Kvinne på tur i bygate. tips delingsøkonomien
Mange gjør denne BSU-feilen.
Mange gjør denne BSU-feilen
Bilde av kvinne med headset på en bro. Disse fristene vil du ikke misse, hvis du vil få redusert skatten.
Disse fristene vil du ikke misse

En ny gruppe er delingsøkonomiens superbrukere

Nå deler vi som aldri før.

Delingsøkonomien skyter fart i Norge. Andelen som har leid eller lånt ut ting via delingsøkonomiske plattformer har nær syvdoblet seg siden 2015. Andelen som har leid eller lånt ting via delingsøkonomiske plattformer har mer enn doblet seg i samme periode. Nær én av tre nordmenn har benyttet seg av den «nye» økonomien det siste året. Det viser en undersøkelse YouGov har gjennomført på oppdrag for Nordea.

Airbnb er en av de mange populære delingsplattformene. Hele 17 500 nordmenn leide ut via Airbnb i fjor, og de har til sammen tjent 572 millioner kroner. Over 670.00 gjester har fått en seng i et privat hjem.

Mer aktuelt for flere

Tallene gir en indikasjon på potensialet som ligger i delingsøkonomien. Økt kunnskap og kjennskap, både til selve fenomenet og tilbyderne, bidrar til at terskelen for å benytte seg av disse tjenestene blir lavere. Samtidig har omfanget av aktører økt, noe som gjør delingsøkonomien relevant for flere.

Bruk av delingsøkonomi er et av flere gode tips til hvordan du kan unngå en feriesmell.

– Et annet interessant funn er at delingsøkonomien ikke lenger er et storbyfenomen. Delingsøkonomien har invadert landsbygda og større grupper fra hele Norge tar nå del i delingsøkonomien, opplyser forbrukerøkonom Elin Reitan.

Det er også interessant å registrere at delingsøkonomien ikke lenger bare et ungdomsfenomen. Mens det før var de mellom 18 til 25 år som i størst grad omfavnet delingsøkonomien, er det nå de mellom 26 og 39 år som er superbrukerne. De eldste er på bunn i bruk, men vi skal ikke se bort fra at disse blir superbrukere etterhvert. Mange i denne gruppen reiser mye, samt har mye fritid. Noe som legger et godt grunnlag for å benytte seg av delingsøkonomien, både på etterspørsel- og tilbudssiden.

Vegrer seg for å dele

En av hovedårsakene til at folk ikke benytter seg av delingsøkonomien er at de ikke har lyst til å dele tingene sine med fremmede. Det overrasker meg ikke at dette er en av de største barrierene. Det ligger i den norske folkesjela å eie ting, og vi har derfor ikke så god kultur for deling.

En annen hovedgrunn til at folk ikke benytter seg av delingsøkonomien er at de ikke har funnet relevante ting og tjenester. Dette er det grunn til og tro vil endre seg på sikt, da det stadig dukker opp nye delingsøkonomiske tjenester.

Motiveres av inntjening

Pengene er delingsøkonomiens største motivasjonsfaktor. Nær halvparten svarer at muligheten for å spare eller tjene penger er hovedårsaken til at de benytter seg av delingsøkonomien. På en god andreplass kommer miljøhensyn. En av ti sier at de velger å bruke delingsøkonomiske tjenester fordi det er en mulighet til å utnytte ressursene bedre, slik at belastningen på klima og miljø reduseres.

Tips til deg som ønsker å benytte deg av delingsøkonomien:

Selv om det er mange gode grunner til å benytte seg av delingsøkonomien, er det viktig å ta sine forhåndsregler. Både for deg som skal leie eller leie ut via delingsøkonomiske plattformer.

Leie ut

Skal du leie ut er det nyttig å lese godt gjennom eventuelle anmeldelser potensielle gjester har fått fra andre utleiere. Jeg vil også anbefale deg og lager noen husregler.

Det er lurt å rydde bort kostbare gjenstander eller ting du er glad. Sørg for å ha forsikringene i orden. Skulle leiligheten eller tingene dine blir skadet er du dekket av Airbnbs vertsgaranti, men ikke stol på at denne dekker alle skader.

Så mye kan du tjene skattefritt:
• Bolig: 20.000 kroner i året (eller ubegrenset om du selv benytter en større del av boligen enn den du leie ut)
• Fritidseiendom: 10.000 kroner
• Bil: 10.000 kroner i året

Leie

Les anmeldelser
Grundig forarbeid er viktig. Les vitnesbyrd fra andre som har benyttet aktørene du vurderer. Dette er en god måte å få et godt inntrykk av om varen eller tjenesten lever opp til brukerens forventninger. Det er fordelaktig om det er mange bilder, der det er hensiktsmessig, slik at man får et godt inntrykk av for eksempel leiligheten man skal leie og området rundt.

Sjekk informasjon
Det er viktig å gå grundig gjennom utleiers profil. Sjekk kvaliteten på informasjonen som gis. Troverdigheten til utleier øker gjerne i takt mengden av informasjon. Påse også at det er lett å komme i kontakt med utleier, og hvor raskt du får svar om du tar kontakt. Bruk gjerne sosiale medie-kanaler, som for eksempel Facebook, til å bekrefte utleiers identitet. En gjennomgang av disse kan også styrke utleiers troverdighet.

Let eksternt
Det er lett å konstruere anmeldelser. Derfor er det fordelaktig og lete etter anmeldelser og informasjon også på eksterne sider.

Undersøk forsikringsbetingelsene
Det er viktig å lese godt gjennom eventuelle forsikringsbetingelser som er tilknyttet den varen eller tjenesten du kjøper. Merk deg hva forsikringen dekker, og hvilke rettigheter du har om uhellet skulle være ute eller noe uforutsett skulle skje. Sørg for at du tar inn over deg hvilken risiko du selv tar, da det kan skje ting som kan få store konsekvenser for din privatøkonomi.

Ha en plan B
Det er alltid en risiko når man tar del i delingsøkonomien, og jeg anbefaler derfor at man alltid har en alternativ plan i tilfellet noe uforutsett skulle skje.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler