Latte-millionær
Slik blir du latte-millionær
salg
Slik unngår du salgsfellene

Thina til Kina med klimaråd

– Kina er på vei til å gå fra å være verdens miljøversting, til å bli verdens klimadriver.

Det sier analytiker Thina Saltvedt etter deltakelsen i panelet som skal bane vei for Kinas fremtidige klima- og miljøprofil innen økonomi og finans.

I midten av desember dro hun til Beijing for å snakke om hvordan vi i Nordea jobber med å prise klimarisiko og grønn finansering – blant annet grønne obligasjoner.

– Bankene har en viktig oppgave i å kanalisere kapitalen i en mer bærekraftig retning, og da er det blant annet viktig å prise risiko korrekt. I tillegg kan vi i finans være med på å utvikle bærekraftige finansieringsmodeller. Det er stor interesse for hvordan vi jobber, og hva og hvordan finansnæringens rolle i det grønne skiftet vil være. Vårt bidrag ble veldig godt mottatt, sier Saltvedt.

Saltvedt delte sine synspunkter med China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED). China Council gir direkte anbefalinger til kinesiske myndigheter om klima, miljø, økonomi og finansiering. Med andre ord: hvordan klimapolitikken skal utformes og forslag til tiltak som skal igangsettes. Dette rådet er høyt anerkjent i toppsjiktet i den kinesiske ledelsen.

Ønsker endring

Kina blir ofte utpekt som en klimaversting, men dette er i ferd med å bli en myte, mener Saltvedt.

– Det er utrolig spennende og inspirerende å se hvilke ambisjoner Kina har for landets satsing på miljø, klima, økonomisk vekst og internasjonalt samarbeid fremover. Kina har sett at den raske økonomiske veksten, og oppbygging av stor industrivirksomhet har på sikt fått store negative følger for miljø, helse, flora og fauna gjennom forurensing av luft, vann og jordsmonn for å nevne noe. Dette ønsker de å endre på, sier Saltvedt.

«Beautiful China»

Målet er et «Beautiful China» innen 2050, hvor dagens miljøproblemer er eliminert og landet kan ta sin plass ved siden av andre ledende verdensnasjoner. Kina har sett at for å klare å bygge en bærekraftig økonomisk vekst, kan ikke dette lenger skje på bekostning av miljø og klima. De ser at fiskene dør i elvene og jorda blir udyrkbar som begrenser matproduksjonen. Dyrearter både på land og i vann trues med utryddelse. Luftforurensingen er så høy at folk ikke kan gå ute. Helsen til befolkningen svekkes og i de verst rammede områdene har levealderen begynt å falle. De ser derfor at den beste bærekraftige økonomiske utviklingen må være miljøvennlig, bærekraftig og sirkulær – de skal skape hva de kaller «Ecological Civilazation».

– Kina, som tidligere har vært et lukket land, maner nå til internasjonalt samarbeid, mens USA gjør det motsatte. Kina er på vei til å gå fra verdens miljøversting, til å bli verdens klimadriver, sier Saltvedt.

I godt selskap

Klima og Miljøminister Vidar Helgesen sitter i styret i China Council. Det gjør også Canadas Miljøminister Cathrine McKenna og Kinas miljøminister Li Ganjie. FNs miljøminister Erik Solheim var også til stede ved møtet.

Før jul ble det klart at Saltvedt slutter i rollen som oljeanalytiker. Hun går over til å jobbe med grønn energi og klimarisiko i Nordea Markets sin sustainable finance-avdeling.

Fikk du med deg denne?: Thina Saltvedt på talerstolen i Sentatet

Del denne artikkelen

Relaterte artikler