NORDEA NORWEGIAN STARS: Robert Næss lanserer et nytt fond, kun med norske selskaper og ingen selskaper tilknyttet oljeindustrien. Foto: Nordea
Nordea-fond kåret til beste globale aksjefond
Er likestilling og mangfold positivt for bunnlinjen?
BÆREKRAFTIG HVERDAG: Seniorrådgiver Thina Saltvedt i Nordea Sustainable Finance møter daglig kunder for å snakke om bærekraft og hvordan dette påvirker dem. Foto: Nordea

Bærekraft er avgjørende for fremtidens medarbeidere

– En bærebjelke i vår organisasjon.

Denne våren har ungdommer over hele verden klimastreiket. En FN-rapport som ble lagt frem nylig visr at én million arter er utrydningstruet. Allerede stiller mange eksisterende og potensielle medarbeidere spørsmål om hva Nordea gjør for å ta sitt ansvar for miljøet og fremtiden.

– Når vi ser de unge trekke ut på gatene og demonstrere for miljøet, er det ikke tvil om at dette fort blir et viktig konkurransefortrinn i jakten på de beste hodene. Det er viktig å huske at dette er fremtidens stemmegivere, arbeidstakere, ledere og investorer, sier Saltvedt.

Fra bærekraftig dag til bærekraftig hverdag

Tirsdag 7. mai ble det arrangert Bærekraftig dag på Nordea-huset i Oslo. Gjennom dagen kunne medarbeidere lære mer om hva som blir gjort både internt og eksternt i banken. Saltvedt åpnet dagen med å stille spørsmålet om hvor lang tid det vil ta før Nordea går fra å ha én bærekraftig dag, til å ha en bærekraftig hverdag.

– Bærekraft er en bærebjelke i vår organisasjon. Vi ønsker å engasjere alle ansatte og skape økt bevissthet om bærekraft i Nordea, sier seniorrådgiver Thina Saltvedt i Sustainable Finance i Nordea.

Saken fortsetter under videoen.

Kundene bryr seg

Saltvedt møter daglig kunder for å snakke om bærekraft og hvordan dette påvirker dem.

– Som i resten av samfunnet, opplever jeg at bærekraft er på kundenes agenda. De store selskapene har kommet lengre enn de små, men alle er opptatt av det. Mange selskaper plukker ut noen av de 17 bærekraftmålene som er fastsatt av FN, og velger å se på hvordan de kan endre sin drift for å nå disse målene i fremtiden, sier Saltvedt.

Fikk du med deg denne?: Nordea rangert som et av verdens mest bærekraftige selskaper

Kundene er også opptatt av hva Nordea gjør.

– Bedriftene bruker sin markedsmakt for å skape endring. De har uten tvil begynt å kreve mer av sine partnere, også sine bank- og finanspartnere. Det er ikke til å komme bort i fra at vi er en storspiller internasjonalt, og at alt vi foretar oss blir lagt merke til. Også når det kommer til bærekraft, sier Saltvedt.

Nordea har midler tilsvarende en tredjedel av verdens største fond, Oljefondet, til forvaltning. Det gjør Nordea til en aktør som blir lyttet til, og som har mulighet til å påvirke.

– Som investor var vi blant annet med å påvirke Shell til å sette klare klimamål, ikke bare for seg selv, men også for sine kunder, sier Saltvedt.

Må jobbe sammen for å nå våre bærekraftmål

Heldigvis jobber mange i Nordea allerede mye med ulike områder innen bærekraft.

– Nordea har arbeidet med bærekraft i mange år, og vi har kommet langt med implementering av bærekraftig strategi i vår organisasjon. Gjennom  arrangementet gir vi våre kolleger et innblikk i hvordan Nordea jobber med bærekraft på tvers av de ulike forretningsområdene. Jeg håper at dagen har bidratt til økt engasjement blant de ansatte,  slik at vi som bank kan jobbe sammen med å nå våre bærekraftige mål, sier Saltvedt.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler