Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg tips til åtte skattegrep du kan ta før nyttår. Foto: Nordea
Frekk svindelmetode: De snakker godt norsk, er vennlige og hjelpsomme
Emir hadde gitt opp drømmen om større bolig: Slik kunne ekteparet endelig realisere boligdrømmen
Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg tips til åtte skattegrep du kan ta før nyttår. Foto: Nordea

Viktige skattegrep du kan ta før nyttår

Å bruke litt tid slik at du får utnyttet skattefordelene nå før nyttår kan være økonomisk lønnsomt.

Fyll opp BSU-kontoen

Skal du spare på BSU (Boligsparing for ungdom) må du sikre at sparebeløpet ditt står inne på konto innen fristen. Bankene har ulike frister for når pengene skal være registrert på konto. Normalt pleier dette å være 31. desember eller noen dager før årsskifte. Se bankens nettside for informasjon.

BSU er perfekt for deg under 34 år som har skattbar inntekt og som ikke har kjøpt bolig ennå. Alt du sparer på BSU må du bruke til boligrelaterte formål. Du kan maksimalt spare 27 500 kroner i året, og du får igjen 20 prosent i skattefradrag.

Dette betyr at du kan oppnå en skattefordel på inntil 5 500 kroner om du klarer å fylle opp BSU-kvoten før nyttår.

Skattefradrag for gaver

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, og i år er maksimalt beløp for fradrag 50.000 kroner. For å få fratrekk må summen utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år.

Vær oppmerksom på at fradragsordningen ikke gjelder gaver til alle organisasjoner. På Skatteetatens nettside finner du en oversikt over hvilke norske og utenlandske organisasjoner som er omfattet av ordningen.

Aksjer med tap

Har du tapt penger på aksjer som ikke er plassert på en aksjesparekonto (ASK), og du ønsker å selge disse i nær fremtid, kan du gjøre dette før nyttår og få 31,68 prosent i skattefradrag på tapet på neste års skattemelding.

Men vær oppmerksom på at skattesatsen på aksjeinntekter og dermed skatteeffekten av tapsfradraget vil øke til 35,2 % neste år iht regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteeffekten av å realisere et aksjetap blir da større hvis du venter til neste år. Ulempen er at du da får glede av tapet først for inntektsåret 2022 ved ligningen i 2023.

Spar formuesskatt

Hvis nettoformuen din er over fribeløpet på 1,5 millioner kroner- 3 millioner kroner for ektefeller-må du betale formuesskatt. Har du planer om å gi gaver eller forskudd på arv til barn i nær fremtid, kan det være lurt å gjøre det før nyttår. Skattesatsen på formueskatt er 0,85 prosent.

Vær oppmerksom på at barna må være over 17 år for å få eget fribeløp for formuesskatt, ellers lignes de sammen med foreldrene. Husk også på at stipend fra Lånekassen fases gradvis ut hvis barn har nettoformue over kr. 444 300 (for år 2021).

Be om utsettelse av utbetalinger

Har du provisjon eller bonus til gode som skal utbetales i år, men er nær ved å passere grensen for trinnskatt, kan det lønne seg å utsette utbetalingen til neste år.

Grensen for trinnskatt 3 og 4 er i år på henholdsvis 651.250 og 1021.550 kroner. Hvis du risikerer å gå over denne med en siste utbetaling i desember og du forventer lavere inntekt i 2022, kan du be om utsettelse av utbetalingen til over nyttår, dersom det er mulig.

IPS

IPS (Individuell pensjonssparing) kan være et godt alternativ for deg som betaler inntektsskatt. Du kan sett inn et sparebeløp på opptil 40. 000 kroner i året, og 22 prosent av alt du sparer får du igjen på skatten. Men vær klar over at når du pensjonerer deg, må du skatte av hver utbetaling. Til gjengjeld betaler du ingen formuesskatt eller skatt på avkastningen i spareperioden.

Fra 2022 endres IPS-reglene. Maksimalt årlig sparebeløp reduseres fra kr 40 000 til kr 15 000, og dermed senkes skattefordelen fra opptil kr 8800 til kr 3300. Det kan derfor være ekstra lurt å spare det du kan i IPS i år. Det gir mer pensjon, og lavere skatt til våren.

IPS har vanligvis frist samme dag som BSU, se nettsiden til din bank.

Jobb skattefritt

Du kan tjene skattefrie kroner på småjobber. På oppdrag hos privatpersoner kan du tjene inntil 6000 kroner i året skattefritt- dersom du ikke er næringsdrivende og arbeidet utføres i oppdragsgivers eget hjem eller hytte.

Dette betyr at du kan ha flere oppdrag hos forskjellige oppdragsgivere og tjene inntil 6000 kroner skattefritt hos hver av dem. Du må likevel passe på at aktiviteten ikke blir ansett som virksomhet. Er du i tvil kan du alltid ta kontakt med Skatteetaten.

Fyll opp frikortet

Fra det året du fyller 13 år, kan du få et frikort (et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt) dersom du tjener 60 000 kroner eller mindre i løpet av året. Dette er penger som ikke regnes som «skattefrie småjobber». Har du ikke fylt opp frikortet, kan du fortsatt tjene flere skattefrie kroner før årsskiftet.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler