FALT MINDRE: Private Equity har vært robust i nedgangstider, og Leder Torsten Østensen i Private Banking sier at det i urolige tider kan være en attraktiv aktivaklasse å investere i. Foto: Nordea
LYSE UTSIKTER: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets presenterte onsdag morgen deres prognoser for norsk økonomi. Foto: Nordea
Bedre enn ventet
STUDIESTART: Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea gir deg sine 11 tips for kontroll på økonomien gjennom studietiden. Foto: Nordea
Tips til god studentøkonomi
FALT MINDRE: Private Equity har vært robust i nedgangstider, og Leder Torsten Østensen i Private Banking sier at det i urolige tider kan være en attraktiv aktivaklasse å investere i. Foto: Nordea

Et godt alternativ i urolige tider

Private Equity har historisk falt mindre enn noterte aksjer i nedgangstider.

Private Equity er investeringer i ikke-børsnoterte selskaper. Her er det spesialiserte fondsforvaltere som investerer i utvalgte selskaper og aktivt jobber med å øke verdien i selskapene.

– I utfordrende tider bistår forvalterne med tiltak som å sikre finansiering og likviditet. Den aktive eierskapsmodellen har bidratt til at private equity-fond har skapt betydelig meravkastning over lang tid, og i de siste 25 årene har aktivaklassen levert dobbelt så høy avkastning som noterte aksjer, sier Torsten Østensen, leder av Private Banking i Nordea.

Han legger til at i urolige tider kan dette være en attraktiv aktivaklasse å investere i.

– Man har aldri noen garanti, men Private Equity har vært robust i nedgangstider. Under både dotcomboblen og finanskrisen hadde aktivaklassen halvparten av verdifallet sammenlignet med MSCI-indeksen, sier han.

Tilgjengelig for flere

Private Equity har tidligere vært en aktivaklasse forbeholdt de som ønsker å investere virkelig store summer. Det endres nå ved at Nordea inngår samarbeid med Cubera og inngangen nedjusteres fra 50 millioner til 250.000 kroner.

– Vi har inngått et samarbeid med Cubera Private Equity, slik at vi kan tilby Private Equity fond til våre kunder, sier Østensen.

Han legger til at denne aktivaklassen supplerer porteføljen til Private Banking på en fin måte.

– Historisk sett har dette var en aktivaklasse som har vært utilgjengelig for mange, siden inngangen har vært høy. Nå senkes terskelen og flere vil ha mulighet til å gjøre investeringer her, sier Østensen.

Nøye vurdering

Cubera er en norsk aktør eid av Storebrand. De er en av Nordens ledende forvaltere innenfor Private Equity fond-i-fond, med om lag 40 milliarder kroner under forvaltning og 20 forvaltere basert i Oslo og Stockholm.

– Vi er trygge på at Cubera er en solid samarbeidspartner. De har levert solide resultater over tid og deres fondsporteføljer har levert en årlig netto avkastning på mer enn 18 prosent på tvers av alle strategier over flere tiår, sier Østensen.

Han trekker fram at man må ta en nøye vurdering før man investerer  i Private Equity.

– Det er en mye mindre likvid aktivaklasse sammenlignet med for eksempel børsnoterte aksjer og obligasjoner. Det går normalt over 10 år før man realiserer investeringer i Private Equity, man burde derfor ha et langsiktig investeringsperspektiv, sier han.

 

Del denne artikkelen

Relaterte artikler