IPS privatøkonomien kryptovaluta
Prisdrysset fortsetter: Global Finance Awards til Nordea Private Banking
En glad gjeng på scenen under prisutdelingen
Nordea best på Private Banking i Norge

IPS for dummies

Det er ikke så lett å skjønne denne IPS-greia. Her er et forsøk på å gjøre det forståelig.

Det er mye snakk om IPS om dagen. Og jeg får stadig spørsmål om å forklare hva dette er.

IPS står for Individuell Pensjonssparing, og er et spareprodukt som i år har fått seg en aldri så liten oppgradering. Sparer du i det som omtales som nye IPS får du en ganske stor skattefordel. I 2017 er denne skattefordelen 24 prosent (23 prosent i 2018).

Det vil si at dersom du sparer det årlige maksbeløpet, som er 40 000 kroner, vil du få opptil 9 600 kroner igjen på skatten.

Skattesymmetri

Dette avslaget på skatten er egentlig bare en utsatt skatt, som du må betale tilbake den dagen du tar ut IPS-midlene. Du må nemlig skatte av hele IPS-beholdningen den dagen du tar ut pengene du sparer her (spare du for eksempel på et aksjefond skatter du kun av gevinsten når du tar ut pengene).Denne skattesatsen er også 24 prosent. Dette kalles skattesymmetri, og er et begrep mange eksperter bruker når de forklarer denne skattefordelen du får ved å spare i IPS.

På grunn av denne skattesymmetrien spør du deg kanskje om IPS-sparing egentlig er så lurt? Ja, det kan det virkelig være.

Pengene du får igjen på skatten kan på mange måter sees som et gebyr- og rentefritt lån fra staten. Hvis du da sparer disse pengene og får god avkastning, er det en god ordning. Bruker du derimot pengene du får igjen på skatten til tull og tøys, er du like langt.

Se skatteeffekten forklart med popcorn:
Låser pengene til pensjonsalder

Det er verdt å merke seg at IPS-midlene er låst frem til pensjonsalder, og kan tidligst utbetales fra du er 62 år. Du kan spare i IPS fra du er 18 år til du er 75 år. Skulle du falle bort før endt utbetalingsperiode vil pensjonskapitalen tilfalle dine etterlatte. For å oppsummere.

Her er noen av ulempene og fordelene med IPS-sparing.
Fordeler:
  • Du får utsatt skatt, og kan nyte godt av avkastning på disse midlene dersom du sparer smart
  • IPS-midlene er ikke med i formueskatteberegningen
  • Pengene bindes til pensjonsalder. Dette kan både være positivt og negativt da du sikrer at du har noen sparemidler å tære på når du blir pensjonist
Ulemper:
  • Pengene bindes til du når pensjonsalder
  • Du kan bli fristet til å bruke opp den utsatte skatten (skattefradraget) på tull og tøys, og utsetter dermed bare skattebelastningen
  • Du mister skjermingsfradraget på aksjefondsparing på IPS-kontoen

Les mer om IPS

Sjekk her

Les også: Slik får du mer i pensjon

Del denne artikkelen

Relaterte artikler