IPS privatøkonomien kryptovaluta
konfirmasjonsgave, skattegrep
Årets gjennomsnittskonfirmant får over 30.000 kroner
Det er noen tider på døgnet det er lettere å komme i kontakt med Elida og resten av gjengen på Nordeas kundeservice.
Dette er de beste tidene å ta kontakt med oss på

Har du kjøpt kryptovaluta? Dette må du gjøre med skattemeldingen

Disse postene skal du bruke.

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for Menon Economics, har cirka 200.000 nordmenn kastet seg på kryptohypen, og investert i bitcoin eller andre typer kryptovaluta. Kryptoinvesteringene dine vil ikke være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Det er derfor viktig at du selv tar grep.

Forbrukerøkonom Elin Reitan gir tips til deg som har investert i bitcoin eller annen kryptovaluta.

Både gevinst, tap, inntekt og formue knyttet til kryptoinvesteringene dine skal føres i skattemeldingen. Husk at du kan bli ilagt straffeskatt av skatteetaten dersom du unnlater å melde inn, eller melder inn feil beløp, i skattemeldingen.

Les også: Bitcoin-svindlere lurer eldre for store summer

Postene du skal bruke

Hvilke poster du skal bruke for å føre opp det som er knyttet til kryptoinvesteringene dine avhenger av flere forhold.

De kryptoinvesteringer du kjøpte i løpet av 2017 og som du fortsatt eier, eller eide ved utgangen av fjoråret, føres opp som formue i post 4.5.4. Kryptovaluta anses nemlig som formue og skal skattes av på link linje med generelle sparepenger, fond, aksjer og eiendeler.

Det at det er verdien på kryptovalutaen ved utgangen av fjoråret du må ta utgangspunkt i når du melder inn tall til Skatteetaten vil nok irritere mange. Kursene på kryptoaluta har nemlig stupt siden nyttår, og verdien av krytpobeholdningen har for mange krympet betraktelig siden årsskiftet. Mange handlet kryptovaluta på slutten av fjoråret, da denne typen valuta var i oppgangsmodus. Men siden nyttår har det altså gått nedover.

Eventuelle tap du har hatt med salg av kryptovaluta skal føres under Andre fradrag, i post 3.3.7. Eventuell gevinst skal føres under Annen inntekt, i post 3.1.12.

Søk råd om kryptovaluta

For mange kan det blir utfordrende å finne eksakte verdier på gevinst og tap, blant annet fordi man har brukt én kryptovaluta for å kjøpe en annen. På skatteetatens hjemmesider kan du finne en oppskrift på hvordan du skal beregne verdiene på gevinst og tap. Men forbered deg på at dette kan bli en tidkrevende affære dersom du har foretatt mange transaksjoner.

Det er viktig å ta vare på dokumentasjon du kan bli bedt om å legge frem for Skatteetaten i ettertid. Du må kunne dokumentere for Skatteetaten, dersom de ber om det, både hvordan du kom frem til beregningene dine, og alle transaksjoner du har gjennomført. Er du usikker er det lurt å ta kontakt med Skatteetaten.

Les også: Tre ting du bør gjøre med skattemeldingen

Viktig å sjekke skattemeldingen

Det er viktig å sjekke Skattemeldingen nøye. For selv om den i stor grad er forhåndsutfylt er det ingen garantier for at alle opplysninger som står der er korrekte, eller at alle fradrag du har krav på står oppført der.

Du er selv ansvarlig for at alle opplysninger er korrekt utfylt, inkludert de forhåndsutfylte postene. Innrapporterer du ikke disse feilene kan du faktisk bli i lagt straffeskatt fra Skatteetaten i ettertid. Bruk gjerne årsoppgavene som du har mottatt, fra blant annet banker, barnehager, skoler og forsikringsselskap, samt sammenstillingen av inntekter og forskuddstrekk, som du har fått fra de du har mottatt lønn og pensjon fra når du sjekker de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen din.

Det er også svært viktig å påse at alle fradrag du har krav på faktisk blir registrert, da unngår du å gå glipp av penger som kunne kommet deg til gode.

Du trenger ikke spesielt store forkunnskaper for å gjennomgå skattemeldingen. Det er flere hjelpemidler du kan benytte deg av for å sørge for at du har fått med deg alle fradrag. Fradragsveilederen til Skatteetaten er spesielt god. Den er også veldig enkel å bruke.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler