Konkurransevilkår

Konkurransen arrangeres av Nordea Bank AB (publ), filial i Norge på https://www.facebook.com/NordeaNorge/.

Konkurransen er postet i sosiale medier, og varer fra 27. august til 29. august, klokken 12.30.

For å delta i konkurransen må du skrive svaret ditt i kommentarfeltet. Én vinner vil trekkes tilfeldig tirsdag 29. august kl. 12.30.

Premie

Premien er 5000 kroner i en Aksjesparekonto i Nordea. Ansatte i Nordea kan ikke bli med i konkurransen. Vinneren må være over 18 år, og vil bli kontaktet av Nordea Norge etter endt konkurranseperiode.

Hvis vinneren er kunde, må vedkommende selv opprette en Aksjesparekonto. Etter at kontoen er opprettet vil det bli overført 5000 kroner til Aksjesparekontoen.

Hvis vinneren ikke allerede er kunde i Nordea, må det opprettes et kundeforhold for at vinneren skal kunne få utbetalt premien. Det kan gjøres på våre nettsider. Det er ikke krav om å flytte kundeforholdet sitt eller bli totalkunde. Når kundeforholdet er opprettet må vinneren selv opprette en Aksjesparekonto. Etter at kontoen er opprettet vil det bli overført 5000 kroner til Aksjesparekontoen.

Det koster deg ingenting å opprette en Aksjesparekonto, men hvis du velger å flytte pengene over til en Aksjesparekonto fra en annen tilbyder, vil det påløpe et avslutningsgebyr. Prisliste finner du på våre nettsider.

Nordea Norge er ikke ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser eller andre følgekostnader knyttet til premien. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av hvilke aksjer og aksjefond vinneren velger, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltningen. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Rettigheter

Ved å delta i konkurransen overlater deltakeren sine rettigheter til bidraget, inklusiv opphavsrett til eventuelle bilder m.m., til Nordea Norge. Dette innebærer rett til å publisere hele eller deler av konkurransebidraget uten kostnad i Nordea Norges digitale kanaler, samt publisere vinnerens navn på Nordea Norges kommunikasjonsplattformer.

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med konkurransen vil kun bli behandlet av Nordea Norge for å administrere konkurransen og kontakte vinneren. Behandlingen kan, innenfor gjeldende regelverk, også skje hos andre selskaper innenfor Nordea-konsernet.

Ansvar

Nordea Norge er ikke ansvarlig for deltakernes mulighet til å konkurrere om den begrenses av forhold utenfor Nordea Norges kontroll. Dette innebærer teknisk feil, ufullstendige eller uriktige opplysninger om deltakerens kontaktinformasjon, endringer i lovverket som påvirker konkurranseform, kriger, naturkatastrofer eller lignende hendelser.

Nordea Norge tar ikke ansvar for støtende bilder, og forbeholder seg retten til å fjerne støtende konkurransebidrag fra kommunikasjonsplattformen.

Konkurransen administreres av Nordea Norge. Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Facebook. Deltakere gir kun informasjon til Nordea Norge, og ikke til Facebook eller en tredjepart.

Ved deltakelse anses reglene og vilkårene for å være lest og akseptert.

For spørsmål vedrørende konkurransen send til: gc.no@nordea.com