Konkurransevilkår

Konkurransen arrangeres av Nordea Bank AB (publ), filial i Norge på https://www.facebook.com/NordeaNorge/.

Konkurransen består av en Facebook-post, og konkurransen varer fra 29. oktober til 31. oktober, klokken 12.30.

For å delta i konkurransen må du skrive svaret ditt i kommentarfeltet. Én vinner vil trekkes tilfeldig tirsdag 31. oktober kl. 12.30.

Premie

Premien er 5000 kroner i en IPS-konto (individuell pensjonssparing med skattefordel) i Nordea. Ansatte i Nordea kan ikke bli med i konkurransen. Vinneren må være over 18 år og under 75 år, og vil bli kontaktet av Nordea Norge etter endt konkurranseperiode.

Hvis vinneren er kunde i Nordea, må vedkommende selv opprette en IPS-konto. Etter at kontoen er opprettet vil det bli overført 5000 kroner til kontoen.

Hvis vinneren ikke allerede er kunde i Nordea, må det opprettes et kundeforhold for at vinneren skal kunne få utbetalt premien. Det kan gjøres på våre nettsider. Det er ikke krav om å flytte kundeforholdet sitt eller bli totalkunde. Når kundeforholdet er opprettet må vinneren selv opprette en IPS-konto. Etter at kontoen er opprettet vil det bli overført 5000 kroner til IPS-kontoen.

Dersom vinneren allerede har IPS hos en annen tilbyder, må denne flyttes til Nordea for at premien skal bli utbetalt.

Det er ingen gebyrer ved å opprette IPS, og vinneren kan kostnadsfritt flytte sin IPS til et annet sted. Du finner mer info om IPS på våre hjemmesider.

Nordea Norge er ikke ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser eller andre følgekostnader knyttet til premien. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av hvilke fond vinneren velger, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltningen. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Rettigheter

Ved å delta i konkurransen overlater deltakeren sine rettigheter til bidraget, inklusiv opphavsrett til eventuelle bilder m.m., til Nordea Norge. Dette innebærer rett til å publisere hele eller deler av konkurransebidraget uten kostnad i Nordea Norges digitale kanaler, samt publisere vinnerens navn på Nordea Norges kommunikasjonsplattformer.

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med konkurransen vil kun bli behandlet av Nordea Norge for å administrere konkurransen og kontakte vinneren. Behandlingen kan, innenfor gjeldende regelverk, også skje hos andre selskaper innenfor Nordea-konsernet.

Ansvar

Nordea Norge er ikke ansvarlig for deltakernes mulighet til å konkurrere om den begrenses av forhold utenfor Nordea Norges kontroll. Dette innebærer teknisk feil, ufullstendige eller uriktige opplysninger om deltakerens kontaktinformasjon, endringer i lovverket som påvirker konkurranseform, kriger, naturkatastrofer eller lignende hendelser.

Nordea Norge tar ikke ansvar for støtende bilder, og forbeholder seg retten til å fjerne støtende konkurransebidrag fra kommunikasjonsplattformen.

Konkurransen administreres av Nordea Norge. Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Facebook. Deltakere gir kun informasjon til Nordea Norge, og ikke til Facebook eller en tredjepart.

Ved deltakelse anses reglene og vilkårene for å være lest og akseptert.

For spørsmål vedrørende konkurransen send e-post til: gc.no@nordea.com