- Dette synes vi er svært spennende. Det gir oss som bank muligheten til å gi lån til spennende vekstbedrifter som er i en fase hvor det kan være vanskelig å få tilgang på kapital, sier Brynjolv Anke, konserndirektør for SMB-markedet i Nordea Norge.
Selv med rekordlav rente velger nordmenn innskuddskonto fremfor fond
Bryr seg ikke om pengene taper seg i verdi
Et samlivsbrudd kan få store konsekvenser for økonomien, og det er derfor viktig å sikre seg økonomisk i forholdet
Etter ti års samboerskap var hun lutfattig og husløs

Blir en støttespiller for vekstbedrifter

Nordea er som en av tre banker valgt ut til å delta i et pilotprosjekt med Innovasjon Norge rundt finansiering av innovative små- og mellomstore bedrifter.

Prosjektet er en del av en garantiavtale Innovasjon Norge har inngått med Det Europeiske investeringsfondet (EIF). Avtalen skal sikre finansiering til norske oppstartsbedrifter og små- og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter som ellers ville hatt problemer med tilgang til kapital.

– Dette synes vi er svært spennende. Det gir oss som bank muligheten til å gi lån til spennende vekstbedrifter som er i en fase hvor det kan være vanskelig å få tilgang på kapital, sier Brynjolv Anke, konserndirektør for SMB-markedet i Nordea Norge.

50 millioner kroner

Sammen med DNB og Sparebank 1 SMN, er Nordea deltager i prosjektet som gir oss en statsgarantert garanti på inntil 75 prosent av lånebeløpet. Rammen på avtalen for Nordeas del er i første omgang 50 millioner kroner.

– Vekstgarantiavtalen treffer såkalte «sårbare» bedrifter, virksomheter som er i faser hvor man ønsker å satse og ta nye sprang. Dessverre er det slik at ikke alle virksomheter passer inn i de «firkantede boksene» som eksisterer for at vi skal oppfylle alle regelverk og kapitalforpliktelser, sier Anke.

– Med denne løsningen vil det være mulig å delta på flere spennende vekst-caser i norsk næringsliv. Vi vil gjerne være med som partner i nye industrieventyr. Små selskaper i vekst kan også vokse til å bli Norges svar på Google, legger han til.

Søke lån

Bedrifter som fyller kriteriene vil kunne søke lån inntil 4 millioner kroner innenfor Vekstgaranti. Prosjektet vil i løpet av kort tid være klart for oppstart når det gjelder å bygge pipe og booke interesse blant kundene våre. Utbetalinger av lån under ordningen er imidlertid klart fra mai. Kompetansemiljøet for ordningen vil være Business Banking Online Advice.

Har du noen spørsmål om dette pilotprosjektet, ta kontakt med kundeservice.

Nordea har lansert et Startup & Growth-team: Skal tilby skreddersydde løsninger for startups

Del denne artikkelen

Relaterte artikler