DETTE SPARER DU: Nordea har satt opp regneksempler, hvor de har sett på boliglån på henholdsvis 3 og 2 millioner kroner, med nedbetaling på 25 år, og hva det vil koste etter rentekuttet. Foto: Nordea
Dette betyr rentekuttet for deg
NY LEDER: Randi Marjamaa er utnevnt til ny leder av Personal Banking og Country Senior Executive for Nordea i Norge. Foto: Nordea
Randi Marjamaa er ny leder av Personal Banking i Norge
Nordea senker rentene på flytende boliglån og innskudd med inntil 0,40 prosentpoeng. Foto: Nordea

Nordea senker rentene

Nordea senker rentene på både boliglån og innskudd.

Rentesatsen på flytende boliglån senkes nå med inntil 0,40 prosentpoeng. Med reduksjonen som ble iverksatt i april, har rentene på boliglån blitt kuttet med inntil 1,25 prosentpoeng.

– Norges Bank har varslet at styringsrenten senkes til null for første gang i historien. Samtidig har prisen på penger i markedet falt over noe tid, og det gir oss anledning til å følge opp og senke rentene ut til våre kunder, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Best pris på Grønt boliglån

Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir etter justeringen 1,55 prosent for Grønne lån. Også renter på innskudd senkes med inntil 0,40 prosentpoeng.

– Vi har opplevd et kraftig fall i rentene på kort tid, som reflekterer den veldig spesielle situasjonen vi er inne i. Mange har hatt behov for hjelp og støtte, og vi har jobbet tett og avholdt onlinemøter med mange av våre kunder. Lavere renter og mulighet for avdragsfrihet har bidratt til å lette situasjonen der folk har fått press på økonomien, sier Marjamaa.

Gjelder fra 28. mai

Nye satser for flytende renter for eksisterende lån vil gjelde fra 28. mai.

Kundene vil motta informasjon i nettbank eller per brev om nye rentesatser i løpet av neste uke.

Mer informasjon om renteendringen finner du på nordea.no

Del denne artikkelen

Relaterte artikler