Statsbudsjett
Med disse 5 tipsene for sikker nettbruk kan du beskytte deg mot nettsvindel
5 tips til sikker nettbruk
Med gode forberedelser kan du få innvilget finansieringsbevis på søndag og delta i budrunde mandag morgen.
Slik får du lån på 1-2-3

Hva betyr statsbudsjettet for lommeboken din?

Her er årets vinnere og tapere.

Mandag 8. oktober la regjeringen frem forslag til Statsbudsjett for 2019. Statsbudsjettet er av interesse for folk flest fordi det gir oss en pekepinn på hvordan de politiske beslutningene vil påvirke innholdet i lommeboken til hver og en av oss. Og under er en kort oppsummering av hvilke endringer som er planlagt innført, neste år, som vil påvirke folks økonomi.

Dersom jeg skal tørre å spekulere i hvem som er årets vinnere og tapere kan jeg trekke frem at jeg tenker at spesielt småbarnsfamilier i etableringsfasen er en av budsjettets store tapere. Mange i denne gruppen har oppgradert boligen sin, for å få større plass til den voksende familien, og har dermed høy gjeld. Samtidig med at inntektsskatten reduseres fra 23 til 22 prosent, reduseres også skattefradraget på gjeldsrenter tilsvarende. Dette gjør boliglånet litt dyrere.

Forbrukerøkonom Elin Reitan trekker frem småbarnsfamilier i etableringsfasen som en av de store taperne i statsbudsjettet.

Forbrukerøkonom Elin Reitan trekker frem småbarnsfamilier i etableringsfasen som en av de store taperne i statsbudsjettet.

Mange i denne gruppen har nok heller ikke rukket å klatre så høyt opp på lønnsstigen heller, og får dermed ikke nytt den lavere inntektsskatten som de med høyere inntekt. At barnetrygden samtidig ikke prisjustere gjør at denne støtten blir mindre verdt. Og så økes samtidig maksprisen for barnehage med 50 kroner. Ikke en vesentlig oppgang, men allikevel en økning.

Mer til fattige barn

Det er imidlertid gledelig å registrere at regjeringen setter fokus på å bekjempe barnefattigdom, når de nå også ønsker at gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier også skal gjelde 2-åringer, samt at de bevilger midler som skal brukes til å arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for barn fra familier med lav inntekt.

Best ut kommer allikevel kanskje de rike som har høy inntekt og lite gjeld. Mange har kanskje en hytte, og kan kanskje nyte godt av at makssatsen for eiendomsskatten reduseres fra 7 til 5 promille, fra 2020. Det er nemlig en god del av de kommunene, som har makssatsen i dag, som er typiske hyttekommuner.

Samtidig kan de rike nyte godt av lavere formueskatt når bunnfradraget for formueskatten økes, og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 20 til 25 prosent.

Her er noen av de andre forslagene i neste års statsbudsjett, som kan påvirke lommeboken din:

Inntektsskatten reduseres

Inntektsskatten reduseres fra 23 til 22 prosent. Samtidig som den nedre grense for å betale trinnskatt økes med 3,3 prosent. Gjennomsnittsberegninger viser at folk flest vil få noen hundrelapper i skattelette, men hvordan det totale regnestykket som følge av denne endringer blir seende ut for deg avhenger av hva du tjener og hvor mye du har i lån. Lånet ditt blir nemlig også litt dyrere, da du samtidig får mindre skattefradrag for gjeldsrentene dine, noe som påvirker det totale regnestykket.

Flyavgift endres

Flypassasjeravgiften endres.  Hvorvidt dette er gode eller dårlige nyheter for deg avhenger av reisevanene dine. Avgiften reduseres nemlig til 75 kroner for reiser i Norge og Europa, mens den økes til 200 kroner for langdistanseflyvinger.

Sukkeravgiften revurderes

En avgift som fikk mye oppmerksomhet da regjeringen foreslo den i gjort er sukkeravgiften. Denne vil nå bli tatt opp til vurdering, etter at den viste seg å slå litt feil ut. Fremfor å kjøpe godteri i Norge har mange isteden handlet snop i Sverige, og dermed omgått sukkeravgiften. Dette er nok noe politikerne vil ha slutt på, og dermed ser seg nødt til å gjøre justeringer. Avgiften som ble innført i år på brus og annen sukkerholdig drikke skal i utgangspunktet ikke endres.

Billigere strøm, men ikke nødvendigvis lavere strømregning

Det foreslås at strømavgiften skal settes ned med 1 øre per kWh. Det betyr at strømmen blir billigere, men da strømprisene er ventet å stige er det ikke sikkert strømutgiftene dine blir noe lavere av den grunn.

Netthandel som før

Det ble også klart at regjeringen ikke ønsker å røre momsgrensen for import av varer fra utlandet. Det betyr at du fortsatt kan netthandel varer fra utlandet for 350 kroner, helt momsfritt.

Kutter drastisk i pengestøtte

Pengestøtten de med cøliaki har fått reduseres kraftig i neste års budsjett, og regjeringen begrunner dette med at det har kommet mange produkter uten gluten på markedet og at utgiftene ikke er så høye som det man tidligere har trodd. Kuttet er imidlertid såpass drastisk, nesten 16.000 kroner, at noen utvilsomt vil merke dette på kroppen dersom det innføres.

Les flere saker fra forbrukerøkonom Elin Reitan.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler