LYSE UTSIKTER: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets presenterte onsdag morgen deres prognoser for norsk økonomi. Foto: Nordea
TA KONTAKT: Nordea har i dag 160 engasjerte rådgivere på kundeservice. Her sitter Simen Thorsen sammen med leder for Personal Banking, Randi Marjamaa. Foto: Nordea
Slik kan du finne svar på dine spørsmål
FALT MINDRE: Private Equity har vært robust i nedgangstider, og Leder Torsten Østensen i Private Banking sier at det i urolige tider kan være en attraktiv aktivaklasse å investere i. Foto: Nordea
Et godt alternativ i urolige tider
LYSE UTSIKTER: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets presenterte onsdag morgen deres prognoser for norsk økonomi. Foto: Nordea

Bedre enn ventet

Gjeninnhentingen av norsk økonomi har gått raskere enn ventet. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» oppjusterer Nordeas økonomer utsiktene for norsk økonomi.

– Så langt ser det ut til at norsk økonomi er blant de som har klart seg best. Smitten ble raskt brakt under kontroll og myndighetene kunne dermed lette på restriksjonene. I tillegg har nordmenn på hjemmeferie og rentekuttene fra Norges Bank bidratt kraftig, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Boligmarkedet har snudd fra nedgang til oppgang og oljeinvesteringene ser ut til å falle mindre enn fryktet. Sammen med en raskere gjeninnhenting enn ventet bidrar til det til lysere utsikter for norsk økonomi, ifølge Nordeas økonomer.

Mindre fall i oljeinvesteringer, sterkt boligmarked

– Høyere oljepriser og skattepakken for oljenæringen gjør at oljeinvesteringene vil falle langt mindre enn fryktet, sier Olsen. Samtidig har tilstanden i boligmarkedet bedret seg betraktelig siden april. Høyere boligpriser vil også føre til høyere boliginvesteringer. Det er viktige grunner til at vi nå oppjusterer våre vekstanslag for økonomien, fortsetter Olsen.

Det vil imidlertid ta tid før vi er tilbake til en normal konjunktursituasjon, ifølge Nordeas økonomer.

– Koronakrisen er ikke over, og etterspørselen fra omverdenen blir lav. Vi må derfor regne med at den videre gjeninnhentingen går saktere, sier Olsen.

Norske kroner svekket seg kraftig gjennom den verste panikken i markedet i mars og april. Siden mai har kronekursen styrket seg i takt med høyere oljepriser og bedre risikosentiment i markedene. Nordeas økonomer tror at kronen skal styrke seg videre framover.

– På sikt ser vi gode argumenter for ytterligere styrking av krona, både mot EUR men særlig mot USD sier Kjetil Olsen. Verdensøkonomien henter seg inn og det vil gi høyere etterspørsel etter olje. På litt sikt vil det trekke oljeprisen videre opp. Samtidig tror vi USD vil svekke seg ganske markert de neste årene, sier Olsen.

Bunnen nådd for renten

Nordeas økonomer tror at den nedre grensen for renten er nådd, både i Norge og i utlandet. Det er fortsatt høy usikkerhet om veien videre, men Norges Bank vil trolig bli den første sentralbanken som vil heve renten.

– I juni signaliserte Norges Bank en renteheving i andre halvdel 2022, men vi ser en klar mulighet for at Norges Bank hever renta tidligere enn de har signalisert. Uansett tror vi Norges Bank kommer til å bli den første sentralbanken i verden som vil øke renta, avslutter Olsen.

Les rapporten her

Del denne artikkelen

Relaterte artikler