Bilde av Nordea-ekspertene
Bilde av Henrik Ingebrigtsen
– Viktig å ha en bank som forstår mine behov
Frekk svindelmetode: De snakker godt norsk, er vennlige og hjelpsomme

Slik blir din privatøkonomi i 2022

Hva kan du forvente for privatøkonomien din i året som kommer, og hvilke grep bør du ta? Ifølge Nordea-ekspertene er det mange gode nyheter for den norske økonomien i året som kommer.

Hva vil påvirke privatøkonomien din i året som kommer, og hvordan bør du forberede deg? Bør du spare mer for å klare økte strømutgifter, og bør du sette av mer til aksjesparing? Dette var blant temaene for samtalen mellom de tre Nordea-ekspertene Derya Incedursun, Kjetil Olsen og Mukadas Kristiansen. Vi samlet dem i Nordeas lokaler i Oslo for å diskutere året som kommer, hva vi har i vente, og hvilke grep du bør ta i din egen privatøkonomi for å være best mulig rustet fremover

Tilbake til et normalt rentenivå

Ekspertene er helt samstemte i at vi i året som kommer skal tilbake til et mer normalt rentenivå:

– Nordeas prognoser har vært enda litt høyere enn Norges Bank. De kom med en ny prognose i midten av desember, som var enda litt høyere enn den som forelå tidligere, sier sjeføkonom Olsen.

– Nullrenten vi har hatt under pandemien har vært en rente for en økonomi i krise. Renten er fortsatt unormalt lav, og den skal opp. Vi må imidlertid huske på at rentene går opp fordi det går veldig mye bedre i økonomien, og fordi folk kommer tilbake i arbeid.

– I sum vil kjøpekraften for de aller fleste øke i året som kommer
Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea

Bilde av Nordea-ekspertene

GOD STEMNING RUNDT NORSK ØKONOMI: De tre ekspertene er skjønt enige om at det er all grunn til å være positiv når det kommer til både norsk økonomi som helhet og til privatøkonomien i året som kommer, tross frykt for høye strømpriser og økt rente. FOTO: Schibsted Partnerstudio

De med lav inntekt er mest utsatt

Mukadas Kristiansen, som er leder for finansielle rådgivere, er ikke uenig, men poengterer at studenter, barnefamilier og de med lave inntekter nok vil rammes hardere i året som kommer:

– Økte priser på strøm og mat og høyere rente på boliglån vil nok merkes for mange, sier hun, og presiserer samtidig at redusert inntektsskatt for de med inntekt under 670 000 kroner vil være gode nyheter dersom statsbudsjettet vedtas. Hun trekker også frem forslaget om økt barnetrygd som en god nyhet for barnefamilier.

Incedursun er enig i at lavinntektsfamiliene vil kunne merke de økte prisene i året som kommer:

– Regjeringen har kommet med noen tiltak for de som får bostøtte, men jeg tror nok at lavinntektsfamilier vil kunne merke det i langt større grad enn de som har en mer gjennomsnittlig inntekt, sier hun.

Bilde av Mukadas Kristiansen

LAVTLØNTE OG BARNEFAMILIER MEST UTSATT: Mukadas Kristiansen mener studenter, barnefamilier og de med lave inntekter vil kunne rammes hardere i året som kommer, men at redusert inntektsskatt og økt barnetrygd vil kunne kompensere for mye av det. (Foto: Schibsted Partnerstudio)

Flatere boligprisvekst er positivt – også for deg som eier

Mange boligeiere tenker at høy vekst i boligprisene er positivt, fordi nettoformuen deres øker. Faren med dette er imidlertid at det kan komme et boligkrakk, og Incedursun er helt tydelig:

– Det er positivt for alle at veksten i boligprisene normaliseres. Det gjør det enklere å komme inn på markedet, og vi unngår en potensiell krasj i boligmarkedet. Har vi supervekst over tid, vil det før eller siden stoppe, og da vil vi kunne se et bratt fall i boligmarkedet. Derfor er et sunt boligmarked positivt, både for de som ønsker seg inn i markedet, og for de som allerede eier bolig.

Ingen forventer en ny koronakrise i økonomien

Når samtalen dreier over til hva som kan forårsake en ny bråstopp i økonomien, som vi så i mars 2020, er de tre ekspertene helt enige i at det ikke er så mange sorte skyer i horisonten:

– Jeg har vanskelig for å se for meg at restriksjonene nå varer lenge, og hvis man ser det i stort rammer det en ganske liten del av økonomien. Periodevise begrensninger på hvor mange som kan samles eller andre tiltak vil i sum ha en ganske liten effekt for norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Det er både Mukadas Kristiansen og Derya Incedursun helt enige i:

– Vi vil se at reiseliv og restaurantbransjen blir påvirket, og vi kan se permitteringer og konkurser der med de nye tiltakene, sier Kristiansen. Hun poengterer imidlertid at det på den annen side vil bety at alle som ikke jobber i disse bransjene vil spare mer enn vanlig, fordi man ikke bruker penger på reiser, underholdning eller restaurantbesøk.

Incedursun på sin side fremhever at Norges Bank har tatt høyde for at pandemien også kan skape usikkerhet fremover i sin pengepolitiske rapport:

– Vi kan ikke utelukke en større effekt enn Norges Bank har tatt høyde for, men slik det ser ut i dag er det veldig usannsynlig, sier hun.

Kjetil Olsen melder seg på, og mener at med mindre det kommer veldig kraftige tiltak, vil norsk økonomi uansett hente seg veldig raskt tilbake igjen etter de forholdsvis kortvarige tiltakene for å kontrollere pandemien i tiden som kommer.

Bilde av Derya Incedursin

POSITIVT MED NORMALISERING: Forbrukerøkonom Derya Incedursun er helt tydelig på at et normalisert boligmarked er positivt, både for de som ønsker seg inn på markedet, men også for dem som allerede eier egen bolig. (Foto: Schibsted Partnerstudio

Dette bør du gjøre for privatøkonomien din i tiden som kommer

På spørsmålet om hvordan man bør forberede seg selv og privatøkonomien på året som kommer, trekker de tre ekspertene frem fire ting du bør gjøre:

1: Spar opp en buffer

Det klassiske rådet om at det er lurt å ha en bufferkonto gjelder fortsatt. Benytt deg gjerne av pengene du sparer på halv skatt på lønn i desember for å komme i forkant dersom du har muligheten til det.

2: Sett opp et regnestykke

Regn ut allerede nå hvor mye de planlagte renteøkningene vil koste deg i året som kommer. Sett av litt ekstra dersom du kan, så har du pengene tilgjengelig når utgiftene øker. Da blir ikke overgangen like brå.

3: Gå gjennom forbruket ditt

Se gjennom kontoutskriftene i året som har gått, og få et klart bilde av hva du bruker penger på. Vurder hva du kan kutte. Strøm og mat må vi alle ha, men kanskje har du utgifter du ikke helt har oversikt over, som enkelt kan kuttes. Appen Nordea Wallet kan gi deg bedre oversikt her!

4: Spar langsiktig, og gjerne i fond

Aksjefond har historisk sett vært en langt bedre sparemåte for langsiktig sparing enn sparekonto. Incedursun trekker frem at dersom du sparer på konto, taper du i realiteten over tid, fordi innskuddsrenten er lavere enn inflasjonen. Det betyr at pengene dine går ned i verdi over tid.

Derfor har aksjefond historisk sett alltid vært en bedre spareform over tid. Det vil svinge, men om du sparer jevnt hver måned vil du også jevne ut svingningene i markedet. Det trenger heller ikke være store summer – selv en hundrelapp i måneden er bedre enn ingenting! Merk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning

Alt i alt er det mange gode nyheter

Ekspertene er helt enige om at det alt i alt stort sett er godt nytt for både norsk økonomi som helhet, og for din privatøkonomi, i året som kommer:

– De fleste er tilbake i jobb, og jeg vil si at det tross alt er det viktigste for de fleste, sier Kjetil Olsen. Han trekker frem at vi aldri, noensinne, har hatt flere ledige stillinger i norsk økonomi enn akkurat nå. Derfor kommer vi til å se god lønnsvekst i året som kommer, og det er også derfor rentene øker: Fordi norsk økonomi er i ferd med å bli friskmeldt, og fordi det går bra.

Skreddersydde råd basert på din situasjon

Nordea vet at ingen mennesker er like. Derfor skreddersys rådgivningen etter dine behov og økonomiske situasjon. Hos Nordea treffer du rådgivere som er opptatt av å sette seg inn i din situasjon og gi deg gode råd om hvordan du kan strukturere økonomien, få mest ut av pengene dine, og som kan hjelpe deg å oppfylle boligdrømmen.

Enten du trenger hjelp med bolig, arv, sparing eller generell økonomi, får du personlig rådgivning basert på din økonomi og ditt liv. Rådgiveren er tilgjengelig når du har behov for det. Enten du har fast jobb, er selvstendig næringsdrivende eller bærer på en drøm om å starte din egen bedrift, kan du få den hjelpen du trenger hos Nordea.

Klikk her for å snakke med en av oss om din økonomi.

 

 

Del denne artikkelen

Relaterte artikler