konfirmasjonsgave, skattegrep
Planlegger du å spare på BSU eller IPS, vil du ikke misse denne fristen.
Dette er fristen hvis du skal sikre deg skattefradrag
Thina Saltvedt markerer seg i klimadebatten

Åtte smarte skattegrep som sparer deg for penger

Men du begynner å få dårlig tid.

Mange har sikkert fått med seg at det er en del skattegrep de kan ta for å spare skatt på skattemeldingen de mottar neste år. Allikevel er min erfaring at mange ikke tar seg tid til å sjekke før det er for sent. Jeg anbefaler deg å ta en liten titt på denne listen, før vi smeller inn det nye året.

Her er tips til åtte skattegrep som kan være aktuelt for deg.

  1. Spar til pensjon

Sparing i IPS gir deg utsatt skatt, noe som er en fordel fordi du kan investere disse pengene og dermed nyte godt av avkastning på dem. I 2018 er satsen på denne utsatte skatten 23 prosent. Det vil si at dersom du sparer det årlige maksbeløpet på 40 000 kroner i år, vil du få igjen over 9 000 kroner igjen på skatten neste år (årets skattemelding).

Forbrukerøkonom Elin Reitan tipser om skattegrep du kan ta for å spare skatt før nyttår.

  1. Spar til bolig

Et velkjent skattegrep er BSU-sparing. Fyller du opp BSU-kontoen din før nyttår kan du nemlig spare deg selv for skatt neste år, dersom du har tilstrekkelig med skattbar inntekt. I 2017 må du ha tjent 74.650 kroner for å nyte godt av maksimalt fradrag, som er 5.000 kroner. For å få maksimalt fradrag på neste års ligning må du spare maksbeløpet, som er 25.000 kroner, før nyttår. Men alle monner drar og du får 20 prosent skattefradrag på alt du sparer på denne kontoen.

  1. Selg unna aksjer og ta ut utbytte

Har du tapt penger på aksjer kan du få 30,59 prosent i skattefradrag på tapet om du selger før nyttår. Husk imidlertid at det ikke lov til å selge og kjøpe tilbake aksjene kun for å spare skatt. Da kan du risikere at tapsfradraget blir underkjent.

Dersom du vurderer å ta utbytte er det også forhold som taler for at det kan være lurt å gjøre dette i år. Fra neste år vil nemlig både aksjeutbytte, -gevinst og -tap skattlegges med 31, 68 prosent når oppjusteringsfaktoren for utbytte økes fra 1, 33 prosent til 1, 44 prosent.

  1. Unngå formueskatt

Er du i formuesposisjon kan forskudd på arv eller donering av penger til veldedighet spare deg for skatt, dersom dette bidrar til at du havner under grensen for når formueskatten slår inn. I 2018 må du betale 0,85 prosent i skatt dersom du har en formue på minst 1 480 000 kroner.  For ektefeller som lignes under ett må formuen overstige 2 960 000 kroner før formueskatten slår inn.

Les også: Stadig flere unge dropper dette geniale sparegrepet

  1. Gi penger til veldedighet

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for beløp opp til 40.000 kroner i året, noe som gir deg et fradrag for opp mot 9.200 kroner. For å få fratrekk må summen utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år. Det er viktig å være klar over at ikke veldedige gaver til alle organisasjoner gir rett på skattefradrag. På skatteetatens hjemmesider finner du imidlertid en oversikt over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen, både i Norge og utlandet. Her finner du listen.

  1. Invester

Har du nylig solgt bolig og har midler fra salget stående på konto over nyttår, vil disse pengene bli medregnet i din skattepliktige formue. Dette kan bidra til å utløse formueskatt. Det kan derfor være lurt og plasserer pengene i ny bolig, om du har mulighet til dette.

Merk også at om du nylig har solgt bolig, kan det lønne seg å vente med oppgjøret til neste år. På denne måten kan du unngå at formueskatten utløses på grunn av boligsalget.

  1. Utsett inntekt og bonus

Befinner du deg i grenseland mellom andre og tredje trinn på trinnskattesystemet er det et skattegrep du kan ta. Da kan det nemlig være lurt å utsette bonuser og annen inntekt det er mulig å utsette til over nyttår. Trinnskatten for andre trinn, som er 12 prosent, slår inn på 598.000 kroner i 2018, mens den i 2019 slår inn først ved 617.500 kroner. Bikker du over på trinn 4 i trinnskattesystemet betaler du bare 3 prosent ekstra trinnskatt, og innslagspunktet her er 962.050 kroner i 2018 og 964.800 kroner i 2019.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler