Konkurransevilkår Mobilbanken

Konkurransen arrangeres av Nordea Bank Abp, filial i Norge på https://www.facebook.com/NordeaNorge/.

Konkurransen består av en Facebook-post, og konkurransen varer fra 06.05 til 31.05 kl. 14.00.

For å delta i konkurransen må du laste ned Mobilbank-appen, teste den og kommentere hva som er din favorittfunksjon i appen.

En tilfeldig vinner blir trukket 31.05 blant de som kommenterer på posten.

Premie

Premien er en Apple Watch serie 4 verdi 4400,-.

Vinneren må være over 18 år, og vil bli kontaktet av Nordea Norge etter endt konkurranseperiode.

Vi forbeholder oss retten til å gi premien videre, hvis vi ikke får kontakt med deg innen 4 juni.

Rettigheter

Ved å delta i konkurransen overlater deltakeren sine rettigheter til bidraget, inklusiv opphavsrett til eventuelle bilder m.m., til Nordea Norge. Dette innebærer rett til å publisere hele eller deler av konkurransebidraget uten kostnad i Nordea Norges digitale kanaler, samt publisere vinnerens navn på Nordea Norges kommunikasjonsplattformer.

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med konkurransen vil kun bli behandlet av Nordea Norge for å administrere konkurransen og kontakte vinneren. Mer informasjon om personvern kan du finne her: https://www.nordea.no/privat/kundeservice/general-data-protection-regulation.html

Ansvar

Nordea Norge er ikke ansvarlig for deltakernes mulighet til å konkurrere om den begrenses av forhold utenfor Nordea Norges kontroll. Dette innebærer teknisk feil, ufullstendige eller uriktige opplysninger om deltakerens kontaktinformasjon, endringer i lovverket som påvirker konkurranseform, kriger, naturkatastrofer eller lignende hendelser.

Nordea Norge tar ikke ansvar for støtende bilder, og forbeholder seg retten til å fjerne støtende konkurransebidrag fra kommunikasjonsplattformen.

Konkurransen administreres av Nordea Norge. Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Facebook.

Ved deltakelse anses reglene og vilkårene for å være lest og akseptert.

For spørsmål vedrørende konkurransen send til: MarketingNO@nordea.com