Til tross for lav rente sverger nordmenn til sparekonto
Nå kan du som selvstendig næringsdrivende spare mer til pensjon.
Nå sparer vi i utlandet
Selv med rekordlav rente velger nordmenn innskuddskonto fremfor fond
Bryr seg ikke om pengene taper seg i verdi

Slik sparer du som en svenske

Svenskene sparer smartere enn oss nordmenn. De har skjønt at pengene vokser raskere og mer i fond enn på konto.

I en ny undersøkelse utført av Norstat på vegne av Nordea, svarer nordmenn at vi skal spare mer enn 20 000 i det nye året, men hele 70 prosent vil plassere pengene på konto.

Til tross for at vi er vant til å slå svenskene i skisporet, aksepterer vi nordmenn å bli forbigått med sparepengene våre. Svenskene velger spareformer som gir dem mulighet til både mer og raskere avkastning på sparepengene.

– Jeg har jobbet mye fra Sverige de siste årene, der er det en helt annen sparekultur. For hver krone på konto, spares det to kroner i fond i Sverige. I Norge er det ti kroner på konto, for hver krone som spares i fond, sier Storset.

Plan om å spare

Nordmenn har planer om å bruke det nye året til å spare.  I undersøkelsen svarer 82 prosent av de spurte at de vil spare like mye eller mer i år enn i 2016. 44 prosent sier de vil spare mer enn 20 000 kroner, og det blir hele 1 700 kroner i måneden.

– Omstillingen i norsk økonomi er ikke bare et oljefenomen. Mange opplever endring i egen hverdag. Da er det naturlig at fokuset på sparing øker. Jeg er positivt overrasket over hvor mye folk har planer om å spare. Samtidig er jeg bekymret for at nesten 70 prosent svarer at pengene skal settes på konto, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea.

– For tiden er inflasjonen betydelig høyere enn renten du får på konto. Dette gjør at pengene over tid taper seg i verdi når de står på konto, fordi prisen på varer og tjenester øker mer, sier han videre.

Dette er de ulike spareformene du kan vurdere:

  • Fond er en spareform som historisk sett over tid gir bedre avkastning enn sparekonto. Du kan selv bestemme hvor stor risiko du ønsker å ta ved å velge et fond med høy eller lav aksjeandel.*
  • Sparekonto gir deg et garantert nivå på avkastningen din. Den er lik den innskuddsrenten som sparekontoen til enhver tid har. Dagens innskuddsrenter er lave, og det er derfor lite avkastning å hente på å spare på en vanlig sparekonto.
  • Aksjer er eierandeler i et aksjeselskap. Når du kjøper en aksje kjøper du altså en eierandel i et selskap. Du kan kjøpe både enkelt aksjer, eller aksjefond (som er en sammensetning av ulike aksjer).
  • Eiendom. Å nedbetale på boliglånet kan være en form for sparing mange nordmenn anser boligen sin som en sparegris. Når du nedbetaler boliglånet ditt reduserer du gjeldsgraden din, noe som gjør økonomien din mer robust

Husk at det er viktig å spre sparingen slik at du har flere ben å stå på. På den måten sprer du risikoen, og du blir mindre sårbar om for eksempel boligprisene skulle falle.

Les også: Nordeas stjerneforvalter Robert Næss gir deg sine 10 beste tips for fondssparing

* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kom i gang med spareavtale

Sjekk her
Del denne artikkelen

Relaterte artikler