Forbrukerøkonom Elin Reitan forklarer hvorfor du bør spare til din egen pensjon.
Tar opp forbrukslån for å finansiere konfirmasjon
Nordea lanserer nå kontaktløs betaling med Fitbit og Garmin sportsklokker.
Nå kan du betale med sportsklokker fra Fitbit og Garmin

– Tre ting du bør gjøre med skattemeldingen

Unngå å gå glipp av tusenlappene.

Det er viktig å sjekke Skattemeldingen nøye. For selv om den i stor grad er forhåndsutfylt er det ingen garantier for at alle opplysninger som står der er korrekte, eller at alle fradrag du har krav på står oppført der.

Du er selv ansvarlig for at alle opplysninger er korrekt utfylt, inkludert de forhåndsutfylte postene. Innrapporterer du ikke disse feilene kan du faktisk bli i lagt straffeskatt fra Skatteetaten i ettertid. Bruk gjerne årsoppgavene som du har mottatt, fra blant annet banker, barnehager, skoler og forsikringsselskap, samt sammenstillingen av inntekter og forskuddstrekk, som du har fått fra de du har mottatt lønn og pensjon fra når du sjekker de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen din.

Det er også svært viktig å påse at alle fradrag du har krav på faktisk blir registrert, da unngår du å gå glipp av penger som kunne kommet deg til gode.

Du trenger ikke spesielt store forkunnskaper for å gjennomgå skattemeldingen, og sørge for at du har fått med deg alle fradrag. Det er flere hjelpemidler du kan benytte deg av. Fradragsveilederen til Skatteetaten er spesielt god. Den er også veldig enkel å bruke.

Her er mine tips til hvordan du går frem for å sjekke Skattemeldingen din:

1. Gå gjennom forhåndsutfylte poster

Gå gjennom alle forhåndsutfylte poster og påse at disse er korrekt utfylt. Benytt deg gjerne av årsoppgavene du har mottatt når du gjennomgår tallene, men ha også et kritisk blikk til informasjonen som står her da det også kan forekomme feil i disse.

2. Sjekk at du har fått med deg alle fradrag

Gå gjennom punkt for punkt for å sjekke at du har fått med deg alle fradrag. Benytt deg gjerne av fradragsveilederen til Skatteetaten når du gjør dette.

3. Legg en plan

Har du gått en kraftig baksmell er det lurt for mange å begynne å legge av penger så tidlig som mulig, slik at man har nok midler til å betale regningen når den kommer. Du unngår renter på baksmellen om du innbetaler det du skylder innen 31. mai, så har du midler tilgjengelig er det kanskje like greit å kvitte seg med sine skyldnere så fort som mulig.

Får du penger igjen på skatten er det lurt å legge en plan for hvordan du skal bruke disse midlene. Uten en plan for er det lett å bruke opp skattepengene litt bevisstløst, og da får du gjerne ikke mest mulig ut av dem. Benytt muligheten med ekstra penger på konto til å investere i noe du ønsker deg, betale ferien eller nedbetale mer på boliglånet. Får du igjen skattepenger har du også en gyllen mulighet til å få en kickstart på sparingen du kanskje har tenkt på en stund. Opprett en sparekonto eller invester pengene i aksjer eller fond, så kan pengene dine vokse seg større.

Bli med på skattejakt i skattemeldingen din:

Her er en forklaring på noen av postene i Skattemeldingen:

Inntekt
Skattepliktig inntekt (2.1.1.)

Her skal alle dine skattepliktige lønnsinntekter oppgis. Det er viktig å sjekke at de forhåndsutfylte beløpene stemmer overens med årsoppgavene dine. Vær oppmerksom på at ikke all inntekt er skattepliktig. Inntekter som ikke overstiger 1000 kroner skal ikke føres opp selv om du har mottatt lønns- og trekkoppgave. Du kan f.eks tjene inntil 6000 kroner per arbeidsgiver på såkalte skattefrie småjobber. Forutsetningen er at arbeidet utføres i arbeidsgivers hjem, bil eller fritidsbolig, og at du ikke har firma i samme bransje som oppdraget gjelder.

Frynsegoder (2.1.1.)

Det finnes både skattepliktige og skattefrie frynsegoder, eller naturytelser. Du må f.eks skatte av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) – mobil og bredbånd. Maks skattepliktige beløp er det samme uavhengig av antall EKOM-tjenester som arbeidsgiver dekker. Den skattepliktige fordelen er på maks 4392 kroner.

Fordelen du har ved privat bruk av firmabil, må du skatte av. Har du et spesielt informasjonsbehov, kan ha krav på å få én eller flere aviser dekket av arbeidsgiveren din, uten at du beskattes. Forutsetningen er at du selv dekker kostnadene for én avis. Mange har et spesielt informasjonsbehov i sin jobb, så vær oppmerksom på at du ikke beskattes feilaktig her. Dersom du selv ikke betaler for noen aviser, skal du bare skattlegges for én avis. Husk også at du betaler for den billigste avisen, eller at det er den billigste avisen du skattlegges for.

Avis

Har du et spesielt informasjonsbehov kan ha krav på å få én eller flere aviser dekket av arbeidsgiveren din, uten at du beskattes. Forutsetningen er at du selv dekker kostnadene for én avis. Mange har et spesielt informasjonsbehov i sin jobb, så vær oppmerksom på at du ikke beskattes feilaktig her. Dersom du selv ikke betaler for noen aviser, skal du kun skattlegges for én avis. Husk også å selv betale for den billigste avisen, eller at det er den billigste avisen du skattlegges for.

Formue (4.1.4/4.1.5)

I 2017 ble det mer attraktivt for dem i formuesposisjon og investere i aksjer. Dette fordi formueskatten blir beregnet ut fra 90 prosent av verdien på aksjer og driftsmidler, mot 100 prosent som var tilfelle tidligere.

Merk også at formuesverdien for sekundærbolig har gått opp til 90 prosent.

Bolig

Boligskatt (2.8./4.3)

Sjekk at opplysningene om boligen din er korrekte, og at ligningsverdien ikke overstiger 30 prosent av primærboligens omsetningsverdi. Om du mener boligverdien er satt høyere enn 30 prosent, er det lurt å sende inne en klage.

Eier du bolig i borettslag/sameie, må du sjekke at fellesformue, fellesgjeld samt sameiets renteutgifter og andre kostnader er riktig innrapportert og fordelt. Denne posten er normalt fylt ut med det som har blitt innrapportert fra boligselskapet/-sameiet, men det er viktig å kontrollere at alle opplysninger er riktige, og at det er din andel av fellesgjeld, formue og renter som står oppført der.

Salg av bolig (3.3.6)

Har du tapt på salg av bolig eller fritidseiendom er det et lite plaster på såret at du kan trekke fra tapet i selvangivelsen. Det er imidlertid flere forutsetninger som må være oppfylt for at du skal ha krav på fradraget. Blant annet forutsettes det at en eventuell gevinst ville vært skattepliktig. Dessuten er det flere krav, som vil gjelde avhengig av om du har solgt bolig eller fritidsbolig med tap.

Har du solgt bolig må du har brukt den som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 måneder, eller eid boligen i under 1 år før salg eller avtalen som salg ble inngått. Har du solgt fritidsbolig med tap kan du få fradrag dersom du har brukt fritidsboligen, som fritidsbolig, i mindre enn 5 av de siste 8 årene før salget, eller du har eid fritidsboligen i under 5 år før salget. Les mer om vilkårene på skatteetatens hjemmesider.

Ny takst på bolig (3.3.1/4.8.1)

Dersom du refinansierte boliglånet ditt i 2017, kan du kreve fradrag for omkostninger du har hatt ved opptak av lån.  Også finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, derunder kostnader til innhenting av ny takst, kan du kreve fradrag for.

Utleie av bolig (2.8.2/3.3.12)

Det er fremdeles skattefritt å leie ut bolig så lenge du leier ut inntil halvparten av boligen målt etter utleieverdi, og selv benytter resten som egen bolig. Leier du ut hele eller en del av boligen som er større enn den du selv bor i, eller utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Dette må innrapporteres sammen med selvangivelsen.

Hvis du betaler skatt av leieinntektene dine (regnskapsbehandling), får du fradrag for kostnader knyttet til utleieboligen (inntektskilden), eksempelvis kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og forsikringer.

Gjeld

Gjeld og gjeldsrenter (3.3.1/4.8.1)

Sørg for at alle rentefradrag du har krav på står oppført og er riktige. Påse også at renteutgiftene er fordelt riktig mellom deg og din partner. Dette er en post mange må korrigere hvert eneste år, da det ofte er hovedlåntageren som får hele rentefradraget oppført i sin skattemelding.

Mens ektefeller kan fordele rentefradraget akkurat som de vil, må samboere fordele gjelden og gjeldsrentene etter det som står i lånepapirene. Samboere kan imidlertid skrive en kontrakt seg imellom som fordeler gjelden og rentene annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt.

Gifte pensjonister kan dra fordel av å føre over renteinntekter til den med lavest pensjon. Renteutgifter kan med fordel overføres til den med høyest pensjon.

Private lån (3.3.1)

Mange tenker ikke over at de kan få fradrag for rentene som har påløpt på private lån. Dersom du har privat lån eller lån fra arbeidsgiver må du huske på å føre opp gjeldsbeløp og rentefradrag. Den du låner penger av må også føre dette opp i sin selvangivelse.

Gebyrer (3.3.1)

Sjekk at alle lånegebyr og omkostninger forbundet med dine lån er oppført i selvangivelsen. Vær ekstra oppmerksom om du har brutt en fastrenteavtale og betalt overkurs. Tapet kan nemlig trekkes fra på skatten.

Foreldre

Foreldrefradrag (3.2.10)

En post som berører mange er det forhåndsutfylte foreldrefradraget.Sjekk at du har utnyttet fradraget fullt ut. Du får fradrag for utgifter inntil 25 000 kroner for ett barn, og 15 000 kroner for hvert av de påfølgende barna. Det er utgifter til pass og stell av barn du for fradrag for, både utgifter du har til offentlig eller private barnehager og skolefritidsordninger, dagmammaer, au pairer og barnevakt kan trekkes fra.

Du kan også få fradrag for kostnader forbundet med fritidsordninger arrangert av idrettsforeninger og sportsklubber som et alternativ til skolefritidsordning (SFO/AKS) i barneskolen. Eksempler på slike fritidsordninger, rett etter skoletid, er idrettsfritidsording og fotballfritidsordning.

Selv om foreldrefradraget er forhåndsutfylt er det viktig å sjekke at du har utnyttet dette fullt ut. Foreldrefradraget berører alle som har barn som er 12 år eller yngre i inntektsåret, og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg eller pleie. Du må da belage deg på å dokumentere at barnet ditt har spesielle behov, om Skatteetaten ber om det. Du har krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, som utgifter til offentlig eller private barnehager og skolefritidsordninger. Du får fradrag for utgifter inntil 25.000 kroner om du har ett barn, og 15.000 kroner for hvert av de andre barna.

I foreldrefradraget er det kommet et nytt felt der du kan oppgi fradrag for kjøring til/fra barnehage, dagmamma og/eller SFO. Kjører du omvei til jobben for å levere barn til SFO/AKS, barnehage eller dagmamma kan du få fradrag for dette. Det er kun kostnader til ekstrakjøringen som gir deg rett på fradraget. Fradraget er 1,50 kroner per kilometer eller faktiske kostander ved bruk av kollektivtransport. Dette feltet er ikke forhåndsutfylt, til tross for at man oppga slike opplysninger året før.

Aleneforsørger (3.5.5)

Er du enslig forsørger for barn under 18 år har du rett på et særfradrag på 4317 kroner hver måned, eller 51.804 kroner i året. Denne posten er forhåndsutfylt i skattemeldingen., Er det ikke det må du ta kontakt med NAV for å få rettet opp feilen. Spesielt oppmerksom bør du være dersom 2017 var året du ble enslig forsørger.

Sparing

BSU

Boligsparing for ungdom (BSU) gir skattefradrag på 20 prosent, om du har skattbar inntekt. Du kan maksimalt betale inn 25.000 kroner i året på denne kontoen, og gjør du det får du maksimalt fradrag på 5.000 kroner. Du må da ha en inntekt på minst 74.650 kroner for å ha full utnyttelse av skattefordelen. Du kan få fradrag for BSU til og med det året du fyller 33 år. Totalt spare 300.000 kroner.

Aksjesparekonto (3.1.5/3.1.8/4.1.8/3.3.8)

I fjor ble aksjesparekontoen lansert. I en aksjesparekonto kan du samle EØS-registrerte aksjer, aksjefond (aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel) og egenkapitalbevis. Sparingen som du plasserer her kan du kjøpe og selge uten å måtte betale skatt, så lenge du holder deg innenfor aksjesparekontoen. Det er først når du realiserer gevinsten din at du må betale skatt. Du kan også ta ut den opprinnelige sparekapitalen din uten å skatte av det, så lenge gevinsten av sparingen din blir stående på aksjesparekontoen. Du kan flytte børsnoterte aksjer og dine EØS-registrerte aksjer til en aksjesprekonto innenfor utgangen av 2018, uten at det utløse skatt.

I skattemeldingen er det opprettet flere poster i forbindelse med aksjesparekontoen.

3.1.5 Utbytte aksjesparekonto

3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto

4.1.8 Formue aksjesparekonto – aksjedel

4.1.8 Formue aksjesparekonto – rentedel

4.1.8 Formue aksjesparekonto – kontanter

3.3.8 Tap aksjesparekonto

 

IPS (3.3.5)

IPS står for Individuell Pensjonssparing, og er et spareprodukt som i år har fått seg en aldri så liten oppgradering. Sparer du i det som omtales som nye IPS får du en ganske stor skattefordel. I 2017 er denne skattefordelen 24 prosent. Det vil si at dersom du sparer det årlige maksbeløpet, som er 40 000 kroner, vil du få opptil 9 600 kroner igjen på skatten.

I skattemeldingen finner du beløpet du har spart i den oppgraderte versjonen IPS i post 3.3.5. Denne er det viktig at du sjekker er korrekt utfylt.

Husk også at det er lurt å reinvestere de pengene du får igjen på skatten som følge av IPS-sparingen. Denne andelen av skattepengene kan på mange måter sees som et gebyr- og rentefritt lån fra staten. Bruker du opp pengene du får igjen på skatten til tull og tøys får du ikke utnyttet fordelene i IPS-sparingen fullt ut.

Salg av aksjer (3.3.8/3.3.9/3.3.10/3.3.13)

Tapte du penger på salg av aksjer i fjor kan du få fradrag for tapet. Den effektive skattesatsen har økt fra 28,75 til 29,76 (24% x 1,24). Du må også skatte av gevinst/utbytte på aksjer du selger på samme måte.

Har du mottatt utbytte fra et utenlandsk fond, må du sjekke at beløpet står i post 3.1.6.

Årsgebyr på VPS-kontoen (3.3.7)

Har du VPS-konto så kan du få fradrag for årsgebyret ditt.

Reise

Reisefradrag (3.2.8)

Jobber du langt fra folkeregistrert adresse kan du ha rett på reisefradrag. Forutsetningen er at du har en fulltidsjobb hele året, med minst 64 kilometer reisevei tur-retur. Fradraget får du uavhengig av hvilke faktiske utgifter du har, da fradraget beregnes etter reiseavstand. Det betyr at selv om du får gratis skyss til og fra jobb så kan du trekke fra reisefradrag, utregnet etter de gjeldenende satsene.

Du får bare fradrag for utgifter som overstiger 22.000 kroner. Du kan trekke fra 1,56 kroner per kilometer inntil 50.000 kilometer, deretter 0,76 kroner per kilometer, men maks 75.000 kilometer. Maksimalt reisefradrag er 97.000 kroner. Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben når du regner ut dette. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året.

Pendlerutgifter (3.2.9.)

Hvis du må overnatte ett annet sted enn hjemmet ditt på grunn av jobb kan du har rett på fradrag for kost, losji og reiseutgifter. Fradrag for reiseutgifter gis for kostnader som overstiger 22 000 kroner og opptil 97 000 kroner før reduksjon av en egenandel på 22.000 kroner. Maksimalt faktisk fradrag blir etter dette 75 000 kroner.

Også studenter med en sommerjobb som gjør at de ikke kan bo hjemme, for eksempel fordi de har fått en jobb der de studerer, kan få pendlerfradrag på 205 kroner per dag i kostfradrag.

For å få pendlerstatus må du, blant annet, av arbeidsmessige årsaker, pendle mellom hjemmet og ha en boplass et annet sted enn hjemme på grunn av jobb. Jobber du utenfor Norge kan du ha rett på fradrag, om du skatter i Norge. Som hovedregel må man reise hjem i snitt hver tredje uke for å ha rett på fradraget.

Ektefeller

Underholdsbidrag (2.6.1/3.3.3.)

