STATSBUDSJETTET: Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg oversikten over forslagene til statsbudsjettet 2020. Blant forslagene er at bunnfradraget for pendlere øker. Foto: Nordea
VIKTIG ANSVAR: Bærekraftanalytiker Thina Saltvedt i Nordea forteller at finansnæringen har en viktig rolle i å hjelpe kapitalen med strømme i en mer bærekraftig retning. Foto: Nordea
– Jeg er overrasket over hvor raskt dette går
LÆRERIKT: Chief Scalability Officer Ioana Arghir, og daglig leder Sigrun Syverud i Fjong deltok på bootcamp om finansieringsstrategi i regi av Nordea og T:Lab. Foto: Nordea
– Vi skal hente større penger for å skalere internasjonalt
STATSBUDSJETTET: Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg oversikten over forslagene til statsbudsjettet 2020. Blant forslagene er at bunnfradraget for pendlere øker. Foto: Nordea

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg en oversikt over hvordan statsbudsjettet påvirker din privatøkonomi.

Mandag morgen la regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2020. Her er forslagene som kan påvirke lommeboken din:

Barnetrygden økes

For barn opp til 6 år øker barnetrygden med 300 kroner i måneden fra 1. september 2020. En økning på 3 600 kroner i året.

Fritidskort – støtte til fritidsaktiviteter til barn

Det skal innføres en ny ordning som skal gi økonomisk støtte med opp til 1000 kroner i halvåret til fritidsaktiviteter til alle barn og unge mellom 6 og 18 år. I første omgang skal det være et pilotprosjekt i Arendal og Vadsø som skal være pilotkommuner for ordningen.

Skolefritidsordning (SFO) – foreldrebetaling reduseres

Kostnader til SFO reduseres for barn på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husholdningsinntekt under 500 000 kroner.

Mindre støtte til barnebriller

Støtte til barnebriller blir redusert. Satsene for ordinære briller skal være 1 200 kroner, og for ekstra briller 2 400 kroner.

Støtte til tannregulering fjernes for noen

Støtte til tannregulering som ikke er begrunnet i helsemessige behov fjernes. Endringene vil ramme 10.000 barn og kan være en økonomisk utfordring for flere foreldre.

Eiendomsskatten går ned

Maksimal eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille. Denne får ikke virkning før skatteåret 2021.

NRK-lisensen avvikles

Fra 1. januar avvikles lisensen til NRK. Fra samme tidspunkt vil personfradraget reduseres. En husstand med to skattyter kommer uendret ut av dette. En enslig forsørger vil spare ca. 1 500 kroner i året og minstepensjonister vil spare hele NRK-lisensen da disse ikke betaler skatt.

Bunnfradrag for pendlere øker

Bunnfradraget for pendlere øker fra 22.700 kroner til 23.100 kroner.

Mer utdanningsstøtte til studenter

Heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning vil få støtte fra Lånekassen i 11 måneder fra og med undervisningsåret 2019-20. Frem til i dag har studiestøtten vært 10 måneder og 3 uker.

Minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger (AAP) reduseres

Minsteytelsen i AAP reduseres fra 2G (grunnbeløpet i folketrygden er per 1. mai 2019 på 99 858 kroner) til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år. Fra 199 716 kroner vil dette utgjør 133 144 kroner.

Videre avvikles ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere, uavhengig av alder (ikke for uføre).

350-kronersgrensen avvikles for utenlandsk netthandel

350-kronergrensen fjernes fra 1. april 2020. Dette betyr at du må betale merverdiavgift fra første krone på alle varer du bestiller på nett fra utlandet.

Les flere saker fra forbrukerøkonom Derya Incedursun

Del denne artikkelen

Relaterte artikler