Head of Sustainable Investments i Nordea Liv, Sigrid Wilter Slørstad, gir deg Nordeas markedssyn for desember og oppdaterer deg på siste taktiske allokering for Nordea Livs porteføljefond.
Nordmenn setter sparerekord
– Ble sjokkert da jeg så samlet sum
MARKEDSSYN: Head of Sustainable Investments i Nordea Liv, Sigrid Wilter Slørstad, gir deg Nordeas markedssyn for januar og oppdaterer deg på siste taktiske allokering for Nordea Livs porteføljefond. Foto: Øystein Løwer.

Nordeas markedssyn for januar implementeres i porteføljefondene

Bærekraftsjef i Nordea Liv, Sigrid Wilter Slørstad, gir deg de siste oppdateringene av Nordea Liv sine porteføljefond som følge av Nordeas markedssyn for januar.

Skrevet av bærekraftsjef Sigrid Wilter Slørstad i Nordea Liv.

Oppdatering av Nordea Liv Aktiva

Vi har lagt bak oss et utfordrende, men godt år med tanke på avkastning i både aksje- og rentemarkedene. Aksjemarkedet hentet seg raskere inn enn ventet. I takt med bedre utvikling i global økonomi mener vi det fremdeles er aksjemarkedet som vil gi meravkastning fremover. Aktiva-porteføljene følger Nordeas markedssyn og beholder en overvekt i aksjer vs. lange renter i januar, samt en overvekt i Emerging Markets-obligasjoner. For å ha god kontroll på risiko rebalanseres alle vektene i porteføljene hver måned, selv om det ikke er øvrige endringer i markedssynet.

Gjennom 2020 var det noen klare vinnere og tapere. Verdiaksjer, som er selskaper med høy inntjening i forhold til aksjepris, gjorde det dårlig sammenlignet med det brede markedet. Vekstaksjer, som motsatt av verdiaksjer har lav inntjening i forhold til aksjepris fordi aksjonærene forventer høy fremtidig vekst, var i andre enden av skalaen og gjorde det svært godt. For å illustrere ytterpunktene endte den amerikanske indeksen for vekstaksjer (S&P 500 Growth) opp 32 % i 2020. Indeksen for verdiaksjer endte negativt med -1,45 % (S&P 500 Value).

Nå som økonomiene er i ferd med å snu, og vi legger til grunn et syklisk oppsving, er det også bedre forutsetninger for sektorer innen verdisegmentet for å gjøre det bedre. Dette har vi posisjonert oss for i Aktiva-porteføljene, gjennom å øke eksponeringen ytterligere mot Nordea North America Value i januar. Vi har også økt eksponeringen i Nordea North America Stars, som har ekstra høyt fokus på bærekraftfaktorer i investeringsprosessen.

Oppdatering av Nordea Liv Bærekraft

Bærekraftporteføljene beholder i henhold til markedssynet en høyere eksponering mot risiko gjennom overvekt i aksjer og Emerging Markets-obligasjoner. Når det gjelder avkastning er Nordea Liv Bærekraft på topp i 2020 i forhold til sammenlignbare kombinasjonsfond i Nordea. På lik linje med Aktiva-porteføljene, rebalanseres alle vektene i bærekraftporteføljene hver måned. Dette for å hindre at markedsbevegelser fører til endring i risikoprofil. Gjennom fjoråret så vi hvor raskt og kraftig risikable markeder kan svinge, som underbygger viktigheten av jevnlig rebalansering.

Etter som Joe Biden trolig vil ha en mer positiv tilnærming til å bekjempe klimaendringer enn Donald Trump, er det sannsynlig at investeringer som fokuserer på grønne løsninger vil få mer støtte. Bærekraftporteføljene er godt posisjonert for dette, blant annet gjennom investeringen i Nordea Klima & Miljø. Det er et globalt fond, men den største eksponeringen er mot amerikanske selskaper.

De nevnte fondene er også tilgjengelig enkeltvis i Fondskonto for privatpersoner og Fondskonto for bedrifter hos oss i Nordea Liv.

Les også: Slik gjør du pensjonen din bærekraftig

Klikk på bildet for å se opptak av webinar om Nordeas markedssyn for januar 2021.

Klikk på bildet for å se opptak av webinar om Nordeas markedssyn for januar 2021 med Erik Bruce, Joachim Bernhardsen og Sigrid Wilter Slørstad.

Markedssyn januar 2021: – Hva vil 2021 bringe? Vi gir deg en oppdatering.

Aksjemarkedet fortsatte den sterke trenden inn mot slutten av fjoråret. Både november og desember ble sterke måneder. Den siste måneden har særlig en ny finanspolitisk pakke i USA og en Brexit-avtale støttet markedet. Samtidig har den påbegynte vaksineringen opprettholdt, eller kanskje forsterket, forventningene til normalisering senere i år. Når vi ser tilbake på 2020 har det vært ikke annet enn et ekstraordinært år i de globale markedene. Vi tror den økonomiske gjeninnhentingen fortsetter inn i 2021 og forblir overvekt aksjer.

Les hele markedssynet (pdf) eller se opptak av webinaret om markedssynet med Sigrid Wilter Slørstad, Erik Bruce og Joachim Bernhardsen.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler