Lindtvedt leder det norske Startup-teamet.
Med gode forberedelser kan du få innvilget finansieringsbevis på søndag og delta i budrunde mandag morgen.
Slik får du lån på 1-2-3
De stiplede linjene viser gulvet og taket i en rentekorridor. Lånet følger vanlig flytende rente så lenge rentesatsen er mellom disse nivåene, men med en garanti om at den ikke faller under eller stiger over.
Nordea lanserer lån med rentekorridor
STARTUP & GROWTH: Håvard Lindtvedt leder det norske Startup-teamet. Foto: Nordea

Skal tilby skreddersydde løsninger for startups

Nordea har nylig lansert et Startup & Growth-team, som skal hjelpe gründere og startups med å lykkes. 

Teamet kan bidra med hjelp til finansiering, rådgivning, kontakt med potensielle investorer og andre relevante miljøer. Håvard Lindtvedt leder teamet som nå skal løfte frem gründeres behov og være en sentral støttespiller. La oss høre hva Lindtvedt har å si om satsningen.

Hvorfor ble Startup & Growth startet?

– Vi ser at dette er bedrifter som trenger en annen type hjelp enn tradisjonelle bedrifter som har kommet lenger på sin reise. Vi skal levere rådgivning og løsninger utover det bankene tradisjonelt har gjort, ved å gå inn i en tidligere fase. For eksempel gir vi rådgivning knyttet til det å etablere et selskap og de utfordringene de vil møte i de enkelte fasene. Gjennom samarbeidet med Innovasjon Norge, gjør vi det også mulig å finansiere selskaper vi ikke kunne hjelpe tidligere med tradisjonelle banklån.

Hvorfor gjør Nordea dette?

– Vi ønsker å være en sterk støttespiller for gründere og startups i en tidlig fase og bli en langsiktig partner. Mange av disse bedriftene vil bli store, lønnsomme bedrifter og trenger en bank som kan løse deres utfordringer gjennom hele bedriftens livsløp. Samtidig er det viktig for oss å ta samfunnsansvar og bidra til innovasjon og vekst ved å støtte entreprenørskap. Vi har vært lite til stede i dette segmentet til nå, men fremover ønsker vi å være en viktig aktør. Vi har også et investornettverk som vi introduserer når det er aktuelt. I tillegg har vi en startup-guide i seks steg som forklarer og viser hvordan du starter en bedrift. Her får du også nyttige tips og maler du kan laste ned.

Hva kan dere hjelpe til med?

– Vi kan være til stede og gi råd i en tidlig fase, og har smarte finansieringsløsninger skreddersydd for gründere.  I tillegg sitter vi som bank med verdifull kompetanse som grundere vil ha god nytte av enten det gjelder det å lage en forretningsplan, sette opp et budsjett eller gi råd i faser der man skal hente inn mer kapital. Eller enkelt og greit trenger litt startup-hjelp. Vi er tilgjengelig for alle.

Hvem passer dette for?

– Vi skal være en bank for gründere med en god og innovativ idè som nettopp har startet på sin reise, og vi skal være en bank for grundere som har kommet et stykke lengre og trenger hjelp til å finansiere opp sine vekstambisjoner. Alle bedrifter må begynne et sted, og vi ønsker alle gründere med ambisjon om å starte noe, velkommen til oss.

FLOR samarbeider med Nordea

FLOR vant Nordeas Gründerjakt 2018. Her er FLOR og Nordea samlet på Voss. Foto: Patrik Søreide

Nordea og ditt team har inngått et samarbeid med en gründer i 2018, FLOR, som vant Nordeas gründerjakt. Hva har dette samarbeidet lært deg?

– At en bank kan tilføre mye mer til en gründer i det å starte en bedrift enn vi var klar over. Som gründer kan man ofte føle seg litt alene, og det å bruke banken som sparringpartner har vært verdifullt for FLOR og oss. Vi ser helt klart potensial i banken ved å forenkle dokumentmøllen, og Nordea bruker mye ressurser på å digitalisere prosesser med den hensikt å gjøre det enklere å bli og være kunde. Mange bankprosesser har tradisjonelt vært sett på som tunge og det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor har det å følge prosessen tett på fra en gründers perspektiv, gitt masse nyttig innsikt. Videre ser vi at behovene til en gründer kan være forskjellig fra en etablert bedrift.

Hvordan kan folk komme i kontakt med dere?

– Ved å kontakte kundeservice bedrift på 232 06002 eller chatte på nordea.no/bedrift, vil vi avdekke behovet og sette deg i kontakt med oss. Så finner vi en løsning tilpasset deg. Ønsker du å bli kunde kan du også gjøre dette her.

Fikk du med deg dette?Flest nordlendinger har en gründer i magen

Del denne artikkelen

Relaterte artikler