Er likestilling og mangfold positivt for bunnlinjen?
SIKRET DEG ALLE SKATTEFRADRAGENE?: Advokat i Private Banking Gry Fremstad og Forbrukerøkonom Derya Incedursun har satt sammen en liste på ni punkter du bør sjekke før 30. april. Foto: Nordea
Ikke gå glipp av disse skattefradragene

Slik gjør du bedriften mer bærekraftig

Fremtidens vinnere er bedrifter som tar bærekraft på alvor.

Hvordan arbeider din bedrift med bærekraft i dag? Er dere godt i gang eller ønsker dere å begynne forsiktig? Dere kan gjøre en forskjell både i og utenfor den daglige driften. Ved å la bedriftens overskuddslikviditet arbeide og gi avkastning i bærekraftige rentefond er dere godt i gang.

Bærekraft består i utgangspunkt av tre faktorer, ESG – Environmental, Social and Governance, eller på godt norsk: Miljø, Samfunnsansvar og Eierstyring.

Bærekraftig rentefond gjør nå sitt inntog

Nordea har nå tilgjengeliggjort seks bærekraftige rentefond, og ser en stor økning i interessen fra både små og mellomstore bedrifter til store institusjoner. Vi har spurt renteforvalter Anette Eineljung og  Katarina Hammar, leder av Nordeas team for Ansvarlige investeringer, for å finne ut mer.

– De bærekraftige rentefondene fokuserer på ESG-faktorer som miljø, samfunnsansvar og eierstyring.  Vi har investert i grønne obligasjoner i alle våre rentefond i en årrekke, men ved å implementere ESG-analysen i utvelgelsesprosessen, gjør vi noe enda bedre, sier Eineljung.

Hvorfor er det viktig å ta hensyn til ESG faktorer når du investerer i obligasjoner?

– Fremfor alt reduserer vi en del av nedsiderisikoen ved å integrere bærekraftsanalyse i vår kredittvurdering av selskapene, sier Eineljung, og fortsetter:

– Dette vil forhåpentligvis føre til en mer stabil avkastning for våre andelseiere, samtidig som vi unngår selskaper som ikke lever opp til  ESG-standarden, konkluderer hun. Det er ikke et entydig svar på hva som gjør at et fond kan klassifiseres som bærekraftig. Men i motsetning til hva mange tror, så er ikke bærekraftsanalysen for aksjefond og rentefond så veldig forskjellig.

Hvilken analysemetode benytter Nordeas bærekraftige fond?

– Mange av Nordeas fond har en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ bærekraftanalyse, men vi legger stor vekt på bedriftsbesøk og opprettholder nær kontakt med selskapene vi investerer i. Vi tror at det er den beste måten for oss å skape et bilde av hva vi egentlig finansierer gjennom våre obligasjonskjøp. Noen metoder er kvantitative. Dette innebærer at modeller benyttes hvor data er innmatet, for eksempel utslippsdata og ulike bærekraftsparametere, sier Eineljung.

Mange rentefond investerer i obligasjoner utstedt av stater og myndigheter, hva er fremgangsmåten da?

– Vi investerer aldri i obligasjoner utstedt av stater som er underlagt internasjonale sanksjoner. Men vi gjør også vår egen analyse av stater og kan bestemme oss for å utelukke enkelte stater av ulike årsaker, fortsetter hun. Nå er imidlertid analysen vi utfører med hensyn til stater noe begrenset og gjelder hovedsakelig for vårt Nordea Emerging Stars Bond Fund, som investerer i fremvoksende markeder hvor ESG-risikoene er noe høyere. Når det gjelder mer utviklede land, tror vi at ESG-risikoen for investeringer i statsobligasjoner er liten, sier Katarina Hammar.

Aktivt eierskap i et rentefond

Nordea legger stor vekt på aktivt eierskap. I forvaltningen av Nordea Stars-fondene er aktivt eierskap og eierstyring to av de viktigste pilarene. Det betyr at vi ikke bare analyserer selskapene fra et bærekraftig synspunkt før vi investerer, men vi opprettholder også en regelmessig dialog med selskaper som vi alt har i fondets portefølje. Dette er for å sikre at selskapene utvikler og utnytter deres potensial til å bli enda bedre på bærekraft.

Er dette noe for din bedrift?:
Avtal møte om plassering og investering med en spesialist

Nordeas grønne rentefond

Nordea har seks rentefond med fokus på bærekraft tilgjengelig i Norge:
  • Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global
  • Nordea European Corporate Stars Bond Fund
  • Nordea US Corporate ESG Bond Fund
  • Nordea European High Yield Stars Bond Fund
  • Nordea High Yield ESG Bond Fund
  • Nordea Emerging Stars Bond Fund
Les mer om Nordeas mest bærekraftige fond
Del denne artikkelen

Relaterte artikler