ARVEFORSKUDD: Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg sine råd om hva du må være kjent med rundt arv, og hva du må passe deg for. Foto: Nordea
BÆREKRAFTIG DAG: – Vi ser at den oppvoksende generasjonen er opptatt av hvordan de kan engasjere seg, og vi ønsker å kunne bidra til et inkluderende og bærekraftig samfunn, sier banksjef Iselin Giskeødegård i Nordea Ålesund.
Nordea og Ålesund kommune inviterer alle 9. klassinger til bærekraftig dag
LØNNSOM SOMMER: Forbrukerøkonom Derya Incedursun forklarer hvordan du kan leie ut skattefritt i sommer. Foto: Nordea
Tjen penger mens du er på ferie
ARVEFORSKUDD: Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg sine råd om hva du må være kjent med rundt arv, og hva du må passe deg for. Foto: Nordea

Dette må du vite om forskudd på arv

Arv kan være et vanskelig tema for mange å ta opp, men det kan lønne seg å ta samtalen nå for å unngå unødvendige konflikter.  

Har du barn som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon eller kanskje trenger hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet, kan du gi et gavebeløp. En undersøkelse gjennomført av Finans Norge i 2017 viser at antallet under 40 år som sier de har fått økonomisk hjelp til boligkjøp, har økt fra 29 til 37 prosent fra 2015.

Du står fritt i råde over din formue i levende live, og kan gi hva du vil til hvem du vil.

Har du ikke ønsker å forskjellsbehandle barna, bør du holde rede med at du gir  alle like mye. Dersom den økonomisk evnen ikke strekker til, kan du la gaven ansens som forskudd på arv som kan komme til avkortning senere.

Reglene du må være kjent med

Gir du barnet gave, blir det ikke automatisk avkortning i arven. Avkortning kan gjøres dersom barnet har fått en betydelig gave uten at de andre barna har mottatt tilsvarende verdier, og at du har bestemt, eller har hatt et ønske, om at det skal gjøres en avkortning.

Hva som er en ”betydelig” gave må ses i sammenheng med ditt formuesforhold. Det er ikke bare rene pengegaver som omfattes, det kan også være gavesalg av fast eiendom, såkalt kjøp til underpris.

Avkortning er kun aktuelt overfor dine barn og ikke samboer eller ektefelle. Har du kun ett barn, blir det ingen avkortning fordi arven ikke skal deles mellom flere barn.

AVGIFT PÅ ARV: Arveavgiften forsvant i 2014, men det er likevel andre avgifter som påløper. Foto: Nordea

AVGIFT PÅ ARV: Arveavgiften forsvant i 2014, men det er likevel andre avgifter som påløper. Foto: Nordea

La oss se på et konkret eksempel der du har tre barn, Per, Pål og Kari:

Per har tidligere mottatt et arveforskudd på 500 000 kroner som skal avkortes i arven til Per på skiftet. Boets nettoverdi er 3 000 000 kroner når du faller fra. Pål og Kari får det samme beløpet som Per har mottatt. Etter dette vil boet utgjøre 2 000 000 kroner som da skal deles på tre.

Arveloven krever ikke at du har tatt forbehold om avkortningen da gaven ble gitt. Du behøver heller ikke å fortelle barnet at du senere har bestemt deg for at gaven skal komme til avkortning. For å unngå konflikt vil en skriftlig nedtegnelse være mest hensiktsmessig. Det anbefales at dette gjøres i et gavebrev eller i et testament.

Det er videre svært viktig å være oppmerksom på at avkortningsreglene ikke kan benyttes til å redusere pliktdelsarven. Pliktdelsarven er i dag to tredjedeler av din totalformue, begrenset til 1 000 000 kroner per barn.

Dette må du passe deg for

Arveavgiften forsvant i 2014. Dette betyr at du ikke skal betale arveavgift av arveforskuddet, men det er likevel andre avgifter som påløper.

Dersom du overfører fast eiendom til barn som gave eller som forskudd på arv, utløses full dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi. Det er når barn mottar arv etter at du har falt bort, at det er aktuelt å få fritak for dokumentavgiften.

Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo kan ikke gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til formuen i boet.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler