IPS
Nordeas norske kunder kan nå ta i bruk Apple Pay
Nordeas norske kunder får Apple Pay
feriepenger
Slik får du mest mulig ut av skatte- og feriepengene
Det er flere måter å spare til pensjon på.

Ta grep om pensjonen – det lønner seg

Stabil og god avkastning over tid er avgjørende for at pensjonsutbetalinger skal bli høyest mulig. Derfor er det viktig å være bevisst når man velger risikoprofil.

Pensjonspengene til de ansatte skal stå og vokse i mange år før de blir pensjonister og pengene skal benyttes. De ansatte må selv sørge for at de har den investeringsprofilen og aksjeandelen som passer best til deres ønsker om risiko og forventning til avkastning. Når de har valgt det fondet som passer best, legger Nordea til rette for at avkastningen skal bli høyest mulig.

Slik velger du riktig risikoprofil

Men hvordan skal man vite hva som er riktig å velge? Det viktigste er å vite hvilke alternativer som finnes, og ta et aktivt valg ut fra dette.

– Enkelt sagt,  jo mer av pensjonen som plasseres i aksjer, jo mer sannsynlig er det at man får en høyere pensjon, sier Magny Øvrebø, finansdirektør i Nordea Liv.

– Pensjonen plasseres i fond som er satt sammen av ulike aksjer og rentepapirer. Arbeidsgiver velger et oppstartsfond. Fondet er det samme for alle arbeidstakere, og derfor ikke nødvendigvis tilpasset den enkelte, påpeker hun.

Hver enkelt har mulighet til å endre fond for sin pensjonssparing. Alder, antall år igjen til forventet uttak av pensjon og risikovillighet har betydning for valget. Historisk sett har fond med høyere aksjeandel gitt bedre avkastning og dermed høyere pensjon, selv om det ikke er noe garanti for at dette også er tilfelle i fremtiden.

Fikk du med deg denne?: Vet dine ansatte nok om pensjon?

I Nordea har vi ulike risikoprofiler basert på andelen aksjer i fondet. Hvis vi ser på forskjellen mellom Aktiva Bedrift 50, 80 og 100 betyr tallet bare andelen aksjer i porteføljen.

– Er det risikabelt å velge Aktiva Bedrift 100?

– De som har lenge igjen til pensjonsalder (minst 10 år), bør vurdere om de ønsker en høyere aksjeandel enn den arbeidsgiveren din har valgt ved oppstart. Hvis vi ser på Nordeas  porteføljefond, som er spesialtilpasset for pensjonssparing, så har de en automatisk nedtrapping av risiko fra fylte 55 år, forklarer Øvrebø.

Dette gjøres ved gradvis å redusere aksjeandelen i pensjonskapitalen. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling.

Stabil og høy avkastning med Aktiva Bedrift

Nordeas pensjonsfond har leverer svært god avkastning til pensjonskundene, og er blant de beste pensjonsleverandørene på avkastning på både kort og lang sikt de siste ti årene.

Nordea tilbyr tre ulike pensjonsfond til kundene:

  • Tilpasset Pensjon – pensjonssparing tilpasset alderen til den ansatte
  • Vekstpensjon – pensjonssparing med garanti
  • Aktiva Bedrift – aksjeandel på pensjonssparingen velges. Aksjeandelen kan være 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aktiva Bedrift har eksistert i 10 år og kan vise til en veldig god avkastningshistorikk

  • Trygghet og muligheter
    Nordea er Nordens største kapitalforvalter, og en av Europas største banker. Dette representerer både en trygghet og et avkastningspotensiale for de ansattes pensjonssparing. Nordea og Nordea Liv er anerkjent for å levere solid og bærekraftig kapitalforvaltning. Vi utnytter nordiske stordriftsfordeler ved innkjøp av fond og kapitalforvaltning med tanke på utvalg, kvalitet og pris for våre kunder.
  • Gå til nordea.no dersom du vil vite mer om våre pensjonsfond.
Del denne artikkelen

Relaterte artikler