PRESTERT GODT: Leder Petter Hermansen for Nordea Fondene forteller at flere av Nordeas Stars-fond trosser korona, og har utviklet seg positivt så langt i 2020. Foto: Nordea
ALLTID TILGJENGELIG: Med Nordeas mobilbank har du praktisk talt fondssparingen i lomma og kan enkelt kjøpe og selge fond. Foto: Nordea
Nå er det enda enklere å kjøpe og selge fond
FOLKEFEST: Over 100 Nordea-medarbeidere, med venner og familie, deltok i paraden under Oslo Pride i 2019. Foto: Nordea
Nordea er stolt partner til Pride
PRESTERT GODT: Leder Petter Hermansen for Nordea Fondene forteller at flere av Nordeas Stars-fond trosser korona, og har utviklet seg positivt så langt i 2020. Foto: Nordea

Aksjefondene som trosser korona

Flere fond har gått mot strømmen og oppnådd positiv avkastning hittil i år.

Nordea Stars-fondene er en type fond som har trosset det svært turbulente markedet den siste tiden.

– Det er flere årsaker, men en viktig grunn er at Stars-fondene har konsentrerte porteføljer som investerer lite eller ingenting innenfor olje- og oljeservicesektoren, og har derfor unngått å bli direkte påvirket av en dramatisk mye lavere oljepris, sier leder Petter Hermansen for Nordea fondene.

Stars-fondene kjennetegnes ved at de investerer i selskaper som er ekstra gode på å håndtere risiko og muligheter relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG). Derfor er Stars-fondene blant Nordeas mest bærekraftige fond.

– En annen medvirkende årsak til den positive fondsavkastningen er at svakere kronekurs gjør at avkastningen til Stars-fondene som investerer i utlandet påvirkes positivt. Dersom norske kroner svekker seg mens du har pengene plassert i utenlandske aksjefond, vil aksjeavkastningen målt i norske kroner øke, sier Hermansen og fortsetter:

– Dette gir selvfølgelig ingen garanti for at Stars-fondene vil utvikle seg like positivt fremover. Det er likevel fint å se at fondene kan ha en god utvikling, også i urolige markeder.

POSITIV UTVIKLING: De fleste Stars-fondene har hatt positiv utvikling hittil i år. Emerging Stars har så vidt bikket til negativ avkastning hittil i år. Foto: Nordea

POSITIV UTVIKLING: De fleste Stars-fondene har hatt positiv utvikling hittil i år. Emerging Stars har så vidt bikket til negativ avkastning hittil i år. Foto: Nordea

Har slått indeks over tid

Ser du på avkastningen i et lengre perspektiv, har også flere av Stars-fondene utviklet seg bedre enn den referanseindeksen som de ulike fondene måler seg imot.

– Ta Nordea Global Stars som et eksempel. Fondet har oppnådd en akkumulert avkastning på 71 prosent siden oppstart i mai 2016. Til sammenligning har fondets referanseindeks steget med 63 prosent i samme periode, sier Hermansen.

SLÅR INDEKS: Nordea Global Stars har siden oppstarten oppnådd en akkumulert avkastning på 71 prosent. Fondets referanseindeks har til sammenligning steget med 63 prosent i samme periode. Foto: Nordea

SLÅR INDEKS: Nordea Global Stars har siden oppstarten oppnådd en akkumulert avkastning på 71 prosent. Fondets referanseindeks har til sammenligning steget med 63 prosent i samme periode. Foto: Nordea

Fikk du med deg denne?: Disse aksjefondene presterte best i 2019

– Blitt en megatrend

Det grunnleggende prinsippet bak Stars-fondene er å kombinere tradisjonelle økonomiske nøkkeltall med ESG-analyse. Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene som også er økonomisk sterke er aktuelle for Stars-fondene. Nordea tror at man på denne måten har mulighet å skape god avkastning og samtidig investere direkte i selskaper som proaktivt tilbyr løsninger på miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.

– Problemene knyttet til klimaendringer, synkende ressurser, forurensede økosystemer, brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold og korrupsjon har på ingen måte blitt mindre. Bærekraftige investeringer, som er en av de viktigste måtene å motvirke problemene på, har heldigvis utviklet seg til å bli en megatrend, sier Hermansen.

Les mer om Nordeas Stars-fond her

Generelt om risiko ved sparing i fond

Merk at dette utelukkende er ment som generell informasjon. Det skal ikke oppfattes som et investeringsforslag eller investeringsråd, og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Du bør alltid lese nøkkelinformasjon og prospekt for ethvert fond og kontakte Nordea for en rådgivningssamtale før du begynner å spare i fond. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på nordea.no – fondsinformasjon eller på et av Nordeas bankkontorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler