VIL BIDRA TIL EN GRØNNERE FREMTID: Sigrid Wilter Slørstad er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv. FOTO: NORDEA
ÅRETS GRÜNDER 2019: Sigrun Syverud (t.h.) ble kåret til Årets kvinnelige gründer av Innovasjon Norge i 2019. Her står hun sammen med Hanne Elisabeth Høiesen. FOTO: FJONG/Benedikte L. Berntsen
Fjong vil revolusjonere klesindustrien fra klimaversting til bærekraftig
BLI MED PÅ DREAM CHALLENGE – et innsamlingsløp som støtter skoleelever i Sør-Afrika  
VIL BIDRA TIL EN GRØNNERE FREMTID: Sigrid Wilter Slørstad er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv. FOTO: NORDEA

– En risiko å ikke ta hensyn til bærekraft

Vi resirkulerer, kjører elbil og forsøker å hindre matsvinn. Men visste du at du også kan ta bærekraftige valg når det gjelder sparing?

Produsert i samarbeid med Schibsted Partnerstudio.

– Jeg oppfordrer alle med en langsiktig sparehorisont, slik som pensjonssparere, til å vurdere fond som har spesifikke bærekraftskriterier eller konkrete bærekraftsmål. Ikke bare fordi det er økonomisk smart, men også fordi det er viktig med tanke på utfordringene verden står overfor, sier Sigrid Wilter Slørstad.

Hun er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv, som tilbyr forsikringsrelaterte spareprodukter til privatpersoner og bedrifter, i tillegg til livs- og pensjonsforsikringer.

Slørstad forklarer videre at Nordea ønsker å hjelpe sine kunder til å ta bærekraftige valg, også når det gjelder økonomiske investeringer.

– Ved å spare med et spesielt fokus på bærekraft, bidrar du til en grønnere fremtid. Om vi skal ha mulighet til å nå FNs bærekraftsmål, må det kapital inn i selskaper som gjør bærekraftige tilpasninger.

Fond med fokus på bærekraft i Nordea

Fond med spesifikke bærekraftskriterier tar hensyn til aspekter innen miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (ESG) i forvaltningen.

Miljøspørsmål er et aspekt, men Nordea vurderer også arbeidsvilkår, hvordan en bedrift behandler sine underleverandører og hvordan de arbeider med risiko for korrupsjon. Alt dette påvirker et selskap og deres aksjekurs, og på sikt også avkastningen i det fondet du sparer i.

Et fond kan jobbe med bærekraft på mange ulike måter. Det kan enten være gjennom et høyere fokus på ESG, altså spørsmål knyttet til miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk. Eller at fondene investerer i henhold til et spesielt tema, som for eksempel klima.

Alle Nordea-fondene innen bærekraftige valg følger Nordeas policy for fossilt brensel. Det innebærer at fondene ikke investerer i selskaper hvor mer enn 5 % av selskapets omsetning kommer fra olje, gass eller kull, og som ikke har en tydelig strategi for å omdanne til fossilfri energi som er i tråd med klimamålene i FNs Parisavtale.

God avkastning

Slørstad mener investeringer i fond med fokus på bærekraft kan gi bedre risikojustert avkastning over tid.

– I mine øyne er det en risiko å ikke ta hensyn til bærekraft når du velger hvor du skal plassere pengene dine. Jeg tror ikke det er feil å påstå at alle selskapers forretningsmodell vil bli påvirket av overgangen til et lavutslippssamfunn, sier hun.

– De selskapene som håndterer bærekraftsrisiko på en god måte, som er opptatt av å gjøre tilpasninger i forretningsmodellen og ser muligheter i utfordringene knyttet til bærekraft, er de som er best rustet til å ha en bra inntjening i fremtiden. Og det er nettopp slike selskaper som inngår i våre valg.

Her finner du oversikt over fond med bærekraftig fokus

STORFORNØYD: Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, har fått god avkastning etter at han flyttet pensjonen over i den bærekraftige pensjonsprofilen til Nordea. FOTO: TRYGVE INDRELID

STORFORNØYD: Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, har fått god avkastning etter at han flyttet pensjonen over i den bærekraftige pensjonsprofilen til Nordea. FOTO: TRYGVE INDRELID

– Fantastisk avkastning hittil

OBOS er en av Nordeas kunder som har tro på fond med fokus på bærekraft, og like før årsskiftet fikk de, som en av Nordeas første bedriftskunder, tilgang på pensjonsordningen der ansatte kan velge å sette pensjonen sin i nettopp slike fond.

– Hvis vi mener verden kan forandres med hvordan vi investerer, bør vi i hvert fall tilby våre ansatte muligheten til å velge bærekraftig for sin egen pensjon, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Han anslår at selskapet har om lag 400 millioner kroner i pensjonskapital hos Nordea, og forteller at det fortsatt jobbes med å spre informasjon om valgmuligheten til de rundt 1.600 ansatte som omfattes av ordningen i Norge.

Siraj har selv lagt all sin grunnpensjon fra OBOS, samt en betydelig del av sin topplederpensjon, i den bærekraftige profilen.

– Jeg mener folk går glipp av en mulighet til å øke avkastningen sin om de ikke velger fond med fokus på bærekraft, og selv har jeg hittil hatt en fantastisk avkastning.

For Siraj personlig er det også et spørsmål om samvittighet.

– Dersom jeg kan gjøre noen kloke valg når det gjelder klima og bærekraft, og det i tillegg gir avkastning på pensjonspengene mine, tenker jeg at dette er en “no brainer”. Jobben nå for oss og vår pensjonsleverandør Nordea, er å nå ut til de ansatte om at det er smart å gjøre bærekraftkloke valg med pensjonspengene sine.

Slik kan du som arbeidsgiver tilrettelegge for sparing med fokus på bærekraft.

Få kontroll på egen pensjon

Sigrid Wilter Slørstad oppfordrer flere arbeidsgivere til å gjøre det samme som OBOS. Men etter at egen pensjonskonto (EPK) ble innført, finnes det nå mange muligheter også for deg som privatperson.

– Pensjonssparing har aldri vært viktigere, og det å få kontroll over egen pensjon er rett og slett nødvendig for å ta hånd om egen fremtid. Med EPK får du bedre oversikt over pensjonen din, og selv små grep kan ha stor effekt.

Det viktigste du gjør er å sørge for at du har en høy aksjeandel.

– Jeg anbefaler en aksjeandel på 80 eller 100 prosent helt frem til du er 55 år. Deretter blir aksjeandelen automatisk justert ned for våre kunder, sier Slørstad.

Hos Nordea kan du gjennom mobilløsningen Nordea Boost få oversikt over egen pensjon, uavhengig av om du er Nordea-kunde eller ikke. Her får du oversikt over hva du vil få i lønn som pensjonist, og du kan ta flere smarte valg som «booster» pensjonen din. Blant annet kan du justere aksjeandelen på sparingen, velge å starte sparing i fond med fokus på bærekraft, eller flytte din egen pensjonskonto til Nordea Liv.

Egen pensjonskonto i Nordea

Nå kan du selv velge hvilken pensjonsleverandør du ønsker. Med egen pensjonskonto i Nordea får du fordeler som vil bety mer i pensjon:

- Bedre oversikt over pensjonen din fordi alt samles på ett sted. - Reduserte kostnader - Nordea har ingen administrasjonskostnader knyttet til egen pensjonskonto.

Les mer om egen pensjonskonto (EPK) i Nordea

- Et stort antall plasseringsalternativer for pensjonen din med muligheter for god avkastning og samfunnsansvar. - Nordea Boost - det ledende digitale pensjonsverktøyet rett på mobilen din.

Les mer om Nordea Boost

Tenk langsiktig

2020 var et svært godt år for Nordeas fond med fokus på bærekraft. Det er imidlertid flere som mener at vi lever i en «grønn boble».

– Det er nok noen selskaper som er litt «hypet» opp, med inntjening langt frem i tid og en forretningsmodell som ikke er utprøvd. Jeg mener likevel at fond med fokus på bærekraft er fremtiden, sier Slørstad.

– Det er viktig å huske at selskapene i disse fondene ikke kun er grønne eller fornybare, men selskaper som evner å omstille seg.

Hun legger til at Nordeas pensjonsløsninger med fokus på bærekraft for eksempel har lavere verdsettelse enn tilsvarende investeringsprofiler som følger indeks.

Slørstad bemerker også at noen fond har gått enormt bra i 2020, med opp mot 100 prosent avkastning, og ser ikke på det som unaturlig at noen av disse går noe tilbake i tiden fremover.

– Det er viktig å vite at det alltid innebærer en risiko når man investerer, og derfor bør man tenke langsiktig slik at man har tid til å sitte gjennom svingninger i markedet. En viktig nøkkel innen investering er diversifisering. Ikke legg alle eggene i én kurv, men tenk bredde. Og sist, men ikke minst: Les deg opp på de ulike fondene og finn ut hvordan de forvaltes.

Nordea bygger sin bærekraftige retning på fire pilarer: Finansiell styrke, klimatiltak, sosialt ansvar og eierstyring og kultur.

Som en del av forpliktelsen til netto nullutslipp er pensjonsporteføljene til Nordea en del av Net-Zero Asset Owner Alliance. Dette er en allianse mellom kapitaleiere der alle har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Banken har påtatt seg å være ledende for en grønnere fremtid, og har satt seg flere mål om utslipp av CO2.

Trykk her for å finne en oversikt over fond med bærekraftig fokus

PS: Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler