Forvalter av Nordeas nye likestillingsfond Audhild Asheim Aabø og adminstrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge deltok på SHE-konferansen denne uken.
8.–9. mai arrangerer Nordea og T:Lab Bootcamp i Trondheim for gründere med vekstambisjoner. FOTO: T:Lab
Skal hjelpe gründere med å vokse raskere
Nesten 80 prosent av henvendelsene Nordea får inn til teamet er spørsmål om arv.
Dette problemet trenger mange hjelp til
Forvalter av Nordeas nye likestillingsfond, Audhild Asheim Aabø, og adminstrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge deltok på SHE-konferansen denne uken.

Nordea lanserer likestillingsfond

Nordea har så stor tro på at likestilling lønner seg at vi nå lanserer et eget aksjefond med kun selskaper som har kjønnsbalanse i ledelse og styret.

I en studie fra 2017 så McKinsey & Company på antallet kvinner i ledelsen i mer enn 1000 selskaper i 12 ulike land. Studien viser at den fjerdedelen av selskapene som hadde flest kvinner i ledelsen, hadde 21 prosent større sannsynlighet for å ha høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet enn den fjerdedelen som hadde færrest kvinner i ledelsen.

– Vi tror likestilling lønner seg. Derfor lanserer vi nå et fond som investerer i selskaper med en større grad av kjønnsbalanse, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

Fondet skal forvaltes av Audhild Asheim Aabø (30) og Julie Bech.

– I dette fondet velger vi ut selskaper som selv gjør noe aktivt på likestillingsfeltet, og dermed søker å påvirke selskapene til å investere i mangfold. Ikke bare fordi det er bra for selskapet og bunnlinjen, men også fordi det er bra for samfunnet, forklarer Aabø.

1500 aktuelle selskaper

Globalt finnes det rundt 1500 selskaper som oppfyller kriteriene til dette fondet. Aabø og Bech har  benyttet seg av en kvantebasert modell for å plukke ut de rundt 350 beste selskapene.

Ifølge Aabø viser forskning på feltet at minoriteten bør utgjøre minst 20-30 prosent før mangfoldet har en effekt. Men marginale endringer i mangfoldet deretter vil tilføye selskapet verdi. Tommelfingerregelen i kjønnsfordelingen er derfor at det må være minst 30 prosent kvinner på organisatoriske nivåer i selskapet.

– Dette gjelder selvsagt også for menn hvis de utgjør minoriteten. For mangfold gjelder alle veier. Vi ønsker selskaper som har en god kjønnsbalanse på alle organisatoriske nivåer. Kjønnsfordelingen må gjennomsyre selskapet slik at det ikke blir et spørsmål om menn eller kvinner, men av en organisatorisk holdning i selskapet for å ha mangfold, sier Aabø.

Nordea Global Gender Diversity Fund

  • Selskapene i porteføljen er screenet etter en rekke parametere - blant annet andelen kvinner i styret, i ledelsen og i andre deler av selskapet. Også spørsmål om likelønn, fødselspermisjonsvilkår og veiledningsordninger for kvinner er en del av vurderingen. Det er ikke et krav å kvalifisere seg for alle kriterier.
  • Selskapene screenes også for en "bottom-up" utvelgelsesprosess, sammenlignet med lignende selskaper og regioner, slik at  eksempelvis finansselskaper sammenlignes med andre finansselskaper.
  • Nordeas eget ESG-verktøy, som fokuserer på miljø, sosiale forhold og eierstyring, inngår også i screeningen.
Les mer om Global Gender Diversity Fund på nordea.no

* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler