IPS
Thina Saltvedt markerer seg i klimadebatten
feriepenger
Stadig flere unge dropper dette geniale sparegrepet

Slik kan du sikre pensjonistdrømmen

Men du begynner å få dårlig tid.

De fleste har nå fått med seg at det er lurt å legge av penger til pensjonisttilværelsen fra egen lomme. Pensjonen fra staten er ikke så høy som den en gang var, og dersom du tror at du vil klare deg like godt på pengene du får fra staten som det dine foreldre gjør, må du tro om igjen.

Det er mange måter å spare til alderdommen på.

Du kan for eksempel velge å spare på en vanlig bank- eller høyrentekonto. Har du lenge igjen til du går av med pensjon er det imidlertid ikke sikkert at dette er den mest optimale spareformen for deg. Årsaken er at du får veldig liten avkastning på pengene når du lar de hvile der. I hvert fall med det lave renteregime vi har i Norge om dagen.

Du kan også velge å spare i et fond. Det finnes mange fond å velge mellom, alt fra kombinasjonsfond med lav aksjeandel til aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel. Da er potensialet større for høyere avkastning på sparingen din.

For å kort forklare dette med aksjeandel: Den delen av sparingen din som er investert i aksjer har du ingen garantier for at vil gi deg god avkastning eller ikke. Faktisk kan de pengene du sparer her tape seg i verdi, da aksjemarkedet svinger opp og ned. Historisk har imidlertid aksjer vist seg å gi svært god avkastning på sikt. Du kan derfor potensielt tjene godt på sparing med høy aksjeandel.

Les også: Stadig flere unge dropper dette geniale sparegrepet

IPS-sparing

Det er derimot ikke kun ditt ønske om høy avkastning som bør være førende for hvilket spareprodukt og hvor høy aksjeandel du velger. Både sparehorisont, altså hvor mange år du har tenkt å spare før du skal ta ut pengene, og din evne til å tåle risiko vil være avgjørende. Det finnes mange aksje- og kombinasjonsfond å velge mellom, og det lønner seg å gjøre litt undersøkelser på egenhånd før du velger hvilket eller hvilke fond du plasserer pengene dine i.

studentøkonomi

Forbrukerøkonom Elin Reitan tipser deg om ulike måter du kan spare til pensjon på.

Foruten å spare til pensjon i et fond kan du også plassere pengene dine i fond gjennom en IPS-konto.

IPS står for Individuell Pensjonssparing. Én av fordelene med å spare på en IPS-konto er at du kan få utsatt skatt . I 2018 er denne skattefordelen 23 prosent. Det vil si at dersom du sparer det årlige maksbeløpet, som er 40 000 kroner, før fristen i år, vil du få igjen over 9 000 kroner igjen på skatten neste år (årets skattemelding). Årsaken til at det er en fordel å få utsatt skatt er at dersom du investerer de pengene du får igjen på skatten på en smart måte, kan du potensielt nyte godt av god avkastning på disse.

Fordeler og ulemper

Det er verdt å merke seg at dette avslaget på skatten egentlig bare er en utsatt skatt, som du må betale tilbake den dagen du tar ut IPS-midlene. Du må nemlig skatte av hele IPS-beholdningen den dagen du tar ut pengene du sparer her (sparer du for eksempel i et aksjefond skatter du kun av gevinsten når du tar ut pengene).

Det er også verdt å merke seg at IPS-midlene dine er låst frem til pensjonsalder, og kan tidligst utbetales fra du er 62 år. Du kan spare i IPS fra du er 18 år til du er 75 år. Skulle du falle bort før endt utbetalingsperiode vil pensjonskapitalen tilfalle dine etterlatte.

Husk å sjekke hvilke tider din bank opererer med når det gjelder siste frist for overføring til IPS for i år. I Nordea er fristen 31. desember kl. 13:00.

For å oppsummere. Her er noen av ulempene og fordelene med IPS-sparing.

Fordeler:

  • Du får utsatt skatt, og kan nyte godt av avkastning på disse midlene dersom du sparer smart
  • IPS-midlene er ikke med i formueskatteberegningen
  • Pengene bindes til pensjonsalder. Dette kan både være positivt og negativt da du sikrer at du har noen sparemidler å tære på når du blir pensjonist

Ulemper:

  • Pengene bindes til du har nådd pensjonsalder
  • Du kan bli fristet til å bruke opp den utsatte skatten (skattefradraget) på tull og tøys, og utsetter dermed bare skattebelastningen
  • Du mister skjermingsfradraget på aksjefondsparing på IPS-kontoen
Del denne artikkelen

Relaterte artikler