Forbrukerøkonom Derya Incedursun. Dette må du vite om den nye arveloven. Foto: Nordea
Forbrukerøkonom Derya Incedursun. Råd og tips om tjenestepensjon. Foto: Nordea
Dette bør du vite om pensjonen din
Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg sin guide til hvordan boligdrømmen kan bli en realitet. Foto: Nordea
9 steg til boligdrømmen
Forbrukerøkonom Derya Incedursun. Dette må du vite om den nye arveloven. Foto: Nordea

Derfor bør du skrive samboerkontrakt og testament

Å flytte sammen er et naturlig og ofte et spennende steg i et forhold, og da kan temaer som samboeravtale og testament være lite fristende å ta opp.

Men, det kan få store konsekvenser for økonomien din dersom du ikke gjør det.

Samboerforhold er ikke lovfestet

Det økonomiske oppgjøret mellom samboere er nemlig ikke lovregulert.

Reglene er slik at begge eier egne eiendeler og er ansvarlig for egen gjeld, og at det som blir opparbeidet under samlivet ikke deles ved et eventuelt samlivsbrudd. Under samlivet vil en eventuell samboeravtale være styrende for de interne økonomiske forpliktelsene mellom samboerne, eierskapet til verdier og ansvaret for gjeld. Og ved et samlivsbrudd er samboeravtalen utgangspunktet for den enkeltes eierrettigheter i verdier og ansvar for gjeld.

Hvis dere har vært samboere i 20 år, har felles barn og den boligen dere bor i er kjøpt av samboeren din, så har ikke du automatisk rett til halve verdien dersom dere skiller lag. Hvis dere kjøper boligen i fellesskap og samboeren din går inn med mest penger, er det naturlig å fordele eierbrøken etter kjøpesummen. Dersom fordelingen skal være en annen enn eksemplene nevnt over, kan det være lurt at dette avtales gjennom en samboeravtale.

Dette bør avklares i avtalen

Når dere skal opprette en samboeravtale, er det flere ting dere må tenke på. For eksempel avklare hvilke eiendeler som eies alene og hva som eies i fellesskap. Hvor stor eierandel hver av dere har i felles bolig, og ansvar for gjeld internt mellom dere. I tillegg til hvem som dekker hva av fellesutgifter og hvordan eiendeler og felles bolig skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

Alle samboerforhold er forskjellige, og hva som er nødvendig å inkludere i samboeravtalen vil derfor variere avhengig av behov.

Foto: Nordea

Hvis det verste skulle skje

Samboeravtalen sier noe om fordelingen av eiendeler og gjeld mellom samboerne og vil være viktig for å avklare hva som inngår i dødsboet til avdøde samboer, men avtalen regulerer ikke fordeling av arv ved den enkeltes død. Dette må fastsettes i et testament.

Har dere ikke opprettet et testament, har du ingen rett til arv etter din samboer hvis dere ikke har felles barn. I realiteten bety dette at halve verdien av det dere har kjøpt sammen, inklusive bolig, må betales ut til din samboers arvinger.

Dersom dere ikke har felles barn men samboeren din har særkullsbarn (barn fra tidligere forhold), og dere har vært samboere i fem år eller mer, er det adgang til å fastsette en arv på 4G (folketrygdens grunnbeløp per 1. mai 2020 er kr 101 351) via testament som går foran barnas rett til arv.

Hvis dere har, har hatt eller venter felles barn, vil du kun ha rett til 4G som også går foran barnas arverett.

Hvis dere har felles barn, kan du på visse betingelser sitte i uskiftet bo med felles bolig med innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som dere begge har disponert.  Er det i tillegg særkullsbarn med i bildet, har de rett til å få sin arv umiddelbart dersom de ikke samtykker til at gjenlevende samboer kan sitte i uskiftet bo.

Du er faktisk bundet av barnas pliktdelsarv, som i dag er 2/3 del av det du etterlater deg, begrenset oppad til 1 million kroner per barn. Den nye minstesummen etter ny arvelov, som trer i kraft 1. januar 2021, er ca. 1,5 millioner kroner (15G). Dersom dere verken har særkullsbarn eller fellesbarn, står dere fritt via testament til å fastsette størrelsen på arven som skal gå til hverandre.

Uavhengig av hvordan reglene er utformet, gir en skriftlig og presis samboeravtale og et testament en forutberegnelighet som kan være god hjelp i en vanskelig situasjon.

 

Del denne artikkelen

Relaterte artikler