Kvinnelige toppledere

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har gjennomført en studie av 11.000 børsnoterte selskaper. Den viser at bedrifter som har en kvinne i sjefsstolen presterer best.

Nordea-analysen viser at bedrifter som er ledet av kvinner verden over har gitt en avkastning på 25 prosent siden 2009. Dette er mer enn det dobbelte av det MSCI World Index har levert, der avkastningen i snitt har vært 11 prosent siden 2009.

Data

Kvinnelige toppledere, del 1 (PFD, 1 152 kB)

  • Side 1: Avkastningen i hele perioden.
  • Side 2: Her vises sektorsammensetning på de 400 selskapene som i dag har kvinnelig leder. Den er sammenlignet med MSCI World. Her ser du også avkastning i samme periode for MSCI World per sektor. Beregningene viser at med dagens sektorsammensetning vil den være nøytral.
  • Side 3-14: Her ligger beregningene.
  • Side 15-50: Her ligger data til alle 11 000 selskapene (fortsetter i del 2).

Kvinnelige toppledere, del 2 (PDF, 1 376 kB)

  • Side 1-40: Her ligger data til alle 11 000 selskapene (fortsettelse fra del 1).
  • Side 41-43: Et utvalg av selskap med kvinnelige ledere som ser attraktive ut.
  • Side 44-47: Landavkastning