skattemeldingen bryllup
hyttedrøm hytta
Slik blir hyttedrømmen mer realistisk
800.000 nordmenn har i dag spareavtaler. Bilde av leder Petter Hermansen i Nordea Fondene.
Nå blir det lettere å velge bærekraftige fond

Alt du trenger for å sjekke skattemeldingen

– Jeg tror mange går glipp av tusenlapper.

Det er viktig å sjekke skattemeldingen nøye. For selv om den i stor grad er forhåndsutfylt er det ingen garantier for at alle opplysninger som står der er korrekte, eller at alle fradrag du har krav på står oppført der.

Du er selv ansvarlig for at alle opplysninger er korrekt utfylt, inkludert de forhåndsutfylte postene. Innrapporterer du ikke disse feilene kan du faktisk bli i lagt straffeskatt fra Skatteetaten i ettertid. Bruk gjerne årsoppgavene som du har mottatt, fra blant annet banker, barnehager, skoler og forsikringsselskap, samt sammenstillingen av inntekter og forskuddstrekk, som du har fått fra de du har mottatt lønn og pensjon fra når du sjekker de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen din.

Det er også svært viktig å påse at alle fradrag du har krav på står oppført, da du kan gå glipp av penger som kunne kommet deg til gode. Du trener ikke spesielt store forkunnskaper for å gjennomgå skattemeldingen og sørge for at du har fått med deg alle fradrag. Det er også flere hjelpemidler du kan benytte deg av. Fradragsveilederen til Skatteetaten er spesielt god. Den er også veldig enkel å bruke.

Her er mine tips til hvordan du går frem for å sjekke skattemeldingen din:

1. Gå gjennom forhåndsutfylte poster

Gå gjennom alle forhåndsutfylte poster og påse at disse er korrekt utfylt. Benytt deg gjerne av årsoppgavene du har mottatt når du gjennomgår tallene, men ha også et kritisk blikk til informasjonen som står her da det også kan forekomme feil i disse.

Forbrukerøkonom Elin Reitan anbefaler alle å gå gjennom Skattemeldingen nøye.

2. Sjekk at du har fått med deg alle fradrag

Gå gjennom punkt for punkt for å sjekke at du har fått med deg alle fradrag. Benytt deg gjerne av fradragsveilederen til Skatteetaten når du gjør dette.

3. Betal inn restskatt eller legg en plan

Har du gått en kraftig baksmell er det lurt for mange å begynne å legge av penger så tidlig som mulig, slik at man har nok midler til å betale regningen når den kommer. Du unngår renter på baksmellen om du innbetaler det du skylder innen 31. mai, så har du midler tilgjengelig er det kanskje like greit å kvitte seg med sine skyldnere så fort som mulig.

Får du penger igjen på skatten er det lurt å legge en plan for hvordan du skal bruke disse midlene. Uten en plan for er det lett å bruke opp skattepengene litt bevisstløst, og da får du gjerne ikke mest mulig ut av dem. Benytt muligheten med ekstra penger på konto til å investere i noe du ønsker deg, betale ferien eller nedbetale mer på boliglånet. Får du igjen skattepenger har du også en gyllen mulighet til å få en kickstart på sparingen du kanskje har tenkt på en stund. Opprett en sparekonto eller invester pengene i aksjer eller fond, så kan pengene dine vokse seg større.

Her kommer du i gang med sparingen.

Her er en forklaring på noen av postene i Skattemeldingen:

Inntekt

Skattepliktig inntekt (2.1.1.)
Her skal alle dine skattepliktige lønnsinntekter oppgis, og det er viktig å sjekke at de forhåndsutfylte beløpene stemmer overens med årsoppgavene dine. Husk at det ikke er all inntekt som er skattepliktig. Du kan for eksempel tjene inntil 6.000 kroner per arbeidsgiver på såkalte skattefrie småjobber. Forutsetningen er at arbeidet utføres innenfor hjemmet.

Frynsegoder (2.1.1.)
Det finnes både skattepliktige og skattefrie frynsegoder, eller naturytelser. Du må for eksempel skatte av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester), som for eksempel mobiltelefon og bredbånd. Det maksimale skattepliktige beløpet er det samme uavhengig av antall EKOM-tjenester som arbeidsgiver dekker. Den skattepliktige fordelen er på maksimalt 4.392 kroner.
Også fordelen du har ved privat bruk av firmabilen må du skatte for. Det samme gjelder om arbeidsgiver betaler for avisen din. Har du helt eller delvis fri avis regnes dette i utgangspunktet som skattepliktig inntekt. Ansatte med et spesielt informasjonsbehov vil kunne få flere avisabonnementer av arbeidsgiveren. I disse tilfellene beskattes normalt bare fordelen du har med ett abonnement på en dagsavis. Om man selv holder abonnement på en dagsavis, kan avisabonnementer som dekkes av arbeidsgiver normalt unntas fra beskatning. Reglene gjelder også for digitale avisabonnement.

