Bilde av tre personer. Så mye kan de spare med IPS.
Desembertoner er en gratis julekonsert som også vises på TV2. Her er er en oversikt over artistene
Artistene til Desembertoner er klare
så mye mindre egenkapital trenger du for å kjøpe bolig nå boligprisene
Så mye billigere er det å kjøpe bolig nå

Slik får du mer i pensjon

Løsningen er like enkel som navnet er kort: IPS.

– Alle bør spare til sin egen pensjon, og med IPS får du mer pensjon for pengene, sier administrerende direktør Randi Marjamaa i Nordea Liv.

Tidligere i år ble det klart at du fra 1. november kan gjøre pensjonen din en tjeneste ved å spare i IPS, eller Individuell pensjonssparing. Nye skatteregler gjør nemlig IPS til et meget gunstig alternativ for deg som betaler inntektsskatt.

Du kan spare opptil 40 000 kroner i året, og 24 prosent av alt du sparer får du igjen på skatten året etter, altså opptil 9600 kroner. Når du pensjonerer deg må du skatte av hver utbetaling som vanlig inntekt, men til gjengjeld betaler du ingen formuesskatt eller skatt på avkastningen i spareperioden.

Så mye mer kan du få i pensjon

Vi har regnet på hva tre forskjellige personer vil sitte igjen med som pensjonister ved å spare i IPS i stedet for vanlig fondssparing i samme fond, med lik avkastning.*

Liv (30)
Liv får 44 prosent mer i pensjon ved å spare i IPS i stedet for vanlig fondssparing

Illustrasjonsbilde.

Liv har nettopp inntatt arbeidslivet. Hun har studielån og boliglån på boligen hun bor i. Etter at alle regninger er betalt har hun litt penger til overs. Liv sparer 500 kroner til pensjon fra hun er 30 til hun er 67.

Resultat: Liv vil ha spart opp 1,15 millioner kroner når hun er 67 år ved å velge IPS. Det er 44 prosent mer enn hvis hun hadde spart den samme summen i vanlig fondssparing.

Gunnar (45)
Gunnar får 36 prosent mer i pensjon ved å spare i IPS i stedet for vanlig fondssparing

Illustrasjonsbilde.

Gunnar har jobbet i mange år, har god råd og betaler formueskatt. Men han har ikke tatt noen aktive valg rundt sin pensjon. Han velger å spare makssummen på 40.000 kroner i året og tenker at han skal gå av med pensjon som 67-åring.

Resultat: Gunnar vil ha spart opp 2,2 millioner kroner i IPS, noe som gir han en merverdi på 36 prosent sammenlignet med vanlig fondssparing.

Else (67)
Else får 27 prosent mer i pensjon ved å

Illustrasjonsbilde.

Else er pensjonist, har god råd og betaler formueskatt. Hun har lov til å spare i IPS til hun blir 75 år, og har derfor en sparehorisont på 8 år. Hun klarer å spare 40 000 kroner i året.

Resultat: Else vil ha spart opp 431 000 i IPS frem til hun er 75 år. Det gir henne en pensjon som er 27 prosent høyere enn vanlig fondssparing.

Les mer om IPS

Sjekk her
Fakta om IPS:
  • IPS (Individuell pensjonssparing) gir deg skattefordeler, samtidig som du sparer målrettet til pensjon
  • Spar inntil 40.000 kroner i året
  • Du får inntil 9.600 kroner i årlig skattefordel (24 prosent av årlig innskudd)
  • Pengene er bundet til pensjonsalder (fleksibel fra 62 år til 75 år)
  • Du betaler ingen formuesskatt eller skatt på avkastningen i spareperioden
  • Hver utbetaling fra pensjonsalder skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017)

Les mer om IPS på våre hjemmesider

*Beregningen: For å komme frem til hvor mye mer pensjon IPS gir for pengene har vi brukt følgende beregning: IPS-sparingen er f.eks. kr 10.000, fradraget i år er 24 % og avkastningen er 7,0 % i hele spareperioden. Skatt på utbetaling er også 24 %. Til sammenligning har vi plassert kr 7.600 (kr 10.000 minus skattereduksjonen) i aksjefond. Avkastningen er den samme. Beskatning av avkastning er 29,76 % (dagens aksjeskatt) og skjermingsrenten er satt til 0,9 %.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler