke til å spare. Problemet er at mange velger å ha mesteparten av overskuddslikviditeten sin på en kapitalkonto med lave rentebetingelser. Det er helt i orden å ha noen av overskuddslikviditeten på kapitalkonto, men god avkastning kan du ikke forvente. Sparing i fond, og spesielt fond med en aksjeandel i seg, forventes derimot å gi deg betydelig bedre avkastning over tid. Historien har nemlig lært oss at over tid går aksjemarkedet mer opp enn ned, selv om du må forvente svingninger underveis.

Kjøpekraft

Formålet med å spare er å kunne opprettholde bedriftens kjøpekraft frem i tid slik at bedriften kan sikre fremtidig drift og investeringer. Det viktigste er at sparingen faktisk skjer og at avkastningen på overskuddslikviditeten over tid overstiger inflasjonen etter skatt.

For bedriftseiere og daglig leder vil det være smart å ikke knytte all risiko opp mot egen bedrift.

Risiko og forventninger

Risikomomentet i aksjemarkedet tilsier at avkastningspotensialet må være større i aksjefond enn på bankinnskudd. Sparing i aksjefond innebærer risiko, men det er i det korte tidsperspektivet at risikoen er desidert størst.

Vil man redusere risikoen kan en portefølje bestående av aksjefond og rentefond være en god løsning. Sparer man i fond innebærer det at man sprer avkastningspotensiale og risiko på mange ulike selskaper. Selskapenes forventede inntjening og store hendelser i det makroøkonomiske bildet er to av de viktigste driverne til aksjemarkedets utvikling.

Avkastning: USA, Kilde: Bloomberg S&P data, Nordea Investment Management

Avkastning: USA, Kilde: Bloomberg S&P data, Nordea Investment Management

Sett fondssparingen i system – vi hjelper deg med riktig portefølje

Oppretter din bedrift en månedlig spareavtale i et fond setter vi sparingen deres i system og resten går av seg selv.

Den største fordelen med fast sparing er man kjøper fondsandeler også i perioder når markedet faller og kursene er lave. Man får flere fondsandeler for den samme pengesummen enn man gjør på stigende kurser. Ikke stopp spareavtalen din ved børsuro, da forsvinner mye av hensikten med den. Det absolutt dummeste du kan gjøre er å stoppe en spareavtale når kursene faller, for så å starte opp igjen når kursene stiger. Det er en sikker måte å redusere avkastningen på.

Kontakt Nordea på BBinvest@nordea.com, så skal vi sørge for at du og din bedrift får en fondssparing som er tilpasset ditt behov.