Bolig

Boligskatt (2.8./4.3)
Sjekk at opplysningene om boligen din, boligareal, byggeår og boligtype, stemmer og at ligningsverdien ikke overstiger 30 prosent av primærboligens omsetningsverdi. Om du mener boligskatten er for høy kan du klage.
Eier du bolig i borettslag/sameie må du sjekke at fellesformue, fellesgjeld samt sameiets renteutgifter og andre kostnader er riktig innrapportert og fordelt. Denne posten er normalt fylt ut med det som har blitt innrapportert fra boligselskapet/-sameiet, men det er viktig å sjekke at alle opplysninger er riktige.

Salg av bolig (3.3.6)
Har du tapt på salg av bolig eller fritidseiendom er det et lite plaster på såret at du kan få fratrekk for dette i selvangivelsen. Fratrekk forutsetter imidlertid at en eventuell gevinst ville vært skattepliktig. Vær oppmerksom på at det er forskjellige krav til eiertid og botid/brukstid for boliger og fritidseiendommer.

Ny tas på bolig (3.3.1/4.8.1)
Om du for eksempel kjøpte deg inn i partnernes bolig, eller refinansierte boliglånet og derfor hadde utgifter til ny takst på huset kan denne utgiften trekkes fra på skatten. Det samme kan tinglysningsgebyret.

Utleie av bolig (2.8.2/3.3.12)
Det er fremdeles skattefritt å leie ut bolig så lenge du leier ut inntil halvparten av boligen målt etter utleieverdi, og selv benytter resten som egen bolig. Leier du ut hele eller en del av boligen som er større enn den du selv bor i, eller utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Dette må innrapporteres sammen med selvangivelsen.

Gjeld

Gjeld og gjeldsrenter (3.3.1/4.8.1)
Sørg for at alle rentefradrag du har krav på står oppført og er riktige. Påse også at renteutgiftene er fordelt riktig mellom deg og din partner. Dette er en post mange må korrigere hvert eneste år. Mens ektefeller kan fordele rentefradraget akkurat som de vil, må samboere fordele gjelden og gjeldsrentene etter det som står i lånepapirene. Samboere kan imidlertid skrive en kontrakt seg imellom som fordeler gjelden og rentene annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt.

Private lån (3.3.1)
Mange tenker ikke over at de kan få fradrag for rentene som har påløpt på private lån. Dersom du har privat lån eller lån fra arbeidsgiver må du huske på å føre opp gjeldsbeløp og rentefradrag. Den du låner penger av må da også føre dette opp i sin selvangivelse.

Gebyrer (3.3.1)
Sjekk at alle lånegebyr og omkostninger forbundet med dine lån er oppført i selvangivelsen. Vær ekstra oppmerksom om du har brutt en fastrenteavtale og betalt overkurs. Tapet kan nemlig trekkes fra på skatten.

Foreldre

Foreldrefradrag (3.2.10)
En post som berører mange er det forhåndsutfylte foreldrefradraget. Selv om foreldrefradraget er forhåndsutfylt er det viktig å sjekke at du har utnyttet dette fullt ut. Foreldrefradraget berører alle som har barn som er 12 år eller yngre i inntektsåret, og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg eller pleie. Du må da belage deg på å dokumentere at barnet ditt har spesielle behov, om Skatteetaten ber om det. Du har krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, som utgifter til offentlig eller private barnehager og skolefritidsordninger. Du får fradrag for utgifter inntil 25.000 kroner om du har ett barn, og 15.000 kroner for hvert av de andre barna.

Du kan også få fradrag for kostnader forbundet med fritidsordninger arrangert av idrettsforeninger og sportsklubber som et alternativ til skolefritidsordning (SFO/AKS) i barneskolen. Eksempler på slike fritidsordninger, rett etter skoletid, er idrettsfritidsording og fotballfritidsordning.

Aleneforsørger (3.5.5)
Er du enslig forsørger for barn under 18 år har du rett på et særfradrag. For 2016 er fullt særfradrag 4317 kroner per måned. Det er verdt å merke seg at særfradraget ikke gjelder for dem som har samboer på varig basis.

Kjøring av barn (3.2.10.)
Kjører du omvei til jobben for å levere barn til SFO/AKS, barnehage eller dagmamma kan du få fradrag for dette. Det er kun kostnader til ekstrakjøringen som gir deg rett på fradraget. Fradraget er 1,50 kroner per kilometer eller faktiske kostander ved bruk av kollektivtransport. Denne posten er aldri forhåndsutfylt, til tross for at man fylte det inn året før, og er derfor noe man alltid må fylle inn på egenhånd.

Sparing

BSU (nest siste side i selvangivelsen)
Boligsparing for ungdom (BSU) gir skattefradrag på 20 prosent, om du har skattbar inntekt. Du kan maksimalt betale inn 25.000 kroner i året på denne kontoen, og gjør du det får du maksimalt fradrag på 5.000 kroner. Du må da ha en inntekt på minst 74.650 kroner for å ha full utnyttelse av skattefordelen. Du kan få fradrag for BSU til og med det året du fyller 33 år.

Salg av aksjer (3.3.8/3.3.9/3.3.10/3.3.13)
Tapte du penger på salg av aksjer i fjor kan du få fradrag for tapet. Den effektive skattesatsen har økt fra 27 prosent til 28, 75 prosent (da i motsetning til i fjor så skal multipliseres med 1, 15 før skattesatsen på 2 prosent beregnes). Du må også skatte av gevinst/utbytte på aksjer du selger på samme måte.
Har du mottatt utbytte fra et utenlandsk fond, må du sjekke at beløpet står i post 3.1.6.

Årsgebyr på VPS-kontoen (3.3.7)
Har du VPS-konto så kan du få fradrag for årsgebyret ditt.

Reise

Reisefradrag (3.2.8)
Jobber du langt fra folkeregistrert adresse kan du ha rett til fradrag for pendlerutgifter. Det forutsetter imidlertid at du har fulltidsjobb hele året, med minst 64 kilometer reisevei tur-retur, og har reisekostnader som overstiger 22.000 kroner. Du kan trekke fra 1,5 kroner per kilometer inntil 50.000 kilometer, deretter 0,7 kroner per kilometer. Maksimalt reisefradrag er 70.500 kroner. Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben når du regner ut dette. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året.

Pendlerutgifter (3.2.9.)
Jobber du langt fra folkeregistrert adresse kan du ha rett til fradrag for pendlerutgifter. For å ha rett på fradraget må du, blant annet, av arbeidsmessige årsaker, pendle mellom hjemmet og ha en boplass et annet sted enn hjemme på grunn av jobb.

Jobber du utenfor Norge kan du ha rett på fradrag, om du da skatter i Norge. Som hovedregel må man reise hjem i snitt hver tredje uke for å ha rett på fradraget. Maks fradrag er 92.500 kroner per år (etter fradrag for egenandel på 22.000 kroner).

Ektefeller

Underholdsbidrag (2.6.1/3.3.3.)
Mottar du underholdsbidrag fra tidligere ektefelle må du skatte av denne inntekten. Er du den som betaler regelmessig underholdsbidrag, får du fradrag for bidraget. Merk at du må kunne legge frem dokumentasjon som viser at du har bidragsplikt som følge av avtale eller lov og at bidraget er betalt. Det er ingen beløpsgrense for fradraget.

Ufør, særfradrag
Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (3.5.3)
Hvis du har lettere nedsatt ervervsevne kan du ha krav på særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne. Dette fradraget gis på bakgrunn av en samlet økonomisk vurdering, og det er flere forhold som spiller inn (blant annet ektefelles inntekts- og formuesforhold). Særfradraget skal ikke overstige 9.180 kroner per år. Være beredt på at du må fremlegge legeattest ved forespørsel.

Unormalt store sykdoms utgifter (3.5.4)
Særfradrag for store sykdomskostnader ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. I en overgangsfase innvilges allikevel fradrag for store sykdomsutgifter, for de som fikk fradrag for slike utgifter i 2010 og 2011, under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt. For inntektsårene 2016 er særfradrag for store sykdomskostnader 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene.

Annet

Fagforeningskontingent (3.2.11)
Sjekk at fagforeningskontingent, på inntil kr 3 850, har kommet til fradrag.

Gaver til veldedighet (3.3.7)
Du får skattefradrag for å gi gaver til mange frivillige organisasjoner. Maksimal fradrag for gaver er 25.000 kroner per år, og summen må utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år. På skatteetatens hjemmesider finner du en oversikt over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

Se også: Har du kjøpt kryptovaluta? Dette må du gjøre med skattemeldingen

Del denne artikkelen

Relaterte artikler