NY LOV: Stortinget har vedtatt en ny lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.
RENTEKUTT: Vi er er i en ekstraordinær situasjon, og vi har besluttet at vi senker rentene våre i lys av dette, sier leder John Sætre for privatmarkedet i Nordea Norge. Foto: Nordea
Nordea senker rentene
TÆPPING: Hvis du har et bankkort med symbolet for «tæpping» er det enkelt å betale kontaktløst. Foto: Nordea
Nå kan du tæppe uten PIN-kode for opptil 500 kroner
NY LOV: Stortinget har vedtatt en ny lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er nå godkjent av ESA og ble sanksjonert i statsråd 27.mars. 

Slik virker den statlige garantiordningen for bedrifter

Stortinget har vedtatt en ny lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er nå godkjent av ESA og sanksjonert i statsråd 27.mars. 

Lån under ordningen kan innvilges frem til 1. juni 2020, men denne fristen kan bli forlenget.

Disse bedriftene kan søke

Lånene kan gis til små og mellomstore bedrifter, både nye og eksisterende kunder, som oppfyller disse vilkårene:

  • færre enn 250 ansatte
  • omsetning på maks 50 millioner euro eller en balanse på maks 43 millioner euro
  • Låntakerne kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019 eller ha fått avslag på lånesøknad den siste tiden før koronavirusutbruddet.

Departementet har varslet at vilkårene kan bli fastsatt mer skjønnsmessig for å unngå utilsiktede avgrensninger, men dette er foreløpig ikke avklart.

Forutsetningen er at bedriftene har fått et akutt likviditetsbehov som følge av Covid-19-utbruddet. Videre kan lånene kun gis til bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, altså når virkningene av krisen har gitt seg.

Hvor mye kan hver bedrift låne?

Hver bedrift kan låne maksimalt to ganger lønnskostnadene i 2019, eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019.

For bedrifter med oppstart etter 1. januar 2019 gjelder anslåtte lønnskostnader i de to første driftsårene.

I spesielle tilfeller kan lånet overstige disse grensene dersom det er nødvendig for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder. Dette må i så fall dokumenteres gjennom et likviditetsbudsjett.

Samlet utlån under ordningen kan uansett ikke overstige 50 mill. kroner per bedrift.

Hva kan lånet brukes til og hvilke vilkår gjelder?

Rammen kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån.

Maksimal løpetid er tre år.

Låntakerne må betale en garantiprovisjon til staten. Det er anslått at denne vil ligge på 0,5 prosent av lånebeløpet, men dette er ikke endelig fastsatt.

Kan det komme endringer i ordningen?

Mange av detaljene ved ordningen vil bli fastsatt av departementet i forskrift. Det kan derfor komme presiseringer eller endringer på kort varsel.

  • For mer informasjon om ordningen kontakt din rådgiver eller gå til Nordea.no for å sende en søknad om finansiering.

Fikk du med deg denne?: Nordea tilbyr avdragsfrie perioder for bedrifter

Del denne artikkelen

Relaterte artikler