forbrukslån, svindel
Svindlerne prøver stadig ut nye metoder å lure deg på. Her er fem tips til hvordan du kan oppdage forsøk på phishing. Foto: Nordea
Ikke bit på
Bedrifter med kvinnelige ledere slår markedet. Bilde av kvinne.
Kvinnelige ledere slår markedet
Forbrukerøkonom Elin Reitan sier du kan vurdere fastrente hvis du er usikker på om din økonomi tåler en renteøkning på noen prosent. I saken kan du se hva en renteøkning vil koste deg.

Disse bør binde renten

Så mye mer må du ut med når renten stiger.

Tidligere i år uttalte sentralbanksjef, Øystein Olsen, at det er mye som tyder på at styringsrenten vil settes opp i løpet av året. Dersom styringsrenten blir satt opp, vil sannsynligvis også bankenes boliglånsrenter øke. Det har fått mange til å vurdere rentebinding. Men er det egentlig lurt å binde renten? Svaret er både ja og nei.

Hvorvidt du bør binde renten eller ikke avhenger av hvordan det står til med privatøkonomien din. En fastrenteavtale kan på mange måter sammenlignes med å kjøpe en forsikring. Fastrenten er litt høyere enn den flytende renten, men du sikrer deg mot renteoppgang i fastrenteperioden. Akkurat nå er prisen du betaler for denne forsikringen lav, på grunn av det lave rentenivået i Norge. Det gjør det hensiktsmessig for noen, men ikke alle, å vurdere å binde renten på boliglånet sitt.

Behov for forutsigbarhet

Har du en stram økonomi, med behov for forutsigbarhet kan det være gode grunner til å vurdere fastrente.

Er du usikker på hvor mye dine utgifter vil øke dersom boliglånsrenten stiger kan du ta en titt i tabellen. Her ser du hva en renteøkning vil bety for din økonomi, dersom du har et lån på 3 millioner kroner eller 6 millioner kroner. Er du usikker på om din økonomi tåler en renteøkning på noen prosent kan du vurdere om du skal binde renten.

I tabellen kan du se hvordan en renteendring vil påvirke din økonomi. Har du et lån på 3 millioner kroner vil en renteøkning på 0,5 prosentpoeng resultere i en økning i årlige utgifter på 11.550 kroner. Har du et lån på 6 millioner kroner vil den årlige økningen i utgifter bli 23.100 kroner.

Det er imidlertid viktig å vite at en fastrenteavtale har historisk sett vist seg å være en mer kostbar løsning, på sikt. Til gjengjeld får du altså denne forutsigbarheten, som mange verdsetter høyt.

Mange kvier seg for å binde renten fordi de frykter at de på sikt vil sitte med en fastrente som er langt høyere enn den flytende rente. Andre tenker at mye kan skje tre, fem eller ti år frem i tid. Andre lurer på hva som skjer om en skal bytte bolig, ønsker å refinansiere eller går gjennom et samlivsbrudd.

Avtal lånemøte med en rådgiver

Sjekk her

Du kan bryte fastrenteavtalen

For å oppklare rundt dette, så skal du vite at det er fullt mulig å gå ut av en fastrenteavtale før bindingstiden er over. Men er den flytende renten lavere enn den fastrenten du har på det tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen må du betale en overkurs. Hvor stor denne er, avhenger av differansen mellom din fastrente og den flytende renten, hvor lang tid du har igjen av fastrenteavtalen, samt boliglånets størrelse. Omvendt vil være tilfelle om din flytende rente er høyere enn fastrenten på tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen. Da kan banken utbetale deg en underkurs.

Du har også mulighet for å ta med deg fastrenteavtalen når du kjøper ny bolig. Så lenge sikkerheten er den samme, kan der være mulig å refinansiere fastrentelånet.

Ikke spekuler i fastrente

Vurderer du å binde renten for å tjene på det, bør du trå varsomt. Som nevnt har flytende renter, historisk sett, vært billigere. Dessuten er det vanskelig å forutse om renten skal opp eller ned. Fastrentelån er derfor ikke et produkt for de som ønsker å spekulere. Utsiktene til Norges Banks rentebane kan gi deg en pekepinn på hvordan renten vil utvikle seg fremover, men det er kun prognoser.

Vit også at om du vurderer fastrente er det heller ikke slik at du trenger å velge enten eller.

Du kan velge å ha fast rente på deler av boliglånet, og flytende på resten. En kombinasjonsløsning gir på mange måter i pose og sekk. Du får større trygghet for renteutgiftene, og mulighet til fleksibel nedbetaling på den delen av boliglånet som har variabel rente.

Gå til nordea.no for mer info om fastrentelån.

Les flere saker fra forbrukerøkonom Elin Reitan.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler