konfirmasjonsgave, skattegrep
Åtte smarte skattegrep som sparer deg for penger
IPS
Slik kan du sikre pensjonistdrømmen

Thina Saltvedt markerer seg i klimadebatten

Seniorrådgiver Thina Saltvedt i Sustainable Finance i Nordea diskuterte klimapolitikk med Al Gore under Nobel Peace Prize Forum.

– Det er klart jeg var nervøs. Det er jo ikke hverdagskost å få møte en tidligere visepresident og Nobel Fredspris-vinner. Det er en stor ære å få være med på noe sånt, sier Saltvedt.

Temaet under årets fredsprisforum var hvordan klimakrisen skal løses. Noen av verdens ledende forskere og klimaeksperter var til stede da Al Gore snakket om at vi må øke tempoet i omstillingen fra en fossil til en grønn økonomi. Han understreket at vi har dårlig tid, men at vi har de midlene som er nødvendig for å klare det. Det er i hovedsak mangel på politisk vilje som bremser overgangen.

Finansbransjen må ta sitt ansvar

Etter Al Gores tale satt Saltvedt i et panel med generaldirektør i FNs organisasjon for ernæring og landbruk, José Graziano da Silva, professor i statsvitenskap ved Texas Tech University, Katharine Hayhoe og professor Ricarda Winkelmann ved Potsdam Institute for Climate Impact Research. Panelet diskuterte klimatutfordringer og hvilke verktøy vi har, eller som må på plass, for å nå klimamålene som er satt.

– Mitt budskap er at vi i finansbransjen har en viktig rolle i det grønne skiftet. Ikke bare må vi jobbe med hvordan vi priser klimarisiko, vi må også øke samarbeidet i bransjen, på tvers av bransjer, med myndigheter og med organisasjoner. På den måten kan vi få en felles forståelse av hva grønt og bærekraftig betyr, hvordan klimaavtrykk skal måles og hvordan det skal rapporteres, forteller Saltvedt.

Hun la også stor vekt på at det er finansbransjens ansvar å sette en korrekt pris på risiko for at kapitalen skal strømme i en mer bærekraftig retning.

– For å få et mest mulig korrekt bilde av den samlede risikoen til et selskap, kan vi ikke lenger la være å ta hensyn til klimaendringer. Vi må se på både de fysiske risikoene og risikoen som måtte oppstå under overgangen til en lavkarbonverden. Dette vil typisk være lovendringer, politiske endringer, markedsendringer, og endringer i forbrukernes preferanser.

I riktig retning

I likhet med Gore, ser Saltvedt positive tendenser.

– Store ledende investeringsaktører, som Blackrock og Oljefondet, legger nå mer vekt på at investeringer ikke lenger bare skal gi en finansiell avkastning, den må også gi en sosial avkastning, sa hun til de over 500 inviterte som var til stede under talen og debatten i Universitetets aula.

Ønsker du å se Al Gores tale og debatten som fulgte etter, finner du den på Nobelinstituttets nettside.

Fikk du med deg denne?: Thina Saltvedt på talerstolen i Senatet

Del denne artikkelen

Relaterte artikler