SIKRET DEG ALLE SKATTEFRADRAGENE?: Advokat i Private Banking Gry Fremstad og Forbrukerøkonom Derya Incedursun har satt sammen en liste på ni punkter du bør sjekke før 30. april. Foto: Nordea
Slik gjør du bedriften mer bærekraftig
FRADRAGSJAKTEN: Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg sine tips til hvilke poster du bør endre i skattemeldingen.
Disse postene må du endre i skattemeldingen
SIKRET DEG ALLE SKATTEFRADRAGENE?: Advokat i Private Banking Gry Fremstad og Forbrukerøkonom Derya Incedursun har satt sammen en liste på ni punkter du bør sjekke før 30. april. Foto: Nordea

Ikke gå glipp av disse skattefradragene

Fristen for levering av skattemeldingen nærmer seg med stormskritt. Dette bør du sjekke før du leverer.

Har du ennå ikke gått gjennom skattemeldingen har du fortsatt tid før den endelige leveringsfristen 30. april. Nordeas forbrukerøkonom Derya Incedursun og advokat i Private Banking, Gry Fremstad, har satt sammen denne listen på ni punkter du bør sjekke før du leverer meldingen for skatteåret 2018:

1. Foreldrefradrag

Har du barn som var 11 år eller yngre, kan du få fradrag for kostnader til pass og stell av barn. Fradraget er begrenset til 25 000 kroner for ett barn, 40 000 kroner for to barn og 55 000 kroner for tre barn.

2. Nytt skjema – RF-1159

Skatteetaten har laget et nytt skjema – RF 1159 som gjelder «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter». Skjemaet erstatter tidligere skjema – RF-1059.

Det nye skjemaet gjelder imidlertid ikke bare for aksjer men også for andre finansprodukter som ikke er forhåndsutfylt; for eksempel obligasjoner.

3. Oppjustering av aksjeinntekt/aksjetap

Aksjeinntekt og aksjetap beskattes med 30,59 prosent (alminnelig inntektsskatt er for 2018 på 23 prosent).

Skatteetaten har oppjustert dine aksjeinntekter/tap med 1,33 prosent for å kunne benytte alminnelig inntektsskattesats på 23 prosent på beløpet. Med andre ord er aksjeinntekten/tapet oppjustert med en faktor på 1,33.

4. Utleie av fritidsbolig

Har du leid ut hytta som du selv bruker til fritidsformål, er utleieinntekt inntil 10 000 kroner årlig skattefritt. Utover dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Kostnader i tilknytning til utleien er ikke fradragsberettiget.

5. Verdifastsettelse av fast eiendom

Primærboligen din verdsettes til cirka 25 prosent, sekundærboligen din verdsettes til 90 prosent og fritidsboligen din verdsettes til inntil 30 prosent av antatt markedsverdi.

Hvis du mener at markedsverdi er satt for høyt, kan du klage og be om å få satt ned verdien på eiendommene. Verdsettelsen av primærbolig kan kun settes ned dersom verdien overstiger 30 prosent av antatt markedsverdi.

6. Verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon

Du får 20 prosent formuesskatterabatt på aksjer, aksjefondsandeler, driftsmidler og næringseiendom som er direkte eid av deg. Du får også 10 prosent formuesskatterabatt på din sekundæreiendom.

Hvis du har gjeld, kan du få redusert gjeldsfradraget dersom du har eiendeler med verdsettelsesrabatt. Gjeldsfradraget blir sjablongmessig tilordnet alle eiendeler. Gjeld som er tilordnet eiendeler med verdsettelsesrabatt – utover primærbolig, vil redusere gjeldsfradraget i henhold til eiendelenes verdsettelsesrabatt.

7. Sparing i IPS

Du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Har du spart i IPS i fjor, har du fått tilbake 23 prosent av sparebeløpet på skatten i år. Hvis du kan, reinvester pengene du har fått tilbake, i IPS. Da kan du få fradrag for dette også til neste år.

8. Utsettelse

Fristen for innlevering av skattemeldingen er 30. april. Du kan søke om en måneds utsettelse. Hvis du ber om utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

9. Restskatt

Har du fått restskatt, bør du betale tilbake innen fristen 31. mai 2019 for å slippe rentetillegget på 0,59 prosent. Om det er lønnsomt å betale tilleggsforskudd eller ikke, avhenger av avkastningen på pengene du ellers ville ha betalt skatten din med.

Har du jaktet skattefradragene?: Disse postene må du endre i skattemeldingen

Del denne artikkelen

Relaterte artikler