Konkurransevilkår

Konkurransen arrangeres av Nordea Bank AB (publ), filial i Norge på https://www.facebook.com/NordeaNorge/.

Konkurransen består av en Facebook-post, og konkurransen varer fra 10. mars til 19. mars klokken 13.30.

For å delta i konkurransen må du skrive det svaralternativet du tror er riktig i kommentarfeltet. To vinnere vil trekkes tilfeldig fredag 19. mars kl. 13.30.

Premie

Premien er fondsandeler til en verdi av 3000 kroner i aksjefondet Nordea Global Gender Diversity Fund (Nordea Likestillingsfond). Vinnerne må være over 18 år, og vil bli kontaktet av Nordea Norge etter endt konkurranseperiode.

Hvis vinnerne ikke allerede er kunde i Nordea, må det opprettes et kundeforhold for at vinnerne skal kunne få utbetalt premien. Når vinnerne blir kontaktet må vi ha fullt navn, fødselsnummer, adresse og kopi av legitimasjon. Det er ikke krav om å flytte kundeforholdet sitt eller bli totalkunde.

Fondet har en årlig forvaltningsprovisjon på 1,5 prosent, og et administrasjonsgebyr på 0,34 prosent, noe som gjør at fondet har en årlig totalkostnad på 1,84 prosent. Disse kostnadene bakes inn i fondskursen som beregnes daglig. Nordea Norge er ikke ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser eller andre følgekostnader knyttet til premien. Fremtidig avkastning i aksjefondet Global Gender Diversity Fund vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltningen. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om etablering av kundeforhold og fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

Rettigheter

Ved å delta i konkurransen overlater deltakeren sine rettigheter til bidraget, inklusiv opphavsrett til eventuelle bilder m.m., til Nordea Norge. Dette innebærer rett til å publisere hele eller deler av konkurransebidraget uten kostnad i Nordea Norges digitale kanaler, samt publisere vinnernes navn på Nordea Norges kommunikasjonsplattformer.

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med konkurransen vil kun bli behandlet av Nordea Norge for å administrere konkurransen og kontakte vinnerne. Behandlingen kan, innenfor gjeldende regelverk, også skje hos andre selskaper innenfor Nordea-konsernet.

Ansvar

Nordea Norge er ikke ansvarlig for deltakernes mulighet til å konkurrere om den begrenses av forhold utenfor Nordea Norges kontroll. Dette innebærer teknisk feil, ufullstendige eller uriktige opplysninger om deltakerens kontaktinformasjon, endringer i lovverket som påvirker konkurranseform, kriger, naturkatastrofer eller lignende hendelser.

Nordea Norge tar ikke ansvar for støtende bilder, og forbeholder seg retten til å fjerne støtende konkurransebidrag fra kommunikasjonsplattformen.

Konkurransen administreres av Nordea Norge. Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Facebook. Deltakere gir kun informasjon til Nordea Norge, og ikke til Facebook eller en tredjepart.

Ved deltakelse anses reglene og vilkårene for å være lest og akseptert.

For spørsmål vedrørende konkurransen send til: MarketingNO@nordea.com