Mottar du underholdsbidrag fra tidligere ektefelle må du skatte av denne inntekten. Er du den som betaler regelmessig underholdsbidrag, får du fradrag for bidraget. Merk at du må kunne legge frem dokumentasjon som viser at du har bidragsplikt som følge av avtale eller lov og at bidraget er betalt. Det er ingen beløpsgrense for fradraget.

Ufør, særfradrag

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (3.5.3)

Hvis du har lettere nedsatt ervervsevne kan du ha krav på særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne. Dette fradraget gis på bakgrunn av en samlet økonomisk vurdering, og det er flere forhold som spiller inn (blant annet ektefelles inntekts- og formuesforhold). Særfradraget skal ikke overstige 9.180 kroner per år. Være beredt på at du må fremlegge legeattest ved forespørsel.

Unormalt store sykdoms utgifter (3.5.4)

Særfradrag for store sykdomskostnader ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. I en overgangsfase innvilges allikevel fradrag for store sykdomsutgifter, for de som fikk fradrag for slike utgifter i 2010 og 2011, under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt. For inntektsårene 2017 er særfradrag for store sykdomskostnader 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene.

Kryptovaluta

Mange nordmenn har kastet seg på bitcoin-hypen, eller investert i andre typer kryptovaluta. Kryptoinvesteringene dine vil ikke være forhåndsutfylt i skattemeldingen, så her er det viktig at du selv tar grep.

Både gevinst, tap, inntekt og formue knyttet til kryptoinvesteringene dine skal føres i skattemeldingen. Husk at du kan bli ilagt straffeskatt av skatteetaten dersom du unnlater å melde inn, eller melder inn feil beløp, i skattemeldingen.

Hvilke poster du skal bruke for å føre opp det som er knyttet til kryptoinvesteringene dine avhenger av flere forhold. For eksempel skal de kryptoinvesteringer du kjøpte i løpet av 2017 og som du fortsatt eier, eller eide ved utgangen av fjoråret, føres opp som formue i post 4.5.4. Kryptovaluta anses nemlig som formue og skal skattes av på link linje med generelle sparepenger, fond, aksjer og eiendeler. Eventuelle tap du har hatt med salg av kryptovaluta skal føres under Andre fradrag, i post 3.3.7. Eventuell gevinst skal føres under Annen inntekt, i post 3.1.12.

For mange kan det blir utfordrende å finne eksakte verdier på gevinst og tap, blant annet fordi man har brukt én kryptovaluta for å kjøpe en annen. På skatteetatens hjemmesider kan du finne en oppskrift på hvordan du skal beregne verdiene på gevinst og tap. Men forbered deg på at dette kan bli en tidkrevende affære dersom du har foretatt mange transaksjoner.

Se også: Har du kjøpt kryptovaluta? Dette må du gjøre med skattemeldingen

Annet
Fagforeningskontingent (3.2.11)

Husk å påse at du har fått fradrag for fagforeningskontingenten du har betalt inn. Du kan trekke fra inntil 3.850 kroner i fagforeningskontingent.

Gaver til veldedighet (3.3.7)

Har du gitt bidrag til veldedige organisasjoner, kan du har krav på et skattefradrag. Summen må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon per år, og du får fradrag på gaver inntil 30.000 kroner per år. På skatteetatens hjemmesider finner du en oversikt over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

Flyttet på grunn av ny jobb

Flyttekostnader som du hovedsakelig har hatt for å overta en ny stilling, kan du få fradrag for dersom du har akseptert tilbudet om stillingen før flyttingen tok til.

Post fjernet

Det er flere endringer i årets skattemelding. Blant annet har Skatteetaten fjernet post 5.0, posten der du tidligere har kunnet lagt inn tilleggsinformasjon. Nå kan du ikke lenger fylle inn fritekst i post 5.0., og du må lage et vedlegg som du legger ved skattemeldingen din dersom du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger.

Viktige datoer

4. april: Utsendelse av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, på papir starter.

30. april: Frist for å endre og levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Dette er også fristen for å søke om utsatt levering.

31. mai: Frist for å levere skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende.

Cirka 20. juni: Det første skatteoppgjøret er klart. Skattepengene er normalt sett på konto senest to uker etter at oppgjøret er klart. Dersom du ikke får skatteoppgjøret i juni kommer det tilsendt i løpet av høsten.

Begynnelsen av august: skatteoppgjørene kommer løpende frem til midten/slutten av oktober.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler