Thina Saltvedt på talerstolen i Senatet
Collage med bilder av ansatte i Nordea som 100-åringer.
Er du rigga for 100 år?
Prisdrysset fortsetter: Global Finance Awards til Nordea Private Banking
Foto: Gassnova

Thina Saltvedt på talerstolen i Senatet

Når Thina Saltvedt snakker om prising av klimarisiko lytter selv amerikanske politikere – på begge sider av det politiske landskapet.

Nordeas sjefanalytiker Thina Saltvedt er brennende opptatt av det grønne skiftet og hvordan finansbransjen må være med som pådriver.

– For å nå klimamålene i Paris-avtalen, må vi bevege oss bort fra fossile og over på mer grønne løsninger. En av våre viktigste oppgaver som finanskonsern blir i denne sammenhengen å få priset inn klimarisiko i våre beslutningsmodeller, både på investerings- og utlånssiden, sier hun.

Europa er på vei

Og det var nettopp fordi vi i Europa og Nordea har kommet mye lengre på dette området enn store amerikanske banker som JP Morgan og Morgan Stanley, at Saltvedt ble invitert til Senatet for å snakke. Likevel er vi kun i startgropen også på denne siden av dammen.

– Vi som finansinstitusjon er vant til å snakke om prising av markedsrisiko og kredittrisiko, men så langt er ikke klima tatt inn i vesentlig grad. På investeringssiden har man vært ganske langt fremme, nå begynner vi også å se på utlånssiden, sier Saltvedt.

– Har man høyt klimafotavtrykk kan man tenke seg at det vil bli vanskeligere og dyrere å få lån til nye prosjekter. Samtidig blir det lettere å få finansiering til grønne prosjekter, fortsetter hun.

Klimavind i USA

Saltvedt var med som en del av en delegasjon fra det statlig eide selskapet Gassnova. Selskapet bidrar til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

Thina Saltvedt (t.h.) og delegasjonen fra Gassnova. Foto: Navn Navnesen

Trude Sundset (Gassnova), Pål Mikkelsen (Fortum Oslo Varme), Thina Saltvedt og Steinar Eikaas (Statoil) utgjorde den norske delegasjonen i Washington D.C. Foto: Gassnova

– Det var morsomt og spennende å bli invitert, spesielt siden denne invitasjon kom fra både den demokratiske og republikanske siden. Det er visstnok ikke så ofte det skjer, forteller hun.

­Med Trump i sjefsstolen fremstår USA som mer klimaskeptiske enn noen gang, men Saltvedt opplevde at dette ikke nødvendigvis stemmer.

– Under besøket vårt merket vi mer klimavennlige strømninger under toppnivået. Ikke minst blir det lagt merke til trendskifte hvor store deler av verden går i en mer klimavennlig retning. Til og med klimaskeptikerne i USA innser at de ikke kan stoppe dette, sier oljeanalytikeren.

– Man må ikke nødvendigvis tro på menneskeskapte klimaendringer. Men hvis alle andre gjør det, spesielt finansbransjen, må man følge etter, avslutter hun.

Er du opptatt av klimaet og bærekraft? Slik kan du kildesortere pengene dine.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler