NYTT FOND: Nordea Innovation Stars er en del av det etablerte Stars-konseptet til Nordea. Foto: Nordea
Forbrukerøkonom Derya Incedursun Foto: Nordea
Student og skal leie bolig? Unngå disse fellene i leiemarkedet
SAMBOERAVTALE: Forbrukerøkonom Derya Incedusun i Nordea gir deg en innføring i hva du bør vite om samboeravtale. Foto: Nordea
Kjærligheten kan koste deg dyrt uten en avtale
NYTT FOND: Nordea Innovation Stars er det nye tilskuddet til det etablerte Stars-konseptet til Nordea. Foto: Nordea

Nytt fond som kombinerer innovasjon og bærekraft

Nordea lanserer nå det nye fondet Nordea Innovation Stars, som skal ha fokus på blant annet helse, teknologi og bærekraft. 

Fondet er en del av Nordeas etablerte Stars-konsept. Det innebærer at selskaper i porteføljen, scorer høyt for arbeidet sitt knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG).

– I dette fondet investerer vi på områder der det er stor interesse og høy etterspørsel blant kundene våre. Fondet også er en del av Stars-fond konseptet i Nordea, noe vi mener gir verdi på flere måter. For eksempel får vi et bedre grunnlag for vurderingen av hvilke risikofaktorer som påvirker de respektive selskapene, og det er vi overbevist om at vil øke mulighetene for god avkastning på sikt, sier John Hernander, leder av Nordeas nordiske forvaltningsteam.

Fondet forvaltes av Niklas Kristoffersson og Carl Mattiasson. Niklas forvalter i dag noen av Nordeas nordiske aksjefond, og Carl ble nylig rekruttert til Nordea fra hedgefondforvalteren Bodenholm Capital.

– Vi vil fokusere på selskaper der innovasjon er drivkraften bak et betydelig bedre kundetilbud. I tillegg skal selskapene ha en bærekraftig forretningsmodell, slik at de har gode forutsetninger til å vokse over tid, sier Kristoffersson.

Mange nordiske selskap lykkes globalt

Fondet kommer hovedsakelig til å investere i de nordiske markedene, opptil cirka 70 prosent. At fondet kombinerer innovasjon med nordiske selskaper anses som en stor fordel.

– I Norden har vi et forretningsklima som legger forholdene til rette for å få frem nye innovative selskaper. Det er et ganske lite marked, som betyr at selskapene ofte må oppsøke andre markeder og bli globale på et tidlig stadium. Dette gjør dem konkurransedyktige helt fra begynnelsen av, noe som er en av grunnene til at mange nordiske selskaper lykkes med å bli markedsledende globalt, sier Kristoffersson.

Opptil 30 prosent av porteføljen skal bestå av investeringer i ikke-nordiske selskaper.

– En slik geografisk miks skaper en tydelig synergi. Det gjør at vi kan snakke med internasjonale konkurrenter til de nordiske selskapene i porteføljen vår for å få bekreftelse på investeringsidéen vår, samtidig som vi kan velge å investere i internasjonale selskaper vi mener har bedre forutsetninger for å lykkes på lang sikt, sier Mattiasson.

Inn på et tidlig stadium

For å ta del i hele vekstreisen og få muligheter til høy avkastning, går Nordea Innovation Stars inn i selskaper på et tidligere stadium enn mange andre, mens vekstkurven fortsatt er lav.

– Vanligvis har de største selskapene på markedet de høyeste rangeringene i en indeks, men det er ikke nødvendigvis de som har størst vekst. Vekst skapes ofte av ulike typer innovasjon. Det er blant slike selskaper vi ser etter kandidater til fondet, sier Niklas Kristoffersson.

Ved lansering er to av investeringene i fondet det svenske medisinteknikkselskapet Sectra og det norske selskapet Tomra, som produserer pantesystemer for drikkevareemballasje.

Les mer om aksjefondet på nordea.no

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler