Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg en oversikt over hva du bør vite om sparing til barna. Foto: Nordea
LÆRERIKT: Chief Scalability Officer Ioana Arghir, og daglig leder Sigrun Syverud i Fjong deltok på bootcamp om finansieringsstrategi i regi av Nordea og T:Lab. Foto: Nordea
– Vi skal hente større penger for å skalere internasjonalt
Inflasjonen spiser av sparepengene. Foto: Forbrukerøkonom Derya Incedursun, Nordea
Dette bør du ikke gjøre med sparepengene
Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg en oversikt over hva du bør vite om sparing til barna. Foto: Nordea

Dette bør du vite om sparing til barna

Sparer du eller vurderer du å spare til barnet, må du ta hensyn til flere ting, ikke minst regler for forvaltning av penger og beløpsgrensene for stipend fra lånekassen. 

Unngå innblanding av fylkesmannen

Fylkesmannen forvalter finansielle eiendeler som mindreårige eier, dersom eiendelene overstiger to ganger grunnbeløpet i folketrygden (G for 2019 er kr 99 858). Barnets midler vil da bli plassert på en bankkonto som bare fylkesmannen har disposisjonsrett over. Dersom du ønsker en annen spareordning for barnets midler må du sende en søknad til fylkesmannen, men det er ikke gitt at søknaden blir godkjent.

Med finansielle eiendeler menes for eksempel penger, bankinnskudd, pengekrav, fondsandeler og aksjer.

For å unngå innblanding av fylkesmannen, kan en arvelater (for eksempel besteforeldre) eller en giver (for eksempel foreldre) bestemme følgende:

 • at arv eller gave som tilfaller barnet skal forvaltes av en bestemt person
 • at midlene brukes på en bestemt måte
 • når barnet skal få midlene og
 • at tilsyn og regnskapsplikt ikke skal gjelde.

Dette må gjøres skriftlig og datert senest ved gavens oppfyllelse eller fremgå av testament. På denne måten kan foreldre spare mer til egne barn uten at midlene skal forvaltes av fylkesmannen.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun. Foto: Nordea

Er verdiene under 2G må du likevel passe på

Utgjør de finansielle eiendelen til barnet et beløp som er lavere enn 2 G, er det foreldrene som forvalter eiendelene.

Du må likevel passe på. Plasserer du, for eksempel, 150 000 kroner i aksjefond i barnets navn, er du fortsatt under 2G. Men, dersom pengene vokser over tid slik at spareformuen blir over 2G, vil fylkesmannen ta over forvaltningen. I slike tilfeller er det smart å skrive med et gavebrev uansett størrelse på beløpet du gir eller sparer i barnets navn.

Skattemyndighetene varsler fylkesmannen

Skatteetaten skal melde fylkesmannen om de barna som fyller 17 år eller mindre, og som har verdier over 2G. Opplysningene innhentes hos tredjepart og meldingen gir blant annet en oversikt over verdier og hvor midlene er plassert.

Er barnet under 17 år og bor hjemme, føres formuen i foreldrenes skattemelding.

Fordeler ved sparing i barnets navn

 • Hvis foreldrene skilles eller dør, går ikke barnets midler inn i boet.
 • Etter fylte 17 år vil ikke barnets formue føres i foreldrenes skattemelding.
 • Foreldrenes kreditorer kan ikke ta dekning i verdiene til barnet.

Ulemper ved sparing i barnets navn

 • Er nettoformuen over et bestemt beløp kan det føre til redusert stipend/studielån fra lånekassen.
 • Har barnet formue over 2G, skal midlene forvaltes av fylkesmannen. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament som nevnt over.
 • Etter at barnet er fylt 18 år kan du ikke lenger bestemme hva pengene skal brukes til. Da kan du risikere at barnet bruker pengene på rent forbruk, med mindre det i et gavebrev eller testament er bestemt når barnet skal få midlene som nevnt over.

Fordeler ved sparing i foreldrenes navn

 • Foreldrene kan fritt disponere pengene til barnet og for eksempel endre spareprofil.
 • Foreldrene kan vente med å se når barnet er klar for å motta pengene og for eksempel overføre når barnet kjøper bolig.
 • Foreldrene slipper innblanding fra fylkesmannen og trenger ikke å skrive gavebrev hver gang de skal putte inn mer penger for sparing til barnet.
 • Det gir barnet mulighet til å få fullt stipend/studielån.

Ulemper ved sparing i foreldrenes navn

 • Pengene går inn i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.
Del denne artikkelen

Relaterte artikler