Bærekraft er avgjørende for fremtidens medarbeidere
Slik gjør du bedriften mer bærekraftig

Er likestilling og mangfold positivt for bunnlinjen?

Nordea har lansert et aksjefond med fokus på likestilling.

Det betaler seg å satse på likestilling. Analyser viser at det er en sammenheng mellom selskapenes kjønnssammensetning og økonomisk vinning. Vær med når Nordea nå lanserer det globale aksjefondet Nordea Gender Diversity Fund. Fondet fokuserer på kjønnsfordeling i selskaper over hele verden.

Audhild Aabø forvalter Nordea Gender Diversity Fund. Foto: Nordea

Audhild Aabø forvalter Nordea Gender Diversity Fund. Foto: Nordea

Likestilling og mangfold i et selskap gavner ikke bare selskapenes image – det reflekteres også positivt på bunnlinjen til selskapene. Nå kan du som plasserer i fond også dra fordel av dette. Nordea har lansert aksjefondet Nordea Gender Diversity Fund, som gjør det mulig å investere i selskaper som gjør en aktiv forskjell i kjønnsfordelingen for å fremme mangfold i næringslivet.

– Som bedrift har du nå også muligheten til å investere i et fond hvor dere påvirker samfunnet på en god måte og samtidig kan forvente god avkastning over tid. Vi velger selskaper som selv gjør noe aktivt på dette feltet. Ikke bare fordi det er bra samfunnet, det er også bra for selskapets bunnlinje, forklarer Audhild Asheim Aabø, som er porteføljeforvalter i fondet sammen med Julie Bech.

Flere talenter å velge mellom

Flere analyser viser at selskaper med mangfold og fokus på likestilling opplever mindre volatilitet. Blant annet har McKinsey fulgt utviklingen og konkluderte i fjor med at sammenhengen mellom selskapenes mangfold og økonomiske resultater er påviselig og voksende. Ifølge rapportene er det flere gode grunner til å investere i likestilling. Blant annet vil selskaper med en mer likeverdig fordeling av menn og kvinner utvide den såkalte «talentpoolen». Dette øker sjansene for å finne de beste talentene over tid.

– Noe av hva et selskap kan tjene på i dag er menneskelig kapital, og det er også en av de vanskeligste tingene for konkurrenten å kopiere. Det er stor rift om de beste talentene, så hvis man kan utvide massen man rekrutterer fra er man godt rustet. Interessen for dette vokser betydelig i selskapene forklarer Aabø.

Det er ingen enkel oppskrift på hvordan man sikrer en variert kjønnsfordeling. Derfor blir selskapene i Nordea Gender Diversity Fund screenet flere ganger for blant annet å se hvordan fordelingen er mellom kvinner og menn og om selskapene for eksempel har prinsipper for likelønn.

Grafen viser avkastningen for selskaper med kjønnsbalanse sammenlignet med det samlede aksjemarkedet.

Grafen viser avkastningen for selskaper med kjønnsbalanse sammenlignet med det samlede aksjemarkedet.

Mangfold gjelder alle veier

Ifølge Aabø viser forskning på feltet at minoriteten bør utgjøre minst 20-30 prosent før mangfoldet har en effekt, men at marginale endringer i mangfoldet deretter vil tilføye selskapet verdi. Tommelfingerregelen i kjønnsfordelingen er derfor at det må være minst 30 prosent kvinner på organisatoriske nivåer i selskapet.

– Dette gjelder selvsagt også for menn hvis de utgjør minoriteten. For mangfold gjelder alle veier. Vi ønsker selskaper som har en god kjønnsbalanse på alle organisatoriske nivåer, slik at det ikke kun blir en kvinnekvote i styret som bestemmer. Kjønnsfordelingen må gjennomsyre selskapet slik at det ikke blir et spørsmål om menn eller kvinner, men av en organisatorisk holdning i selskapet for å ha mangfold, forklarer Aabø.

Nordea Gender Diversity Fund

  • Fondet består av maksimalt 100 selskaper fordelt på følgende regioner: Amerika, Europa, Emerging Markets og Stillehavet.
  • Selskapene i porteføljen er screenet etter en rekke parametere. Blant annet andelen kvinner og menn i styret, i ledelsen og i andre deler av selskapet. Også spørsmål om likelønn, fødselspermisjonsvilkår og veiledningsordninger for kvinner er en del av vurderingen. Det er ikke et krav å kvalifisere seg for alle kriterier.
  • Selskapene screenes også for en «bottom-up»-utvelgelsesprosess, sammenlignet med lignende selskaper og regioner, slik at  eksempelvis finansselskaper sammenlignes med andre finansselskaper.
  • Nordeas eget ESG-verktøy, som fokuserer på miljø, sosiale forhold og eierstyring, inngår også i screeningen.

L’Oreal viser vei i Latin-Amerika

Et av selskapene som Nordea Gender Diversity Fund har i porteføljen er kosmetikkselskapet L’Oreal. De siste 10 årene har andelen kvinner økt betydelig i kosmetikkbransjen – både i styret, i ledelsen og i arbeidsstyrken. Et av de tiltakene L’Oreal har forpliktet seg til, er å utvide fødselspermisjonen utover den lovbestemte permisjonen til sine ansatte i de latin-amerikanske landene. I land eller bransjer hvor det ikke er jobbsikkerhet, kan det være svært vanskelig for kvinner å komme seg tilbake fra fødselspermisjonen.

– Dette er en måte å hjelpe kvinner på. Noen ting kan løses av regjering og samfunn, men det er også mye som kan gjøres av et selskap, og det er noe vi ser på. Det er ikke mitt inntrykk at man noen steder forsettlig prøver å utelukke kvinner. Det er snarere et spørsmål om man kan legge til rette for at kvinner vil søke seg til bransjen og få muligheten til å nå toppen, sier Aabø.

Nordea Gender Diversity Fund har nesten 100 selskaper i porteføljen. Investeringene er verdensomspennende og inkluderer også fremvoksende markeder.

– Vi forventer at mangfold og kjønnsfordeling blir en faktor som vil fungere i mange år, fordi potensialet er så stort. Globalt er kvinner fortsatt svært underrepresentert både i arbeidsmarkedet og på ledelsesnivå i selskaper. Selv om det nå er fokus på dette er det ikke løst innen fem år. Derfor er potensialet stort ved å investere i dette, avslutter hun.

Er dette noe for din bedrift?:
Avtal møte om plassering og investering med en spesialist

Del denne artikkelen

Relaterte artikler