Tar du disse grepene før nyttår kan du spare skatt.
Bedriften din sparer til pensjon for de ansatte, men ofte er det slik at de ansatte ikke vet hva som faktisk spares for dem.
Vet dine ansatte nok om pensjon?
Mange gjør denne BSU-feilen.
Mange gjør denne BSU-feilen

Slik sparer du penger før nyttår

Skattegrepene det lønner seg å vurdere.

Det kan være skattepenger å spare på årets ligning, både for deg som er ung og litt eldre.

Her er tipsene det kan lønne seg å kjenne til.

1. Fyll opp BSU-kontoen

Fyller du opp BSU-kontoen din før nyttår kan du spare deg selv for inntil 5.000 kroner i skatt på 2017-ligningen. Du kan spare maksimalt 25.000 kroner, og du får 20 prosent i skattefradrag så lenge du har tilstrekkelig med skattbar inntekt. I 2017 må du ha tjent 74.650 kroner for å nyte godt av maksimalt fradrag. Noe som betyr at du bør revurdere og fylle opp BSU-kontoen om du tjener under dette beløpet. For å spare i BSU må du være under 34 år. Det er derfor smart å komme i gang med sparingen tidlig, slik at du har muligheten til å fylle opp BSU-kontoen med maks sparebeløp, som er 300.000 kroner.

Les også: Mange gjør denne BSU-feilen

2:  Gi til veledighet

Du kan ha rett til fradrag på skatten om du har gitt gaver til frivillige organisasjoner. Planlegger du å donere kan det derfor være lurt å gjøre dette før nyttår. Husk også at bidrag til veldedige organisasjoner kan erstatte julegaver, så er du ikke i mål med gavene enda så har du et godt alternativ her.

Forbrukerøkonom Elin Reitan tipser om måter du kan spare skatt før nyttår på.

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for beløp opp til 30.000 kroner i året. For å få fratrekk må summen utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år. Ikke all slags veldedighet gir skattefradrag, og på skatteetatens hjemmesider finner du en oversikt over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen, både i Norge og utlandet.

3. Spar til pensjon

Tidligere i år ble den nye IPS-ordningen lansert. IPS står for Individuell pensjonssparing, og er et spareprodukt ment å motivere deg til å legge av penger til den dagen du blir pensjonist. En av fordelene med å spare i IPS er at du får en skattefordel, i form av penger igjen på skatten. I år får du 24 prosent av det du sparer tilbake på skatten. Det betyr at dersom du for eksempel sparer det årlige maksbeløpet, som er 40 000 kroner, før nyttår får du igjen 9 600 kroner igjen på skatten neste år.

Pengene du får igjen på skatten kan på mange måter sees som et gebyr- og rentefritt lån fra staten. Hvis du da sparer disse pengene og får god avkastning, er det en god ordning. Bruker du derimot pengene du får igjen på skatten til tull og tøys, er du like langt.

4. Selg unna aksjer

Har du tapt penger på aksjer kan du få 29,76 prosent skattefradrag på tapet om du selger før nyttår. Det er imidlertid ikke lov til å selge og kjøpe tilbake aksjene for å spare skatt. Da kan du risikere at tapsfradraget blir underkjent.

5. Invester før nyttår

Har du nylig solgt bolig og har store midler etter dette salget stående på konto over nyttår vil disse pengene bli medregnet i din skattepliktige formue. Dette kan bidra til å utløse formueskatt. Det kan derfor være lurt og plasserer pengene i ny bolig, om du har mulighet til dette.

Merk også at om du nylig har solgt bolig så kan det lønne seg å vente med oppgjøret til neste år. På denne måten kan du unngå at formueskatten utløses på grunn av boligsalget.

6. Utsett inntekt og bonus

Befinner du deg i grenseland mellom de ulike trinnene i trinnskattesystemet kan det lønne seg å utsette bonuser og lignende til over nyttår. Trinnskatten slår inn når den årlige inntekten din er høyere enn 164.100 kroner. Satsen for tredje trinn i trinnskatten er 11,52 prosent. Den slår inn ved 580.650 kroner. Neste trinn gir 3 prosent ekstra trinnskatt. Innslagspunktet her er 934.050 kroner.

7. Unngå formueskatt

Har du en formue på 1 480 000 kroner eller over må du betale 0,85 prosent i formueskatt, om du er enslig skatteyter. For ektefeller som lignes under ett for felles formue slår formueskatt inn om man har en formue på 2 9060 000 kroner eller mer. Er du i formuesposisjon kan du derfor gi forskudd på arv, eller investere pengene i for eksempel bolig, og dermed spare deg selv for skatt.

8. Gift deg

Dersom partneren din ikke har inntekt kan du skatte i skatteklasse 2 dersom dere gifter dere før nyttår. Da blir personfradraget 25.150 kroner høyere. Det gir en skattebesparelse på i overkant av 6.000 kroner.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler