MARKEDSSYN: Head of Sustainable Investments i Nordea Liv, Sigrid Wilter Slørstad, gir deg Nordeas markedssyn for desember og oppdaterer deg på siste taktiske allokering for Nordea Livs porteføljefond. Foto: Øystein Løwer
Spons en drøm om framtiden – gi en Drømmebok i gave
Slik gjør du pensjonen din bærekraftig
MARKEDSSYN: Head of Sustainable Investments i Nordea Liv, Sigrid Wilter Slørstad, gir deg Nordeas markedssyn for desember og oppdaterer deg på siste taktiske allokering for Nordea Livs porteføljefond. Foto: Øystein Løwer

Nordeas markedssyn implementeres i porteføljefondene

Bærekraftsjef i Nordea Liv, Sigrid Wilter Slørstad, oppdaterer deg på den siste taktiske allokeringen for Nordea Liv sine porteføljefond som følger Nordeas markedssyn.

Av: Bærekraftsjef Sigrid Wilter Slørstad i Nordea Liv

Nordea Liv Aktiva

Nordea Liv Aktiva-porteføljene følger Nordeas markedssyn og opprettholder en overvekt i aksjer vs. lange renter i november. Det betyr at alle de seks porteføljene har 5 prosentpoeng mer i aksjefond enn normalt, for eksempel har Nordea Liv Aktiva 80 nå 85 % aksjer. Vaksinenyheter og fallende usikkerhet i forbindelse med det amerikanske presidentvalget økte risikoviljen i markedet, og globale aksjer steg hele 5 % (NOK). For å ha god kontroll på risiko rebalanseres alle vektene i porteføljene hver måned. Dette gjøres selv om det ikke er øvrige endringer i markedssynet.

Nordea Liv Aktiva-porteføljene økte eksponeringen mot Nordea North American Stars i løpet av november, som en del av en bred eksponering mot amerikanske aksjer. Fondet har i overkant av 5 prosentpoeng meravkastning mot referanseindeksen hittil i år. I tillegg har fondet en sterkere integrasjon av bærekraftige faktorer enn de øvrige amerikanske aksjefondene i porteføljen.

Gjennom november har vi likevel sett at de nordamerikanske fondene som ble hardere rammet gjennom nedturen i februar/mars, Nordea North American Value og JP Morgan US Smaller Companies, har hatt en sterkere rekyl. Dette har forbindelse med egenskapene til selskapene og sektorsammensetningen. Nordea North American Value har for eksempel en betydelig høyere andel Finans som samlet sett har gjort det svakere i år, men kom sterkt tilbake i november da lange renter steg. Selv om de øvrige fondene ligger et stykke etter når vi ser på avkastningen hittil i år sammenlignet med Nordea North American Stars, så viser det viktigheten av å ha god diversifisering i aksjeporteføljen.

Nordea Liv Bærekraft

Nordea Liv Bærekraft-porteføljene opprettholder overvekten i aksjer og overvekten i Emerging Markets-obligasjoner i henhold til markedssynet. På lik linje med Aktiva-porteføljene, rebalanseres alle vektene i Bærekraft-porteføljene hver måned. Dette for å hindre at markedsbevegelser fører til endring i risikoprofil.

I aksjeporteføljen til Nordea Liv Bærekraft har de fleste fondene gitt svært god meravkastning i år. De tre beste har tosifret meravkastning, og der finner vi Emerging Stars, European Stars og Klima & Miljø. Vår norske aksjeeksponering gjennom Norwegian Stars har gjort det relativt bra i hele år. Fossile selskaper har som kjent hatt et tøft år, og disse utelukkes i Norwegian Stars. Den økte risikoviljen i november førte imidlertid til optimisme rundt oljeprisen, og energisektoren gjorde et byks. Dette medførte at Norwegian Stars nå ikke ligger like langt foran våre andre norske aksjefond. Selv om energisektoren økte i november er den fortsatt ned 30 % hittil i år, og står ovenfor strukturelle utfordringer.

De nevnte fondene er også tilgjengelig enkeltvis i Fondskonto for privatpersoner og Fondskonto for bedrifter hos oss i Nordea Liv.

Les også: Slik gjør du pensjonen din bærekraftig

Klikk på bildet for å se opptak av webinar om Nordeas markedssyn for desember 2020.

Klikk på bildet for å se opptak av webinar om Nordeas markedssyn for desember 2020 med Erik Bruce, Joachim Bernhardsen og Sigrid Wilter Slørstad.

Markedssyn Desember – «Hva vil 2021 bringe?»

November har vært sterk for risikable aktiva i kjølvannet av fallende usikkerhet rundt det amerikanske presidentvalget og lovende vaksinekandidater. På tross av økt smitte i Vesten har markedet begynt å posisjonere seg for en normalisering i den globale økonomien utover i 2021. Utviklingen for noen sektorer som underpresterte betydelig gjennom pandemien har også snudd. Vi tror på et bredt oppsving neste år og opprettholder overvekten i aksjer.

Les hele markedssynet (pdf) eller se opptak av webinaret om markedssynet med Sigrid Wilter Slørstad, Erik Bruce og Joachim Bernhardsen.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler