Konkurransevilkår

Sparekonkurransen arrangeres av Nordea Bank AB (publ), filial i Norge på https://www.facebook.com/NordeaNorge/.

Konkurransen består av flere ulike poster over en tidsperiode fra 7.april  til 17.mai

For å delta i konkurransen forteller du om ditt spareprosjekt  i kommentarfeltet på en av Nordea Norges konkurranseposter i konkurranseperioden. Spareprosjektet bør inneholde opplysninger om hva det spares til og hvordan.  Kun svar i kommentarfeltene under innleggene i konkurransen på https://www.facebook.com/NordeaNorge er gyldige som deltagelse. Alle gyldige poster du kan kommentere på er merket med emneknaggen sparekonk.

Vinneren vil kåres av en jury. Juryen kårer vinneren basert på det bidraget juryen anser som det beste, basert på blant annet kreativitet og engasjement. Juryens beslutning er endelig og kan ikke trekkes på grunnlag av klager.

Premie

Premien er et beløp tilsvarende det vinneren har spart i sitt spareprosjekt. Premien begrenses oppad til 10 000 kroner. Eventuell skatt av gevinst betales av vinneren. Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte samtykke til at vinneren kan motta premien.

Vinneren kontaktes av Nordea Norge etter endt konkurranseperiode.

Rettigheter

Ved å delta i konkurransen overlater deltakeren sine rettigheter til bidraget, inklusiv opphavsrett til eventuelle bilder m.m., til Nordea Norge. Dette innebærer rett til å publisere hele eller deler av konkurransebidraget uten kostnad i Nordea Norges digitale kanaler, samt publisere vinnerens navn på Nordea Norges kommunikasjonsplattformer.

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med konkurransen vil bli behandlet av Nordea Norge for å administrere konkurransen og kontakte vinneren. Behandlingen kan, innenfor gjeldende regelverk, også skje hos andre selskaper innenfor Nordea-konsernet.

Ansvar

Nordea Norge er ikke ansvarlig for deltakernes mulighet til å konkurrere om den begrenses av forhold utenfor Nordea Norges kontroll. Dette innebærer teknisk feil, ufullstendige eller uriktige opplysninger om deltakerens kontaktinformasjon, endringer i lovverket som påvirker konkurranseform, kriger, naturkatastrofer eller lignende hendelser.

Nordea Norge tar ikke ansvar for støtende bilder, og forbeholder seg retten til å fjerne støtende konkurransebidrag fra kommunikasjonsplattformen.

Konkurransen administreres av Nordea Norge. Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med, Facebook. Deltagere gir kun informasjon til Nordea Norge, og ikke til Facebook eller en tredjepart.

Ved deltakelse anses reglene og vilkårene for å være lest og akseptert.

For spørsmål vedrørende konkurransen send til: MarketingNO@nordea.com